Aika: Torstai 6.10.2022 klo 13–15

Etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/65678943953?pwd=K3M2L091RUVaTWh2VEJhWGNUUlBZQT09

Nauhoite: https://video.csc.fi/media/t/0_qdgi1uzt


Asialista

 1. Metax-integraatiot
  1. Nopea kertaus Metax-integraatioista, Erja Kortelainen, CSC 
  2. Kuvaukset Metax-integraation kulusta ja aineistojen näkyvyydestä Tiedejatutkimus.fi:ssä julkaistu, Erja Kortelainen, CSC
  3. Aalto yliopiston ACRIS -aineistot Fairdataan (kokemuksia integraatiosta), Beatrice Koponen, Aalto-yliopisto 
 2. Aineistojen käyttölupapalvelun 1. vaihe, Erja Kortelainen, CSC
 3. Päivitys tutkimusdataan liittyvien organisaatioroolien kehittämisestä CSC-palveluissa, Heidi Laine, CSC
 4. Fairdata-palveluiden kehitystyön tilannekatsaus, Erja Kortelainen, CSC
  1. Aineistojen käyttölupapalvelun 1. vaihe
  2. Organisaation Qvain-pääkäyttäjän rooli
 5. Tulevat koulutukset ja tapahtumat Siiri Fuchs, CSC
  1. DMP-konsortio, Suomen EOSC-foorumi ja CSC järjestävät webinaarisarjan, jossa tarkastellaan minkälaisia hyötyjä dynaamiset eli koneymmärrettävät datanhallintasuunnitelmat tuovat tutkimusprosessiin ja miten eri organisaatiot kansallisella tasolla ovat reagoineet koneluettavuuden trendiin sekä mitä työkaluja tätä varten on saatavilla.
   1. 1.11.2022 at 9:00-10:30  EOSC Finnish Forum: Future prospects of Data Management Plans (Huom. erillinen ilmoittautuminen)
   2. 22.11.2022 at 10:00-12:00 DMP webinar: Data Stewardship Wizard
   3. 1.12.2022 at 10:00-12:00  DMP webinar: Argos
   4. 9.12.2022 at 10:00-12:00 DMP webinar: DMPonline
    1. Ilmoittautuminen kolmeen työkaluwebinaariin tehdään eventillan kautta.
 6. Seuraava kokous
  1. to 8.12.2022 klo 13-15


Kaikki kommentit, kehitysehdotukset, puheenaiheet ym. otetaan mielellään vastaan! Kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen fairdata (at) csc.fi


