Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuusfoorumi    

Ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuusfoorumi on kaikille avoin foorumi, jolla tuetaan erityisesti digitalisaation laajaa hyödyntämistä ammatillisessa koulutuksessa sekä sähköisten palveluiden ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämistä.

Ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuusfoorumi toimii eri alaryhmät yhdistävänä rakenteena (pääryhmänä), joka kokoontuu noin 2-3 kertaa vuodessa.

Ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuusfoorumin tavoitteena on

  • Yhtenäisten toimintamallien luominen ja palveluiden kehittäminen
  • Koulutuksen järjestäjien, ministeriön ja muiden toimijoiden välisen vuoropuhelun ja vuorovaikutuksen kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisessä
  • Tietosisältöjen yhteismitallisuuden varmistaminen, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden, sekä rajapintojen kehittämisen edistäminen
  • Koulutusasteiden välisen yhteistyön tukeminen
  • Kokonaisarkkitehtuurityön edistäminen
  • Digitaalisten palveluiden kehittämishankkeiden tukeminen 

Jos haluat liittyä vain pääryhmään, voit tehdä sen tästä(AMY-foorumi@postit.csc.fi)

 

Yllä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi on luotu viisi eri alaryhmää, jotka kokoontuvat tarpeen mukaan noin 1-2 kk kuukaudessa. Löydät tarkemmat kuvaukset ryhmistä alaryhmien omilta sivuilta. Ryhmien sisällöistä käydään keskustelua myös Slack -ryhmissä, joihin sinut kutsutaan liityttyäsi sähköpostilistalle.


Yhteiset digitaaliset palvelut

Nykyiset, suunnitteilla ja kehitteillä olevat yhteiset palvelut jne.

Voit liittyä yhteiset digitaaliset palvelut -ryhmän sähköpostilistaan tästä.

AMY-digipalvelut@postit.csc.fi

 

Tietovirrat ja yhteentoimivuuden edellytykset

Tietovirrat ja tiedonkeruut, sanastotyö, yhteentoimivuuden välineistö, rajapinnat jne.

Voit liittyä tietovirrat ja yhteentoimivuuden edellytykset -sähköpostilistaan tästä.

AMY-tietovirrat@postit.csc.fi


Ammatillisen ja korkeakoulutuksen järjestäjien välinen yhteistoiminta hyvät käytänteet ym.

Hyvät käytänteet, yhteiset kehittämisen kohteet jne.

Voit liittyä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen väliset hyvät käytänteet -sähköpostilistaan tästä.

AMY-asteet@postit.csc.fi

 

Oppijalähtöiset digitaaliset ratkaisut

Oppimisympäristöt, myData jne.

Voit liittyä oppijalähtöiset digitaaliset ratkaisut -sähköpostilistaan tästä.

AMY-oppijalahtoiset@postit.csc.fi

 

Koski (Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu)

Koski hankkeen käyttöönoton tukeminen.

Voit liittyä Koski-sähköpostilistaan tästä.

AMY-koski@postit.csc.fi

Etsi

Viimeksi päivitetyt sivut

 

 

  • No labels