Zoomissa kello 13-16.

Osallistujia oli 30, seuraavat organisaatiot olivat edustettuina

SKS, Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, TSV, CSC, FSD, Luomus, SYKE, LUKE, MLL, Tuni, HY, JY sekä Tilastokeskus

PIDit toiminnassa


Teemana on tällä kertaa PIDittämisen haasteet. Mille kaikelle kannattaa antaa PID,  millaisia erilaisia ominaisuuksia PIDeillä on ja miten löytää oikeat PID-ratkaisut? Lähestymme aihetta arkistoaineistojen ja tutkimusaineistojen leikkauspisteestä, jossa aineistojen hallinta, käyttäjien tarpeet ja erilaiset toimintamallit kohtaavat kiinnostavalla tavalla.

13-13.30 Jessica Parland-von Essen

Johdanto päivän teemaan


13.30-14.00 Outi Hupaniittu

Käyttötapauksia: Tutkija sähköisten arkistoaineistojen käyttäjänä 


14.00- 15 Marja-Liisa Seppälä & Juha Hakala

Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) & DOI- ja URN-tunnusten sovellusalueet


15-16 Paneelikeskustelu: PIDit tulevat, pidit tai et!

Mitä haasteita PIDien käyttöönottoon liittyy ja miten organisaation kannattaisi edetä?


Markus Merenmies, Kimmo Koivunen, Martin Matthiesen (kolme teesiä, pdf), Pekka Henttonen 


  • No labels