Muistio ja materiaalit

 1. Metax-integraatiot
  1. Nopea kertaus Metax-integraatioista, Erja Kortelainen, CSC
   1. Metax on kaikkien Fairdata-palveluiden yhteinen metatietovaranto, tämän vuoksi integraatio organisaatioiden järjestelmästä tehdään Metaxiin. Suosittelemme Metax REST APIn käyttöä eli integrointia, emme haravointia.
   2. Ohjeet integraatioon löytyy Fairdata-verkoston sivuilta: Metax-integrointi organisaatiolle
  2. Kuvaukset Metax-integraation kulusta ja aineistojen näkyvyydestä Tiedejatutkimus.fi:ssä julkaistu, Erja Kortelainen, CSC
   1. Metaxin tietosisältö -sivu apuna, kun kartoitetaan mitä tietoja Metaxiin syötetään: Tietosisältö
   2. Kuvaus integrointiprojektista: Tietojen tuottaminen, projekti toteutetaan aina yhdessä CSC:n kanssa, samalla sivulla myös linkit tarkempaan dokumentaatioon ja sanoman muodostamiseen
   3. Metaxin tiedot Tiedejatutkimus.fi:ssä -sivulla kartoitusta siitä, miten Metaxin ja Qvaimen kentät näkyvät Tiedejatutkimus.fi-sivulla
  3. Aalto yliopiston ACRIS -aineistot Fairdataan (kokemuksia integraatiosta), Beatrice Koponen, Aalto-yliopisto
   1. Esitys:  AALTO yliopiston ACRIS aineistot FAIRdataan.pptx
   2. ACRIS-tietoaineistojen integrointiprojekti Metaxiin. ACRIS on Aalto-yliopiston PURE-tutkimustietojärjestelmä, johon kerätään monipuolisesti tietoa Aallon tutkimustoiminnasta ja tietoa käytetään analyyseihin.
   3. ACRISin sisältämät tutkimusaineistojen tiedot integroitiin Metaxiin (tuotantoon loppukeväästä 2022). Projekti käynnistettiin, koska tutkijoiden manuaalista työtä haluttiin vähentää ja samalla parantaa aineistojen näkyvyyttä kansallisesti.
   4. Projektissa huomattua:
    1. Metaxin pakolliset kentät otettava huomioon: tiedot aineistoista, joilta pakollinen tieto puuttuu, eivät siirry Metaxiin.
    2. Mäppäyksiä koodistojen välillä tehtiin paljon.
    3. Integrointi takaa sen, että muuttuneet tiedot ovat harmoniassa molemmissa palveluissa. Viimeinen muokkauspäivämäärä on tässä tärkeä tieto.
    4. Tärkeää huomioida duplikaattien poisto! Osa tutkijoista on jo siirtänyt aineistojensa tietoja Qvaimen kautta Metaxiin.
    5. PUREn tietomalli ei kaikilta osin toimi Metaxin kanssa, myös PURE-rajapinnan dokumentaation puute oli ongelma
   5. Hyvää projektissa
    1. Yhteistyö Fairdata-tiimin kanssa oli hyvää
    2. stabiili Metax API-rajapinta ja hyvä API-dokumentaatio
   6. Mikä olisi voinut mennä paremmin?
    1. Teknisten yhteyshenkilöiden puute PURElla, ja aluksi myös CSC:ltä
    2. Ajankohta osui lomakaudelle ja pitkät poissaolot vaikuttivat myös aikatauluun
    3. Koodistojen mäppäykset aiheuttaneet muutoksia ylläpidossa myös takautuvasti
    4. Organisaatiokoodiston hidas päivittyvyys Fairdata-palveluissa aiheuttaa ongelmia verrattuna Aallon omien alayksiköiden päivittyvyydelle
    5. Puutteita/muutostarpeita löydettiin molempien rajapinnoista
   7. Integraatiota rakennettiin PUREn dokumentaation puutteen vuoksi esimerkkien kautta kokeilemalla. Beatrice ja Aallon tiimi auttavat mielellään muita PURE-käyttäjiä samassa prosessissa!
 2. Aineistojen käyttölupapalvelun 1. vaihe, Erja Kortelainen, CSC
  1. Esitys: 2022-10-06_Aineistojen_käyttölupapalvelu.pptx
  2. Suunnittelussa kaksivaiheinen toteutus:
   1. Ensin automaattinen luvitus: Tunnistautuneelle käyttäjälle voidaan myöntää lupa aineistoon hyväksymällä ehdot
   2. Tämän jälkeen manuaalinen luvitus: Lupa myönnetään manuaalisesti hakemuksen kautta
  3. IDAssa säilytettävien aineistojen luvitus voidaan rakentaa niin, että prosessi tehdään Fairdata-palveluissa. IDAn ulkopuolella säilytettävään dataan vastaavaa ei pystytä rakentamaan, mutta tieto luvituksesta voidaan kertoa kuvauksessa ja ohjeistukset voidaan tuoda Etsimeen.
 3. Päivitys tutkimusdataan liittyvien organisaatioroolien kehittämisestä CSC-palveluissa, Heidi Laine, CSC
  1. Esitys: 2022-10-06 CONSTAn esittely Fairdata-verkostolle.pptx
  2. Monissa palveluissa (kuten Fairdata-palveluissa) käynnissä samaan tähtäävää toimintaa, CONSTA-projekti keskittyy koko CSC:n tasoon → samaa kehitystä pyritään tuomaan myös muihin palveluihin
  3. Alustavia tuloksia tiedonkeruista organisaation roolista suhteessa tutkimussisältöihin jo saatu ja analysoitu.
   1. Oikeuksiensiirtosopimukset ovat yleistymässä, organisaatioissa on tarve saada tietoa etenkin datasta, joka on poistumassa palveluista.
   2. Henkilötietoja sisältävää dataa halutaan tarkkailla organisaatioissa.
  4. Jatkosta tiedotetaan kyselyyn vastanneille. Mikäli et vastannut kyselyyn aiheesta, mutta haluat saada tietoa projektin kehityksestä, voit olla yhteydessä datamanagement@csc.fi
 4. Fairdata-palveluiden kehitystyön tilannekatsaus, Erja Kortelainen, CSC
  1. Aineistojen käyttölupapalvelun 1. vaihe
  2. Organisaation Qvain-pääkäyttäjän rooli
   1. Organisaatioiden panosta kehitykseen tullaan pyytämään esimerkiksi työpajojen muodossa.
 5. Tulevat koulutukset ja tapahtumat Siiri Fuchs, CSC
  1. DMP-konsortio, Suomen EOSC-foorumi ja CSC järjestävät webinaarisarjan, jossa tarkastellaan minkälaisia hyötyjä dynaamiset eli koneymmärrettävät datanhallintasuunnitelmat tuovat tutkimusprosessiin ja miten eri organisaatiot kansallisella tasolla ovat reagoineet koneluettavuuden trendiin sekä mitä työkaluja tätä varten on saatavilla.
   1. 1.11.2022 at 9:00-10:30  EOSC Finnish Forum: Future prospects of Data Management Plans (Huom. erillinen ilmoittautuminen)
   2. 22.11.2022 at 10:00-12:00 DMP webinar: Data Stewardship Wizard
   3. 1.12.2022 at 10:00-12:00  DMP webinar: Argos
   4. 9.12.2022 at 10:00-12:00 DMP webinar: DMPonline
    1. Ilmoittautuminen kaikkiin kolmeen työkaluwebinaariin tehdään saman eventillan kautta.
 6. Seuraava kokous
  1. to 8.12.2022 klo 13-15


 • No labels