(in English: https://wiki.eduuni.fi/x/M5X0Gw)

Integraatio organisaation omasta aineistojen metatietovarannosta aloitetaan aina suunnittelu- ja käyttöönottoprojektilla yhdessä CSC:n Fairdata-tiimin kanssa (fairdata (at) csc.fi).

 • Projektissa on mukana CSC:n puolelta tekninen yhteyshenkilö, joka toimii yhteistyössä organisaation omien teknisten yhteyshenkilöiden kanssa, sekä etenemistä varmistamassa Metaxin tuoteomistaja

Projektin aikana integraatio toteutetaan Metaxin demoympäristöön, ja sovittuna ajanhetkenä otetaan demoympäristössä testattu toteutus käyttöön tuotantoympäristössä.

 • Organisaation aineistojen kuvailutiedot tuodaan Metaxiin omaan aineistokatalogiinsa, jonka CSC luo organisaatiota varten.
 • CSC luo organisaatiolle service-tunnuksen (käyttäjätunnus ja salasana) aineistojen kuvailutietojen tuomiseksi yo. aineistokatalogiin.
 • Organisaatio luo tarvittavat API-kutsut (sanomat), joilla aineistojen kuvailutiedot tuodaan.

Projektin eteneminen, esimerkki

Aloituskokouksessa sovitaan yhdessä organisaation kanssa tarkemmat projektivaiheet ja aikataulu.

Alla on esitetty esimerkki, millaisin vaihein projekti yleensä etenee.
Esimerkkiprojekti tehtävittäin

TehtäväKuvausYmpäristöVastuu
Organisaation oman aineistokatalogin luominen, demo

CSC luo organisaatiolle oman aineistokatalogin, jonne aineistojen kuvailutiedot tuodaan.

Sovitaan yhdessä katalogin nimi ja muut perustiedot.

DemoCSC
Organisaation Service-tunnuksen luominen, demoCSC luo organisaatiolle käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla on oikeus tuoda ja päivittää organisaation aineistokatalogiin aineistojen kuvailutietojaDemoCSC
Sanomamallit, API-rajapintojen dokumentaatio, reunaehdot integraatiolleCSC toimittaa sanomamallit ja API-rajapintojen dokumentaation, sekä sopii yhdessä organisaation kanssa integraation reunaehdoista (PID-käytännöt, ym.)-CSC
Sanomamalleihin ja API-rajapintoihin tutustuminen ja sanomien suunnitteluOrganisaatio tutustuu Metaxin API-rajapintoihin ja sanomamalleihin, ja kerää avoimet kysymykset yhdessä läpikäytäväksi-Organisaatio
Tarkempi sanomasisältöjen ja API-rajapintojen läpikäynti yhdessä ja mäppäystarpeiden tunnistaminen

Käydään yhdessä läpi organisaation tunnistamat API-rajapintojen käyttöön ja sanomien muodostamiseen liittyvät avoimet kysymykset.

Tunnistetaan tässä vaiheessa myös mäppäystarpeet (käytettyjen koodistojen ja tunnisteiden muuntaminen organisaation käyttämistä arvojoukoista Metaxin tunnistamiin arvojoukkoihin sekä muutostarpeet metadatamallien välillä).

-

Organisaatio

(CSC vahvasti tukena)

Mäppäykset

Tehdään mäppäystaulukot kuhunkin muunnosta vaativaan koodiarvojoukkoon liittyen. (Organisaation käyttämä arvo <-> Metaxin tunnistama arvo)

 • Organisaatio toimittaa käyttämänsä arvot CSC:lle, ja CSC muodostaa ehdotuksen mäppäyksestä. Organisaatio hyväksyy lopullisen mäppäyksen.

Metadatamallien välinen mäppäys voidaan tehdä joko yhteistyössä organisaation ja CSC:n välillä, tai organisaatio voi tehdä sen itsenäisesti.

-CSC / Organisaatio
Sanomien muodostusOrganisaatio toteuttaa sanomat mäppäysmuunnoksineen-Organisaatio
Testaus

Organisaatio testaa sanomamuodostuksen ja API-rajapintojen käytön Metaxin demo-ympäristöön. CSC auttaa tarvittaessa tuotujen aineistojen kuvailutietojen katselmoinnissa.

