Tämän wikihaaran alta löydät materiaalit liittyen Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeeseen ja muihin kirjaston hankkeisiin, ml. Avointen oppimateriaalien kirjaston kehitystä edeltäneet selvitykset.

  • No labels