Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOM! Palvelu poistuu käytöstä 1.1.2022 alkaen


Funet Tiimi on CSC:n tarjoama verkkoneuvottelupalvelu Funet-jäsenorganisaatioille. Tämä sivusto on tarkoitettu kaikille palvelun käyttäjille opastamaan ja auttamaan Tiimin soveltamisessa omassa työssä. Löydät täältä käyttövinkkejä ja ohjeita sekä voit lähettää kysymyksiä asiantuntijoille.

Pääset käyttämään palvelua siirtymällä osoitteeseen connect.funet.fi ja tunnistautumalla Haka:n avulla.


Henkilötietohuomio: Funet Tiimi on Funetin asiakasorganisaatioiden, lähinnä Suomessa toimivien korkeakoulujen, yhteiskäyttöinen palvelu. Järjestelmän toimivuuden takia ovat seuraavat henkilötiedot sinusta näkyvillä kaikille järjestelmää käyttäville: Etunimi, Sukunimi ja EPPN.

EPPN on kotiorganisaatiosi luovuttama yksilöivä tietue, usein sähköpostiosoite. Kotiorganisaatiosi/korkeakoulusi on tämän palvelun henkilötietojen osalta Rekisterin Pitäjä.

Privacy notice: Funet Tiimi is a shared service between Funet member organisations, mostly finnish universities. The following information about you is visible to all users: First name, Family name and EPPN.

EPPN is a value that identifies you and is provided by your home organisation, usually your email address. Your home organisation, usually your home university, is the Data Controller.

Anmärkning om personuppgifter: Funet Tiimi samanvänds av flera Funets medlemsorganisationer, främst högskolor. För att systemet skall fungera är följande uppgifter om dig synliga för alla användare: förnamn, efternamn och EPPN. EPPN är ett värde, oftast din epostadress, som identifierar dig.

EPPN bestäms och ges av din hemorganisation som också fungerar som Personuppgiftsansvarig.


  • No labels