Metatietovaranto Metax sisältää tietoja suomalaisista tutkimusaineistoista. Metaxin ytimen muodostavat Fairdata-palveluissa olevat tutkimusaineistojen kuvailutiedot (Fairdata IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu ja Fairdata PAS-palvelu pitkäaikaissäilytykseen), minkä lisäksi Metax sisältää myös tutkimusaineiston metatietotyökalu Qvaimella julkaistut tutkimusaineistojen kuvailutiedot sekä muista lähteistä haravoituja kuvailutietoja. Tutkimusaineistojen kuvailutietoja on mahdollista tuoda Metaxiin myös sen tarjoaman rajapinnan kautta (Metax REST API).

Organisaation aineistojen kuvailutietojen saamiseksi Metaxiin on erilaisia polkuja

Jos organisaatio haluaa esimerkiksi tutkimustietojärjestelmässään tai tutkimusaineistopalvelussaan olevat aineistojen kuvailutiedot kokonaisuudessaan Metaxiin, voidaan toteuttaa Metaxin REST -rajapintaa hyödyntävä integraatiokokonaisuus:

  1. Edellyttää että organisaatiolla on jo käytössään tietovaranto aineistojen metatiedoille
  2. Tietojen syöttäminen toteutetaan Metaxin REST-rajapintaa käyttämällä
  3. Edellyttää että kuvailutiedot ovat yhteensopivat Metaxin tietomallin kanssa (yleensä ainakin jonkinlaista konversiota tarvitaan)
  4. Kuvailutietojen syöttäminen Metax REST -rajapinnan kautta suunnitellaan ja toteutetaan aina yhteistyössä organisaation kanssa

Kun aineistot ovat Metaxissa, ne tulevat näkyville tutkimusaineistojen hakupalvelu Fairdata Etsimeen sekä selattaviksi myös Tiedejatutkimus.fi-portaaliin.

On myös hyvä huomioida, että organisaation yksittäisten käyttäjien aineistojen kuvailutietoja voi päätyä Metaxiin seuraavin tavoin ilman varsinaista integraatiota organisaation järjestelmien ja Metaxin välillä:

 • Käyttäjä kuvailee ja julkaisee aineistonsa käyttämällä Qvainta, 
 • Käyttäjä kuvailee ja julkaisee aineistonsa käyttämällä Metaxin REST-rajapintaa tai
 • Käyttäjä kuvailee ja julkaisee aineistonsa jossakin Metaxiin jo integroiduista tutkimusaineistopalveluista.

Aineistojen kuvailutietojen tietovirrat

Huomioitavaa kuvailutietojen siirrossa

Kun aineistotiedot siirretään Metaxiin, ne tulevat välittömästi näkyviin Etsimeen ja Tiedejatutkimus.fi-portaaliin. Poikkeuksen tekevät aineistot, joilta puuttuu siirroissa sovitusti esimerkiksi pysyvät tunnisteet. Nämä aineistot näytetään vain Tiedejatutkimus.fi:n puolella.

Organisaatiot säilyvät aineistojen metatiedoissa olevien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjinä, CSC vain käsittelee näitä tietoja. Toisin sanoen organisaatiot voivat vapaasti muokata tietojaan ja päättää niiden poistosta ja lisäämisestä.

Siirroissa pakolliset kuvailutiedot

Metaxissa tiedonsiirtoon tarvitaan hyvin vähän pakollisia tietoja, ainoastaan Qvaimessa asteriskilla (*) merkityt pakolliset kuvailutiedot:

 • Pysyvä tunniste (DOI tai URN)
 • Otsikko
 • Kuvaus
 • Tekijä (voi olla joko henkilö tai organisaatio)
 • Saatavuus (avoin, embargo, kirjautuminen, rajattu, vaatii luvan)
 • Tieteenala
 • Lisenssi
 • Julkaisija

Tiedejatutkimus.fi:ssä näkymistä varten on mahdollista myös joustaa ylläolevista, jos näistä on sovittu etukäteen.

Tiedonsiirroissa käytetyt koodistot

Jos tietoja ilmoitetaan tiettyihin kenttiin, niiden tulee olla koodiston mukaisia. Keskeisiä koodistoja ovat:

 • Tieteenala (OKM:n tieteenalat)
 • Avainsanat (KOKO-sanasto)
 • Roolit (tekijän lisäksi esim. julkaisija)
 • Organisaatiot (käytössä OKM:n tiedonkeruun organisaatiokoodit ja alayksiköt)

Tarkempaa tietoa koodistoista 

Toteutetut tiedonsiirrot

 • Tietoarkisto

 • Kielipankki

 • Suomen ympäristökeskus, SYKE (ei aktiivinen)

 • Aalto-yliopisto, ACRIS

 • Jyväskylän yliopisto, JYX

 • SeAMK Reportronic (vain Tiedejatutkimus.fi:ssä, ei näy Fairdata Etsimessä)

 • EUDAT B2SHARE FMI -instanssi (METIS)

Tekeillä olevat tiedonsiirrot

 • CSC Sensitiivisen datan palvelu

Yhteydenotot

fairdata@csc.fi

 • No labels