Tietoarkkitehtuuri on yksi kokonaisarkkitehtuurin osa-alueista, jolla voidaan vastata organisaation tiedonhallintaa koskeviin kysymyksiin.


Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuriin tietoarkkitehtuurin tavoitteena on:

  • ammatillisen koulutuksen kansallisen tietoarkkitehtuurityön nykytilan selvittäminen ja olemassa olevien kuvauksien hyödyntäminen 
  • koulutuksen järjestäjien yhtenäinen näkemys tietoarkkitehtuurityöstä
  • tietoarkkitehtuurikuvausten laatiminen sekä tietoarkkitehtuuria tarkentavat määrittelyt 
  • osatoimijoiden tietoarkkitehtuuriosaamisen varmistaminen
  • koulutuksen järjestäjien tietoarkkitehtuuriin liittyvän kyvykkyyden kasvattaminen.


Tietoarkkitehtuurityön tuotoksena on ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin tietoarkkitehtuurikuvauksia.


 

  • No labels