Periaatteellinen taso

Arkkitehtuurin periaatteellisella tasolla kuvataan, miksi ja miten toimintaa kehitetään. Ammatillisen koulutuksen toimintaa kehitetään esimerkiksi lakien ja säädösten tai yhteisten strategisten tavoitteiden vuoksi. Periaatteellisella tasolla määritellään lähtökohdat arkkitehtuurin eri näkökulmille eli toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureille.

Kuva: Periaatteellinen taso ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurissa.


  • No labels