Avointen oppimateriaalien kirjaston syksyn 2020 webinaarit ja etätyöpajat

Avointen oppimateriaalien kirjasto järjestää syksyllä kaikille avoimia webinaareja ja etätyöpajoja. Löydät tältä sivulta kootusti kaikkien webinaarien ja etätyöpajojen osallistumistiedot niiden varmistuessa. Sisäänkirjautuneet eduuni-käyttäjät voivat seurata sivua oikean ylälaidan watch-toiminnon avulla. Tiedotamme päivittyneistä tiedoista ja muutoksista myös aina Twitterissämme aoe_suomi.

Syksyn webinaarit ja etätyöpajat:

29.9. klo 15-16 Sama aihe, eri oppijat - oppimateriaalin muokkaaminen kohderyhmälle -webinaari

2.10. klo 9-10 Kokoelmien tekeminen Avointen oppimateriaalien kirjastossa -etätyöpaja

8.10. klo 13-14 Kokoelmien tekeminen Avointen oppimateriaalien kirjastossa -etätyöpaja (sama sisältöinen työpaja kuin ylempi)Voit törmätä Avointen oppimateriaalien kirjastoon myös muulla, esimerkiksi eri konferensseissa ja seminaareissa. Teemme myös yhteistyötä eri verkostojen, hankkeiden, oppilaitosten ja kuntien kanssa tuoden etänä parinkymmenen minuutin tietoiskuja avointen oppimateriaalien jakamisessa huomioitavista asioista ja Avointen oppimateriaalien kirjaston käytöstä kehittämispäiville, tiimikokouksiin ja seminaareihin. Mikäli sinun verkostolla tai organisaatiolla on osaamistarvetta avointen oppimateriaalien tai Avointen oppimateriaalien kirjaston suhteen, laita meille viestiä osoitteeseen oppimateriaalivaranto@csc.fi niin mallataan kalentereita. 

Tarkemmat tiedot seminaareista alla:

Sama aihe, eri oppijat - oppimateriaalin muokkaaminen kohderyhmälle

Avointen oppimateriaalien kirjasto aoe.fi järjestää 29.9.2020 klo 15-16 webinaarin yhteistyössä Aivot - Yhdessä käyttöön, Helsinki Business Collegen kestävän kehityksen verkkokurssin sekä Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin kanssa. Webinaarin teemana on materiaalin tuottaminen eri koulutusasteilla - mitä yhteistä ja eroja eri asteilla on, miten hyödyntää toisten tuotoksia. Esimerkkinä kestävään kehitykseen liittyvät oppimateriaalit, jotka teemana kulkevat halki koulutusasteiden. Hankkeet esittelevät tuotoksiaan ja webinaarin loppuun varaamme aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille!

Aika: 29.9.2020 klo 15-16

Paikka:

https://cscfi.zoom.us/j/968168329

Meeting ID: 968 168 329

Aikataulu:

klo 15.00 -  webinaarin aloitus

      15.05 - Aivot - Yhdessä käyttöön, Helka Lempilä & Lauri Harju

      15.20 - HBC Kestävän kehityksen edistäminen, Jouni Hytönen

      15.35 - Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin, Sanna Tyni & Pia Haapea

      15.50 - kysymyksiä ja keskustelua

Hankkeiden esittelyt:

Aivot – yhdessä käyttöön

Esityksen slidet

"Ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali, Aivot – yhdessä käyttöön, on tehty Tampereen kaupunkiseudun koulujen käyttöön. Materiaalin lähtökohtana on ollut Tampereen kaupunkiseudun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman tavoitteet, sisällöt ja seutukunnalliset arviointikriteerit ovat toimineet perustana materiaalin valmistamisessa.

Materiaali on avoin, mikä tarkoittaa, että me tekijät olemme avanneet materiaalin ei-kaupalliseen käyttöön (CC-BY-NC-SA 4.0). Aineistoa sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita saa kopioida, välittää ja esittää ei-kaupallisessa käytössä.

Materiaalin ovat rahoittaneet Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja sen olemme tehneet me, Tampereen kaupunkiseudun opettajat. Meille tarjoutui hieno mahdollisuus tuottaa materiaalia itse itsellemme ja pyrimme tekemään siitä parhaan mahdollisen.

Materiaalissa interaktiiviset diasarjat korvaavat perinteisen oppikirjan. Niiden avulla perehdytään opiskeltavaan asiaan. Diasarjat ovat käytettävissä tietokoneilla, tableteilla ja puhelimilla. Nämä diasarjat ovat nähtävillä sivun alareunan painikkeiden kautta. Tampereen seudun opettajilla opetusmateriaaliin kuuluu diasarjojen lisäksi suuri määrä lisä- ja arviointimateriaalia."

