Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri kuvaa ammatillisen koulutuksen ekosysteemin sekä periaatteiden, palvelujen, tietojen ja tietojärjestelmien muodostaman kokonaisuuden. Yhteinen viitearkkitehtuuri edistää ammatillisen koulutuksen järjestäjien palvelujen, tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.  


Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin tausta ja prosessi

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri on tehty laajana ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoyhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa KARKKI - kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa. Arkkitehtuurityöhön on osallistunut ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä toimivia asiantuntijoita, ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä ja opetushallinnon edustajia. 

Viitearkkitehtuurissa tuotetut kuvaukset ovat avoimesti kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käytettävissä ja jatkokehitettävissä. Viitearkkitehtuuria kehitetään edelleen ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja kansallisen tason yhteistyönä viitearkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti. 

KARKKI-hankkeen keskeisiä yhteistyöhankkeita ovat Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen -hanke (OA), Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen -hanke (Digiosaava) ja Tietojohtamisen kehittäminen -hanke (Tieto-osaava). Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri muodostaa yhteisen viitekehyksen oppimisanalytiikan, digitalisaation osaamisen ja johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiselle. Hankkeissa tehty kehittämistyö vahvistaa ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja ekosysteemimäistä toimintaa.

  • No labels