Aika: Torstai 8.12.2022 klo 13–15

Etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/65678943953?pwd=K3M2L091RUVaTWh2VEJhWGNUUlBZQT09

Nauhoite: https://video.csc.fi/media/t/0_pb1lgv8v

Asialista

 1. LUKEn tapa käyttää Fairdata-palveluita aihepiirikohtaisia päätietovarantoja hyödyntäen, Harri Pitkänen, LUKE
 2. Kohti datan laatua, EOSC - Suositus tulossa kommenteille, Mari Kleemola, EOSC FAIR metrics and Data Quality Task Force
 3. "Korkeakoulujen yhteinen PAS-prosessi" -työpajojen tuotosten esittely, Aleksi Salo, CSC
  1. PAS-käyttäjätarinoiden luonnokset
 4. Tilannekatsaus: Tutkimusdataan liittyvien organisaatioroolien kehittämisestä CSC-palveluissa (kalvot), Heidi Laine, CSC
 5. Tutkijan tiedot -kokonaisuus - tutkimusaineistojen näkyvyys ja linkitys Tiedejatutkimus.fi-portaalissa, Sonja Sipponen, CSC
 6. Katsaus vuoden 2023 Fairdata-palveluiden kehitystyön painopisteisiin
  • Organisaation oikeuksien ja näkymien kehittäminen datan elinkaarenhallinnan tueksi
  • Organisaation pääkäyttäjärooli: Mahdollisuus muokata oman organisaation aineistokuvailuja
  • Aineistojen käyttölupapalvelu
  • SD-palveluiden aineistometatietojen integrointi Metaxiin
   • Muita integrointeja?
  • Metaxin yhteentoimivuus:
   • DCAT 3.0
   • Tuki useamman ontologian käytölle (asiasanat)
   • Tiedejatutkimus.fi –portaalin yhteentoimivuuden kehittäminen
 7. Ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat, Siiri Fuchs, CSC
  1. Kevään koulutuksia:
   1. 23.3.2023 IDA-, Qvain- ja Etsin-palveluiden käyttökoulutus
   2. 18.4.2023 Make the most of the Allas Storage Service
  2. Tutkijoiden ääni datan kuvailutyöhön: lisää tukea ja arvostusta -blogi on julkaistu Avoin tiede -verkkosivuilla.
  3. Syksyn DMP-webinaarien tallenteet saatavilla
   1. Suomen EOSC Foorumin webinaari "Future prospects of Data Management Plans - towards machine-actionability"
   2. DMP-työkaluwebinaarien (DSW, Argos, DMPonline) tallenteet ladataan video.csc-palveluun
  4. AVOTT: Ohje FAIR-periaatteiden soveltamisesta kommentoitavana, deadline 9.12.2022
  5. AVOTT: Tutkimusaineistojen kuvailuohjetyöryhmä perustettu (Tutkimusaineistojen avoimuus -asiantuntijaryhmän alla), ilmoittautuminen AVOTTin lomakkeella
 8. Ehdotukset kevään 2023 kokousajankohdiksi
  1. torstai 16.3.2023 klo 13-15
  2. torstai 11.5.2023 klo 13-15