Huom! Aineistojen kuvailutietojen tuonnin lisäksi testataan myös tietojen päivitys ja poistaminen.

DemoOrganisaatio
Testaushavaintoihin reagoiminenOrganisaatio kommunikoi CSC:lle, jos testauksessa havaitaan sellaisia haasteita tai muutostarpeita, joissa CSC:n tukea tarvitaan. Esim. sanomasisällöissä tai rajapintojen kutsuissa,Demo

Organisaatio

(CSC vahvasti tukena)

Tuotantoonmenosta sopiminenTestauksen loppuvaiheessa sovitaan yhdessä tuotantoonmenon ajankohta.TuotantoOrganisaatio
Organisaation oman aineistokatalogin luominen, tuotanto

CSC luo organisaatiolle oman aineistokatalogin, jonne aineistojen kuvailutiedot tuodaan.

TuotantoCSC
Organisaation Service-tunnuksen luominen, tuotantoCSC luo organisaatiolle käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla on oikeus tuoda ja päivittää organisaation aineistokatalogiin aineistojaTuotantoCSC
Aineistojen kuvailutietojen tuonti tuotantoon, vaihe 1Organisaatio tuo ensimmäiset aineistojen kuvailutiedot tuotantoympäristöön (1 tai korkeintaan muutama).TuotantoOrganisaatio
Aineistojen kuvailutietojen katselmointi tuotannossa

Varmistetaan, että 1-vaiheessa tuodut aineistojen kuvailutiedot ovat siirtyneet tuotantoon oikein ja hyvälaatuisina.

Huom! Tässä vaiheessa varmistetaan myös, miltä aineistojen kuvailutiedot näyttävät Tiedejatutkimus.fi-portaalissa.

Tuotanto

Organisaatio

(CSC vahvasti tukena)

Aineistojen kuvailutietojen tuonti tuotantoon, vaihe 2Organisaatio käynnistää integraation täysimittaisesti (aineistojen kuvailutietojen tuonti, päivitys, poistaminen)TuotantoOrganisaatio


Ohjeita sanoman muodostamiseen:


 • Käyttäjätunnus ja salasana välitetään sanomassa Base64 encoodattuna autentikointi-stringinä
  • Key = ‘Authorization’
  • Value = ‘Basic ‘+ base64 enkoodattu login:password
 • Monet Metaxin kentät toimivat ns. "referenssidata" -tyyppisesti, eli arvona on tunniste (identifier) taustalla toimiviin erilaisiin koodistoihin
  • Tällaisia kenttiä ovat mm. lisenssi, pääsyoikeus, asiasanat, tieteenala, aineiston kieli, toimijoiden organisaatiotiedot, infrastruktuuri ja rahoittajaorganisaatio
  • Tällaisia tietoja tuotaessa on tärkeää, että tunnisteina käytetään Metaxin tunnistamia arvoja
   • Tarvittaessa CSC auttaa organisaatiota käytössä olevien tunnisteiden muuntamisessa Metaxin tunnisteisiin (ns. "arvojoukkojen mäppäys")
 • Sivulla https://metax.demo.fairdata.fi/swagger/v2/#/dataset_api on lista API-operaatioista, joita voidaan käyttää. Samalta sivulta pääsee myös koekäyttämään operaatioita:
  • Avaa haluamasi operaatio klikkaamalla
  • Klikkaa "Try it out" -painiketta
  • Täytä haluamasi parametrit, ja aseta "dryrun" -parametrin arvoksi true (tällöin operaatioita ei oikeasti suoriteta Metaxiin saakka)
  • Klikkaa "Execute"

Joihinkin operaatioihin vaaditaan käyttäjätunnus, jota ei sellaisenaan voi sivulle antaa. Ilman käyttäjätunnustakin pääsee kuitenkin näkemään oikean syntaxin kutsulle.


Muita linkkejä

Referenssidatat: https://metax.fairdata.fi/docs/v2/reference_data.html
Yleinen Metaxin dokumentaatio: https://metax.fairdata.fi/docs/ • No labels