Lisätietoa Aivot käyttöön -hankkeesta heidän nettisivuiltaan.

Kestävän kehityksen edistäminen

Esityksen slidet

"Olemme osa ympäristöä. Ihmiskunnan selviytymiseen maapallolla elinehto on säilyttää ympäristömme elinkelpoisena.

 Ympäristömme elinkelpoisuuden rajat näkyvät jo nyt selkeästi, ja lisääntyvän hyvinvoinnin tavoittelu koettelee näitä rajoja yhä ankarammin. Tässä onkin pähkinää purtavaksi: Miten tavallisena ihmisenä, kuluttajana tai yrittäjänä voimme minimoida toimintamme ympäristöhaitat, jotta korvaamaton maapallomme säilyy elinvoimaisena niin meille kuin tulevillekin sukupolville?

Kestävän kehityksen opinto kuuluu ammatillisen tutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin. Kestävän kehityksen verkkokurssilla opiskelija voi suorittaa opinnon itsenäisesti käymällä materiaalin läpi ja tekemällä lopputestin. Testissä on kysymyksiä johdannosta, YK:n 2030 tavoitteista sekä kestävän kehityksen kaikista osa-alueista. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet ja pohtia ratkaisuja eettisistä näkökulmista."

Lisätietoa Kesätävän kehityksen edistäminen -hankkeesta heidän nettisivuiltaan.

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Esityksen slidet

”KiertotalousAMK -hanke kehittää ammattikorkeakoulujen kiertotalouskoulutusta edistäen myös avoimuutta korkeakoulujen välisessä yhteistyössä.

KiertotalousAMK -hankkeessa on kehitettyjä yhteisiä toimintamalleja, osaamista, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä sekä uusia kiertotalousopetusmateriaaleja. Kehitettyjä opetusmateriaaleja on pilotoitu hankkeen toteuttajakorkeakouluissa ja syksyn 2020 aikana materiaalit tullaan myös jakamaan avoimesti käyttöön AOE.fi-sivustolla.

Uudenlaisen yhteistyön kokemukset ja hyvät käytänteet saatetaan pysyväksi osaksi AMK-kenttää, ja samalla vakiinnutetaan kiertotalousnäkökulmat osaksi opetussuunnitelmia."

Lisätietoa KiertotalousAMK -hankkeesta heidän nettisivuiltaan.


Kokoelmien tekeminen Avointen oppimateriaalien kirjastossa -etätyöpaja

Tervetuloa Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) kokoelma-etätyöpajaan! Työpajassa esitellään kokoelma-ominaisuuden toimintaa Avointen oppimateriaalien kirjastossa, testataan sitä sekä tehdään kokoelmia yhteisesti. Työpaja on suunnattu kaikille kiinnostuneille kokoelmien tekijöille ja ne järjestetään yhteistyössä SotePeda 24/7-hankkeen kanssa. SotePeda on korkeakoulujen kehittämishanke, jossa mm. tehdään oppimateriaaleja sosiaali- ja terveysalalle. Etätyöpajassa sotepedalaiset ovat muiden mukana tekemässä kokoelmia. Työpajassa on käytössä Zoomin chat- ja breakout room -toiminnallisuudet, joiden avulla voi saada henkilökohtaista ohjausta ryhmässä pohdittujen kysymysten ja aiheiden lisäksi.

Mikä on kokoelma?
Kokoelmat ovat näkymiä joihin voit kerätä erilaisia ja eri ihmisten tekemiä oppimateriaaleja. Voit julkaista tämän näkymän kaikkien käytettäväksi näin luoden esimerkiksi yhden kurssin, tietyn hankkeen tai vaikkpa tietyn aiheen materiaaleille oman sivun. Voit myös jäsentää näitä näkymiä lisäämällä sivulle väliotsikoita ja tekstiä oppimateriaalien lisäksi. Kirjautumalla sisään voit jo aloittaa kokoelmien tekemisen yksityisesti, kokoelmien julkaisu muiden käyttöön tulee mahdolliseksi syyskuun alussa. Löydät olemassa olevia kokoelmia vasta julkaistulta kokoelmat-sivulta. 

Missä ja milloin etätyöpaja on?
Etätyöpajat järjestetään 2.10. klo 9-10 ja 8.10. klo 13-14 Zoom-yhteydellä:
https://cscfi.zoom.us/j/66974369762 Meeting ID: 669 7436 9762 Passcode: 3855167

Materiaalit:

Etätyöpajan diasetti

Askeleittain etenevät ohjeistukset oppimateriaalien ja kokoelmien tallentamiseen  • No labels