Fritt bildningsarbete sparas i KOSKI från och med 1.8.2021.