Löydät tältä sivulta vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin TUVA-opiskelijoiden rinnakkaisista opiskeluoikeuksista.


Sisällys:

Kuinka monta opiskeluoikeutta TUVA-opiskelijalla tulee olla KOSKI-palvelussa?

Opiskelijalle luodaan rinnakkainen opiskeluoikeus tai tarvittaessa rinnakkaisia opiskeluoikeuksia TUVA-opiskeluoikeuden lisäksi, mikäli opiskelija suorittaa sellaisia koulutuksen osia, joiden aikana opetussuunnitelman perusteen mukaisesti hän

  • korottaa perusopetuksen arvosanoja perusopetuksen lainsäädännön ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti (perusopetuslain 628/1998, 38 §:n mukaisessa erityisessä tutkinnossa), tai
  • suorittaa opintoja ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja tutkinnon perusteiden mukaisesti, taikka
  • suorittaa lukiokoulutuksen opintoja lukiokoulutuksen lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti,


Rinnakkaisia opiskeluoikeuksia koskevat ohjeet kootusti:
Rinnakkaiset opiskeluoikeudet

Perusopetuksen arvosanojen korottaminen TUVA-koulutuksen aikana

Jos TUVA-opiskelija korottaa TUVA-koulutuksen osaa suorittaessaan perusopetuksen arvosanoja, tulee hänellä olla silloin TUVA-opiskeluoikeuden lisäksi perusopetuksen järjestäjän luoma rinnakkainen opiskeluoikeus, jolle perusopetuksen arvosanojen korotukset arvioidaan perusopetuksen lainsäädännön ja perusopetuksen tai aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti (perusopetuslain 628/1998, 38 §:n mukaisessa erityisessä tutkinnossa). Vastuu perusopetuksen arvosanojen korotusten arvioinnista on sillä koulutuksen järjestäjällä, jolla on perusopetuksen järjestämislupa. Arvioinnista päättävät perusopetuksesta annetun lainsäädännön mukaisesti perusopetuksen opettajat.


Taito- ja taideaineiden arvosanojen korottaminen TUVA-koulutuksen aikana

Opetushallituksen TUVA-tiimin (tuva@oph.fi) antaman ohjeen mukaan TUVA-opiskelija voi korottaa perusopetuksen arvosanoja opiskelijan iästä ja oppivelvollisuudesta riippumatta joko nuorten perusopetuksen tai aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteen mukaisesti, paitsi niissä oppiaineissa, joita aikuisten perusopetus ei tarjoa. Näiden oppiaineiden arvosanat korotetaan nuorten perusopetuksessa. Taito- ja taideaineille ei ole aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tavoitteita eikä sisältöjä, joten niissä korotukset tapahtuvat nuorten perusopetuksen mukaan.


KOSKI-ohjeet:

Erityisessä tutkinnossa suoritetut perusopetuksen arvosanojen korotukset:
5. Erityisen tutkinnon todistukset

Aikuisten perusopetuksen aineopiskelijan suorituksen perustiedot (päättöarvosanojen korottajat aikuisten perusopetuksessa):
Aikuisten perusopetuksen aineopiskelijan suorituksen perustiedot / päättöarvosanojen korottajat aikuisten perusopetuksessa