Palvelukortti

Palvelun nimi

Ammatillisen koulutuksen palautteiden automaatioratkaisu (Herätepalvelu)

Palvelun kuvaus

Palvelun avulla toteutetaan Opetushallituksen tehtävänä olevaa ammatillisen koulutuksen valtakunnallisten opiskelija- ja työelämäpalautteiden keräämistä yhdessä CSC:n tuottaman Arvo-palvelun kanssa. Palvelu automatisoi palautteiden muodostamisen ja lähettämisen prosessin.

Palvelu tunnistaa palautteiden keräämisen hetken eHOKSiin tallennettujen tietojen pohjalta ja käynnistää palautelinkin muodostamisen prosessin.  Muodostettu vastauslinkki lähetetään vastaajalle Opintopolun Viestintäpalvelun kautta. Palautelinkin muodostamisessa, kerätyn palautteen raportoinnissa tarvittavina taustatietoina ja vastauslinkin lähettämisessä tarvittavina yhteystietoina hyödynnetään eHOKSiin ja Koskeen tallennettuja tietoja.

Palautteiden kerääminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Palvelun omistajaOpetushallitus, Valtakunnalliset tietovarannot -yksikkö
Palvelun kohderyhmäAmmatillisen koulutuksen järjestäjät, opiskelijat, työelämän toimijat
Toiminnallisuudet

Automatisointiratkaisun keskeisimmät toiminnallisuudet:

  • käynnistää palautteen vastauslinkin luomisen ja lähettämisen määriltyjen herätteiden perusteella
  • sallii linkin luomisen ja lähettämisen vain sellaiseen opiskeluoikeuteen, jossa opiskelijan tavoitteena on ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittaminen ja opiskelijan on hankittava osaamista tavoitteen saavuttamiseksi.
  • pyytää Arvo-järjestelmästä opiskelijakohtaisen vastaajatunnuksen ja lähettää vastauslinkin opiskelijalle eHOKSiin tallennettuun sähköpostiosoitteeseen
  • välittää Arvo-järjestelmään vastaajatunnukseen liittyvät pakolliset taustatiedot
  • varmistaa, että opiskelijalle luodaan ja lähetetään vastauslinkki vain, jos hänelle ei ole luotu vastauslinkkiä samaa koulutuksen järjestäjää koskevaan samaan kyselytyyppiin (aloitusvaiheen kysely, päättövaiheen kysely) saman rahoituskauden aikana.
  • varmistaa, että kysely säilyy anonyyminä (Arvo-järjestelmään ja koulutuksen järjestäjälle ei välitetä yksilöivää tunnistetta, jonka avulla vastaajatunnukseen liittyvät taustatiedot, vastaukset tai vastauksen tila olisi mahdollista kohdistaa tiettyyn henkilöön)
  • näyttää vastauslinkin eHOKS-palvelun oppijan käyttöliittymässä.

Määrittely (vaatii erillisen käyttöoikeuden) https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=105588318

Testitapaukset (vaatii erillisen käyttöoikeuden) https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Testitapaukset+ja+testaaminen

Palvelun tyyppi
Käyttöohjeet ja muut materiaalit

Tarkemmat kuvaukset ja ohjeet ammatillisen koulutuksen valtakunnallisten palautteiden keräämisestä on Arvo-palvelun wikissä.

Prosessikuvaukset

Tietomalli
Käsitteet
Tekninen dokumentaatio

Herätepalvelun ja Arvon välillä käytettävät rajapinnat: Arvo API (Swagger)

Linkki tekniseen dokumentaatioon

Tietokantakuvaukset

Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä.

http://nat-dbkuvat.oph.ware.fi/

Versioitu lähdekoodi

Kts. Github

Tietoturva
KehitysnäkymäJulkaisutiedot (release notes)


Raportoidut virheet (bugit)

Linkki jiraan (esim. Opintopolku bugit)

Lisensiointi

Yhteyshenkilö

Paula Borkowski, paula.borkowski (at) oph.fi

Jukka Kohtanen, jukka.kohtanen (at) oph.fi

  • No labels