Kun tiedot haetaan integraatiolla, koulutustoimija toteuttaa integraation opintohallinto-ohjelmasta ja/tai HR-järjestelmästä Oppijanumeropalveluun yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.

 • käytännöistä on hyvä olla yhteydessä järjestelmätoimittajaan (esim. Peppi, Sisu, Visma) hyvissä ajoin ennen integraation käyttöönottoa
 • testaukseen on hyvä varata riittävästi aikaa, mikäli kyseessä on uusi integraatio. 
 • integraation testausta tulee suorittaa Opintopolun testiswaggerissa/testiympäristössä ja ainoastaan testidatalla, jota voi luoda itse tai hyödyntämällä Testioppijanumeroita. Mikäli integraatio on todettu toimivaksi aiemmin, ei jokaisen uuden integroituvan koulutustoimijan tarvitse välttämättä suorittaa erillistä testausta.
 • oikeita henkilötietoja ei saa tuoda testiympäristöihin eikä testidataa saa tuoda tuotantoympäristöön.
 • testiympäristöön voi tarvittaessa pyytää Opetushallituksesta tunnuksen jo ennen liittymisilmoituksen jättämistä.

Vaihtoehdot oppijanumeron hakuun

Suppeat tiedot

a.) Yleistunniste -rajapinta

 • rajapinnan käyttö on suositeltavaa, jos henkilöllä on henkilötunnus ja haetaan ainostaan oppijanumero (ja myöhemmin linkitetyt oid:t), esim. henkilökunnalle
 • rajapinta ei palauta esimerkiksi yhteystietoja
 • rajapinnan käyttö edellyttää oppijanumeron haku -käyttöoikeutta, jonka korkeakoulu saa OPH:sta
 • rajapinnan käyttöönoton ohjeistus löytyy kohdasta: Oppijanumeropalvelun testaus (suppeat tiedot)

b.) Käyttöliittymä

 • käyttöliittymässä virkailija syöttää tarvittavat tiedot yksitellen. Käyttöliittymän ohje: Oppijanumeron haku/luonti henkilötunnukselliselle henkilölle käyttöliittymän kautta
 • oppijanumeron luonti hetuttomalle on suositeltavaa käyttöliittymän kautta, jotta mahdollisten duplikaattien tunnistaminen ja yhdistäminen voi tapahtua viiveettä (hetuttomat voi myös tuoda eräajona controller-rajapinnan kautta)
 • oppijanumeron luonti hetulliselle käyttöliittymässä on mahdollista erillisellä käyttöoikeudella (oppijanumeropalvelun pääkäyttäjä), jonka korkeakoulun pääkäyttäjä voi 14.9.2023 alkaen myöntää organisaationsa toiselle pääkäyttäjälle tai vastuukäyttäjälle. 

Laajat tiedot

a.) Oppija controller -rajapinta

 • osalla korkeakouluista on integraatioita tähän rajapintaan
 • rajapinnan kautta voi hakea oppijanumeron hetullisille ja syöttää hetuttomien perustiedot oppijanumerorekisteriin (yksilöinti tapahtuu käyttöliittymässä)
 • rajapinnasta palautuu myös mm. henkilön yhteystiedot, nimi- ja yhteystietomuutokset
 • rajapinnan käyttö edellyttää oppijoiden tuonti -käyttöoikeutta, jonka korkeakoulu saa OPH:sta
 • rajapinnan käyttöönoton ohjeistus on kuvattu tarkemmin täällä: https://wiki.eduuni.fi/x/fp0YGQ


Tarkemmat ohjeistukset


TÄRKEÄÄ

Rajapinnan kautta ei ole sallittua tuoda testihenkilöitä!

Oppijanumerorekisteri on henkilörekisteri, joka koostuu luonnollisista henkilöistä. Testihenkilöitä saa luoda ainoastaan testiympäristöön!

Testihenkilöt päätyvät virheraportille, jota Opetushallitus seuraa. Opetushallitus on yhteydessä toimijoihin, jotka tuovat tuotantoympäristöön testidataa.

Sisällys:

 • No labels