Muistio

 1. LUKEn tapa käyttää Fairdata-palveluita aihepiirikohtaisia päätietovarantoja hyödyntäen, Harri Pitkänen, LUKE
  • Yhteenvetoa esityksestä:
   • Qvain ja IDA otettu käyttöön Lukessa vuoden 2022 aikana
   • Fairdata-palvelujen käyttäjänä Lukessa organisaation edustaja, ei yksittäinen tutkija. Luke tilaajana myös Justus tutkimusaineistotietojen tallennuspalvelussa, jota Luken tutkijoiden suunniteltu tulevan käyttämään ensisijaisesti.
   • Muita aineistotietoihin liittyviä muutoksia Lukella:
    • Luken vanha tutkimusaineistojen kuvauspalvelu radar.luke.fi poistumassa käytöstä, metatiedot siirretään manuaalisesti Qvaimella Metaxiin (sisällöllinen tarkistus)
    • Avoimen datan poirtaalin opendata.luke.fi sisältö haravoidaan jatkossa Metaxista
   • Luke organisoi aineistot Fairdataan niin, että tietojen tallennus ei ole esimerkiksi henkilöriippuvaista → Määritelty virtuaaliset tietovarannot: 11 päätietovarantoa jotka jakautuvat 61 tietovarantoon. Tavoitteena on, että tietovarantojen rakenne ei vanhene vaikka organisaatio ympärillä muuttuisi.
    • Käytännön toteutus Fairdatassa: Jokainen tietovaranto on yksittäinen CSC-projekti, joka näkyy omana tallennusalueena IDAssa. Aineisto on IDAssa oma kansionsa.
    • Jokaiselle tietovarannolle tarkoitus nimetä Luken sisäisesti tekninen vastuuhenkilö sekä sisällöllinen omistaja, joka tekee ainestosta päätöksiä.
    • Tietovarantojako ja vastuurakenne ei teknologiariippuvaista: sama rakenne ja käytännöt käytössä myös muissa Luken käyttämissä järjestlmissä, mm. Azuren tietoaltaassa
   • Haasteita: Lukella tutkimuksen lisäksi lakisääteisiä tehtäviä, joissa päätökset aineiston julkaisemisesta ei tapahdu samalla tavoin.
  • Keskustelua:
   • Lukella ei toistaiseksi ole ilmennyt tarvetta nimetä CSC:lle sekä teknistä yhteyshenkilöä että sisällöllistä omistajaa (tekninen yhteyshenkilö riittävä)
   • Justus aineistotietojen tallennuspalvelun rooli täsmentyy Justuksen kehityksen myötä
 2. Kohti datan laatua, EOSC - Suositus tulossa kommenteille, Mari Kleemola, EOSC FAIR metrics and Data Quality Task Force
  • Presentation summary:
   • Goals of the Data Quality subgroup: Mutual understanding of data quality, help define data quality approach to European Open Science Cloud
   • Drafting a recommendation document - 1st version to be published very soon
    • supports multi-discliprinary understanding of data quality
   • Recommendation document includes e.g.:
    • Datasets should come with enough contextual information so that they can be undestood and correctly interpreted.
    • EOSC not in charge of data content assessments
    • community standards for FAIR assessments
   • Recommendation to be published via TF website: https://www.eosc.eu/advisory-groups/fair-metrics-and-data-quality
    • After the publication the TF will ask for community feedback till summer 2023

