Mar2022AprMayJunJulAugSepOctNovDecJan2023FebMar
Uudet toiminnallisuudet
Korjaukset
Muut kehityskohteet

Bar 1

Bar 2

Qvain: editointioikeuksien jatkokehitys

Etsin: Dataluvituksen määrittely

Etsin: Dataluvituksen toteutus, vaihe 1

Qvain: Aineistokuvailujen pääkäyttäjärooli -määrittely

Qvain: Organisaation aineistokuvailujen pääkäyttäjärooli - toteutus

IDA: Organisaatiorooli julkaistun datan hallinnassa -määrittely

PAS: Autorisontiuudistus hallintaliittymässä

PAS: Paketointipalvelun uudistus

PAS: Aineiston siirto hallintaliittymässä

PAS: Määrittelymuutosten vaikutusten huomiointi hallintaliittymässä

PAS: Määrittelymuutokset

Etsin: kuvailusivun ja haun selkeyttäminen

Qvain: Kuvailulomakkeen uudistaminen

Metax: Organisaatiotason ohjeistus

IDAa käyttävien projektien raportoinnin parannukset

Metax: aineistointegraatiot organisaatioiden aineistolähteistä

PAS: Dokumentoinnin ja viestinnän selkeyttäminen

Metax: Tutkimustietovaranto referenssilähteenä

Organisaation aineistojen raportoinnin parannukset

PAS: Vaikutustenarviointipohjan (DPIA) laadinta

PAS: Organisaatioiden tukeminen DPIAn käytössä

2022 toteutettuja uudistuksia

 • Qvain:
  • aineistokuvailujen muokkausoikeuksien jakaminen
  • kuvailulomakkeen ulkoasun uudistus
 • Metax:
  • organisaatiotason ohjeistus Metax-integrointeihin
  • uudet Metax-integroinnit: Aalto-yliopiston ACRIS, SeAMKin Reportronic
 • IDA:
  • Nextcloud-taustaohjelmiston päivitys
  • IDAa käyttävien projektien raportoinnin parannukset (raportti organisaatiolle)

 • Fairdata PAS:
  • PAS-määrittelymuutosten huomiointi
  • Aineiston siirto paketoitavaksi hallintaliittymässä
  • Paketointiprosessin vaiheiden parempi näkyvyys

2021 toteutettuja uudistuksia

 • Kertakirjautuminen Fairdata-palveluihin (SSO)
 • Fairdata-aineistojen näkyminen tiedejatutkimus.fi-portaalissa
 • IDA:
  • Käyttöosuuksien hallintamallin päivitys
  • Projektin säilytystilan määrän muokkaus MyCSC-asiakasportaalissa
  • Infrastuktuurin päivitys
 • Etsin:
  • uudistetun lataustoiminnallisuuden käyttöönotto
 • Qvain:
  • Editointioikeuksien määrittely ja toteutuksen aloitus
  • Käytettävyyskorjaukset ja ohjeistuksen selkeytys
 • Fairdata PAS:
  • Hallintaliittymän uudistuksen viimeistely
  • Laaja tiedostomuototuki
  • Demoympäristö (osana Fairdata-demoympäristöä)
  • Laite- ja sovelluskerrosuudistus
  • Integraatiopäivitys muihin Fairdata-palveluihin

 • No labels