Tältä sivulta löydät ohjeita perusopetuksen opiskeluoikeuksien ja suoritusten tietojen tallentamiseen tilanteissa, joissa oppilaalle kirjoitetaan erityisen tutkinnon todistus.

Sisällys:

Erityisen tutkinnon todistukset

Erityisen tutkinnon todistuksista säädetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/7004837

Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat:

  1. todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta
  2. todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä
  3. todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

Jos oppilas tai muu henkilö suorittaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, suorittaneelle annetaan todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana.

Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta

Jos oppilas suorittaa koko perusopetuksen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, kirjataan todistustiedot oppilaan olemassa olevan nuorten perusopetuksen oppimäärän opiskeluoikeuden Päättötodistus-välilehdelle. Suoritustavaksi pitää kirjata Päättötodistus-välilehdelle: Erityinen tutkinto.

Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. Oppiainelistassa näkyvät oppilaan erityisen tutkinnon todistuksella arvioidut oppiaineet. Suoritetuista oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana.

Esimerkki: Oppilas on suorittanut koko perusopetuksen oppimäärän erityisenä tutkintona. Päättötodistus-välilehdellä näkyy suoritustapana ”erityinen tutkinto” ja suoritus on vahvistettu. Opiskeluoikeus päätetään tilaan ”valmistunut”. Päättötodistus-välilehdellä näkyvät todistukselle kirjatut oppiaineitten nimet, oppimäärät sekä arvosanat.

Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta

Oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeuksien määrä vastaa oppilaalle kirjoitettavien todistusten määrää. Samalla opiskeluoikeudella voi olla useamman kuin yhden oppiaineen oppimäärän suoritukset omilla päätason suorituksillaan, jos oppimäärät on merkitty samaan todistukseen. Jos oppilas suorittaa oppiaineen oppimääriä eri aikoihin niin, että todistukset kirjoitetaan eri aikoihin, luodaan jokaista todistusta vastaava oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeus.

Perusopetuksen arvosanojen erityisessä tutkinnossa korotettujen arvosanojen tietojen tallentamisesta löytyy Youtube-ohjevideo (10 min):
Ohjevideo

Esimerkki: Oppija on suorittanut perusopetuksen oppiaineen oppimäärän biologiassa ja fysiikassa. Oppilaalle luodaan KOSKI-palveluun perusopetuksen oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeus, jossa näkyvät molemmat oppiaineet omina välilehtinään. Erityisen tutkinnon todistuksia suoritetaan tenttimällä, mikä tarkoittaa, että oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeuden tilaksi tallennetaan suoraan vain tila "valmistunut", joka merkitään sille päivämäärälle, milloin todistus on annettu. Jos oppilas kuitenkin on osallistunut opetukseen, tallennetaan opiskeluoikeuden tilatiedot tosiasiallisen tilanteen mukaan. Tällöin opiskeluoikeus alkaa läsnä-tilalla siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on aloittanut osallistumisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Molempien oppiaineitten tietoihin on merkitty suoritustavaksi ”erityinen tutkinto”. Oppiaineitten tiedoissa näkyy arviointi ja molemmat oppiaineet on vahvistettu. Esimerkkikuvassa näkyvät vain biologian oppiaineen tiedot, mutta vastaavat tiedot pitää näkyä myös fysiikan oppiaineen tiedoissa.

Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä

Jos oppilas suorittaa yksittäisistä oppiaineista koko oppimääriä tai osittain suoritettuja oppiaineiden oppimääriä, tulee KOSKI-palveluun perusopetuksen opiskeluoikeuden luoda perusopetuksen oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeuksia, joihin yksittäiset suoritukset merkitään. Opiskeluoikeuksien määrä vastaa oppilaalle myönnettävien todistusten määrää.

Oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeudelle tulee oppiaineen tietoihin lisäksi merkintä ”luokka-aste”, kun kyse on osittain suoritetusta oppimäärästä. Näin ollen samalle oppiaineelle voi olla useampi suoritus, joilla kaikilla on eri luokka-aste merkintä.

Esimerkki:  • No labels