 3. "Korkeakoulujen yhteinen PAS-prosessi" -työpajojen tuotosten esittely, Aleksi Salo, CSC
  • Yhteenvetoa esityksestä: 
   • Projektin tavoitteena kuvata korkeakoulujen yhteiselle PAS-prosessille käyttötapaukset ja niihin liittyvät roolit ja vastuut prosessin selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Lisäksi selvitettin pitkäaikaissäilytykseen liittyviä käytön haasteita organisaatioissa.​ Projektin työpajoihin osallistui noin 20 henkilöä 8 eri organisaatiosta​
   • Organisaatiot hyvin eri vaiheissa Fairdata PAS-palvelujen käyttöönotossa
   • PAS-prosessi alkaa jo paljon ennen PAS-palvelun käyttöönottoa. Monet vaiheet ovat organisaation sisäisesti järjestämiä, mutta Fairdata-kokonaisuuden tulisi mahdollisimman hyvin tunnistaa ja tarvittaessa tukea myös näitä vaiheita
   • Erityisiä henkilötietoryhmiä sisältävien aineistojen PAS:iin vienti vaatii omat vaiheensa, jotka huomioitu projektissa tuotetussa käyttäjätarinassa
   • Projektin tuotosten viimeistely parhaillaan käynnissä.
   • PAS-käyttäjätarinoiden luonnokset
    • Käyttäjätarinoita voi kommentoida jättämällä sivun alle kommentin tai lähettämällä sähköpostia fairdata (at) csc.fi. 16.12.2022 mennessä jätetyt kommentit huomioidaan loppuraportissa, mutta kommentteja voi jättää myös tämän jälkeen.
 4. Tilannekatsaus: Tutkimusdataan liittyvien organisaatioroolien kehittämisestä CSC-palveluissa, Heidi Laine, CSC
  • Yhteenvetoa esityksestä:  
   • Päivitytys CSC:llä käynnissä olevasta projektista, jossa organisaation rooleja pyritään selkeyttämään ja tukemaan CSC:n tutkimuksen palveluissa silloin kun niissä käsitellään sisältöjä (data, metatieto), joihin organisaatiolla on vastuita ja/tai legitiimejä intressejä
   • Vuoden vaihteen jälkeen CSC tulee järjestämään työpajan kehitysaihioiden validoimiseksi
   • Projekti jatkuu kevääseen 2023 ja CSC tiedottaa jatkossakin sen etenemisestä Fairdata-verkoston kokouksissa.
   • Kysymyksiä ja palautetta projektiin liittyen voi lähettää heidi.laine (at) csc.fi tai fairdata (at) csc.fi
 5. Tutkijan tiedot -kokonaisuus - tutkimusaineistojen näkyvyys ja linkitys Tiedejatutkimus.fi-portaalissa, Sonja Sipponen, CSC
  • Yhteenvetoa esityksestä:
   • Tutkimustietovarannon tutkijan tiedot -kokonaisuus käsittää:
    • tutkijan tiedot, joita kerätään tutkimustietovarantoon eri tietolähteistä
    • profiilityökalun tutkijan käyttöön, sekä
    • yhteisen julkisen hakunäkymän tutkijoiden julkaisemiin profiileihin.
   • Aikataulu: Beta-versio profiilityökalusta julkaistu 11/2023 ja ensimmäisen varsinainen versio täydennetyin ominaisuuksin julkaistaan arviolta toukokuussa 2023
   • Tietolähteinä tutkijoiden kotiorganisaatio, ORCID-profiili sekä tutkimustietovarantoon jo siirretyt tiedot hankkeista, julkaisuista ja tutkimusaineistoista, joita voidaan linkittää tutkijan profiiliin
    • ORCID-tunnus keskeisessä roolissa tietojen yhdistämisessä
    • Tutkimusaineistotiedot portaaliin tuodaan Fairdata-palveluista (tällä hetkellä ainoa käytössä oleva reitti, mutta ORCIDin kautta tulevien tietojen mäppäys käynnissä)
    • Käyttäjä voi myös etsiä Tiedejatutkimus.fi:ssä olevista tiedoista ja valita niitä profiiliinsa, vaikka ORCID-tunnusta ei esim. tutkimusaineiston tiedoissa olisi
   • Näkyvyyden kasvattaminen: Julkaistut aineistot nostetaan tutkijan profiilissa tutkijan meriitiksi julkaisujen, hankkeiden ja aktiviteettien rinnalle
  • Keskustelua:
   • Profiilitietojen hallinta ja kuratointi
    • Organisaatiolle ei ole suunniteltu roolia tutkijan profiilitietojen validoinnissa. Halutaan mahdollistaa että tutkija voi itse täydetää tietojaan, jos esimerkiksi organisaatioaffiliaatiota ei ole.
    • Organisaatioissa tuotetut kuratoidut, Tutkimusjatiede.fi:hin siirretyt tiedot tärkeässä roolissa
 6. Katsaus vuoden 2023 Fairdata-palveluiden kehitystyön painopisteisiin
  • Organisaation oikeuksien ja näkymien kehittäminen datan elinkaarenhallinnan tueksi
  • Organisaation pääkäyttäjärooli: Mahdollisuus muokata oman organisaation aineistokuvailuja
  • Aineistojen käyttölupapalvelu
  • SD-palveluiden aineistometatietojen integrointi Metaxiin
   • Muita integrointeja?
  • Metaxin yhteentoimivuus:
   • DCAT 3.0
   • Tuki useamman ontologian käytölle (asiasanat)
   • Tiedejatutkimus.fi –portaalin yhteentoimivuuden kehittäminen
 7. Ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat, Siiri Fuchs, CSC
  1. Kevään koulutuksia:
   1. 23.3.2023 IDA-, Qvain- ja Etsin-palveluiden käyttökoulutus
   2. 18.4.2023 Make the most of the Allas Storage Service
  2. Tutkijoiden ääni datan kuvailutyöhön: lisää tukea ja arvostusta -blogi on julkaistu Avoin tiede -verkkosivuilla.
  3. Syksyn DMP-webinaarien tallenteet saatavilla
   1. Suomen EOSC Foorumin webinaari "Future prospects of Data Management Plans - towards machine-actionability"
   2. DMP-työkaluwebinaarien (DSW, Argos, DMPonline) tallenteet ladataan video.csc-palveluun
  4. AVOTT: Ohje FAIR-periaatteiden soveltamisesta kommentoitavana, deadline 9.12.2022
  5. AVOTT: Tutkimusaineistojen kuvailuohjetyöryhmä perustettu (Tutkimusaineistojen avoimuus -asiantuntijaryhmän alla), ilmoittautuminen AVOTTin lomakkeella
 8. Ehdotukset kevään 2023 kokousajankohdiksi
  1. torstai 16.3.2023 klo 13-15
  2. torstai 11.5.2023 klo 13-15
   • Kommentteja:
    • Ehdotettu kokousten ajankohdaksi torstaisin 14-16
   • CSC tulee lähettämään kevään kokousten kokouskutsut fairdata-verkoston sähköpostilistalle.


Kaikki kommentit, kehitysehdotuksen, puheenaiheet ym. otetaan mielellään vastaan! Kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen fairdata (at) csc.fi

 • No labels