1.1 KARKKI viitearkkitehtuurin hallintamalli

Arkkitehtuurin nimi:   Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri (KARKKI-viitearkkitehtuuri)

Karkki-viitearkkitehtuurin hallintamalli on kuvaus siitä, miten arkkitehtuurityön ohjaus ja hallinta Karkki-hankkeessa aikana organisoidaan. Tässä hallintamallissa määritellään KARKKI-hankkeen (2022-2023) aikainen hallinta.


Hallintamallin osa-alueTarkennukset ja lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen arkkitehtuurin vastuutahot 
1Yhteistyö Opetus- ja kulttuuriministeriön kokonaisarkkitehtuurityöhön kanssa.Hankkeen ja OKM:n välinen yhteistyö varmistetaan ohjausryhmätyöskentelyllä sekä tarpeen mukaisella workshop-työskentelyllä.

KARKKI-hankkeen projektiryhmän tehtävänä on kommunikoida OKM:lle ylemmän tason arkkitehtuuriin vaikuttavista havainnoista sekä kehitystarpeita.
2

Omistaja

KARKKI-hankkeen ohjausryhmä toimii hankkeen ajan (2022-2023) KARKKI-arkkitehtuurin omistajana. Hankkeen päättyessä nimitetään uusi omistaja.
3VastuutahoKARKKI-viitearkkitehtuurista vastaa KARKKI-hanke vuosien 2022-2023 ajan toimintasuunnitelman mukaisesti. Hankkeen päättyessä nimitetään uusi vastuutaho.
4Viitearkkitehtuurin ohjausryhmäKARKKI-hankkeen ohjausryhmä toimii KARKKI-viitearkkitehtuurin ohjausryhmänä. Tekee päätöksiä merkittävistä arkkitehtuurilinjauksista, varmistaa arkkitehtuuriryhmän toimintaedellytykset ja ohjauksen.
5ProjektiryhmäKARKKI-hankeen projektiryhmä toimii viitearkkitehtuurin arkkitehtuuriryhmänä. Hallintamallin näkökulmasta projektiryhmä vastaa mm.:
- edistää ja varmistaa hankkeen työpakettien välistä yhteistyötä.
- osallistuu yhteisen arkkitehtuurisisällön suunnitteluun
- päättää yhteiset linjaukset
- antaa näkemyksen arkkitehtuurinmukaisuudesta
- varmistaa yhteiset tavoitteet
- tarvittaessa priorisoi toimintaa ja kuvauksia
- valmistelee tarvittaessa ohjausryhmälle esiteltävät asiat

Voimassaolo
6Arkkitehtuurin voimassaoloKARKKI-viitearkkitehtuuri on julkaisun jälkeen voimassa toistaiseksi.

Arkkitehtuurin dokumentaatio
7ArkkitehtuurinhallintatyökaluArkkitehtuurihallintatyökalu on QPR arkkitehtuuripankkia sekä QPR Enterprise Architect.
8Tietorakenteiden hallintaTietomallien, sanastojen, koodistojen osalta kuvausten hallinnassa ja julkaisussa hyödynnetään yhteentoimuvuusalustaa. https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta
9Arkkitehtuurin julkaisuArkkitehtuuridokumentaation kuvauksien viralinen ja kaikille avoin versio julkiastaan OKM:n EduuniWikissä. https://wiki.eduuni.fi/display/KARKKI/KARKKI+-+Kokonaisarkkitehtuuria+ammatilliseen+koulutukseen+Home
10Arkkitehtuurin julkaisuArkkitehtuuri julkaistaan myös arkkitehtuuripankin julkaisupankissa
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com
11Arkkitehtuurin viitekehysArkkitehtuuriviitekehys on JHS179
12Kuvauskieli


1.2 Metamalli


Arkkitehtuurin mallintamisessa noudetaan pääsääntöisesti OPH ohjeistusta: Opetushallituksen arkkitehtuurimallinnusohjeet

Lisäksi arkkitehtuurien osa-alueista muodostetaan hankkeessa sovitut metamallit.

  • No labels