Tietomallin tarkoitus

Tietoluettelon tarkoituksena on kuvata MPASSid-hallintapalvelun tietosisältöjä ja niiden määrittelyjä sekä tukea MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelua käyttäviä organisaatioita. Tietomallin avulla organisaatiot saavat tiedon, mitä tietoja MPASSid-hallintapalveluun tallennetaan organisaatioiden MPASSid-integraatioista.

Hallintapalvelun tietomalliversiossa 2.0 lisäksi kerrotaan, mitä tietoja koulutustoimija voi itse päivittää sallittujen palveluiden valintaa koskien virkailijan Opintopolkuun liitetyssä palvelussa.


Yleiset tiedot

Organisaation tiedot

Versio

Tietokenttä

EsimerkkiTyyppiKuvausLähde
1.0NimiMansikkalan testi kuntaTeksti

Koulutustoimijan nimi 

Palveluntarjoajan nimi

OPH:n organisaatiopalvelu
1.0Y-tunnus6144468-4

Teksti

Koulutustoimijan y-tunnus

Palveluntarjoajan y-tunnus

OPH:n organisaatiopalvelu
1.0Organisaatio OID1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

Teksti

Organisaatiopalvelun generoima yksilöllinen pysyvä tunnisteOPH:n organisaatiopalvelu


Koulutustoimijan integraation perustiedot

Versio

Tietokenttä

EsimerkkiTyyppiKuvausLähde

1.0

Hallintapalvelun antama yksilöllinen tunniste integraatiolle 


1000XXXnumeroTietojärjestelmän yksilöllinen tunniste integraatiolle hallintapalvelussa
Hallintapalvelu
1.0Rooli

Koulutustoimija

teksti

Tietokentän tyypit

 • Koulutustoimija (KT)
 • Palveluntarjoaja (PT)
  • Palveluintegraatio (PI)Koulutustoimija
1.0

Integraation kirjautumisvuo (flowname)

EsimerkkiTunnistetieto


teksti

Integraatiokohtainen yksilöllinen kirjautumisvuon tunniste

Hallintapalvelu

1.0

Integraation yksilöllinen tunnisteWilma = hostname

Entra ID = Entity ID

Opinsys = Tenant ID

Google = Entity ID

ADFS = Entity ID


tekstiIntegraation yksilöllinen tunnisteKoulutustoimija
1.0Integraation tyyppi

Opinsys

Wilma

Adfs

Entra ID

Google


tekstiKoulutustoimijan integraation tyyppi riippuen käyttäjähakemistostaKoulutustoimija

Oppilaitoksen valintanäkymän tiedot

Tietokenttä

EsimerkkiTyyppiKuvausLähde
OppilaitostyypitLukiot (15)Koodi

Oppilaitostyypit, joiden avulla loppukäyttäjälle listataan oppilaitosten nimet.

Sallitut oppilaitostyypit:

 • 12 Peruskouluasteen erityiskoulut
 • 15 Lukiot    
 • 19 Perus- ja lukioasteen koulut
 • 21 Ammatilliset oppilaitokset
 • 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
 • 61 Musiikkioppilaitokset
 • 63 Kansanopistot
 • 64 Kansalaisopistot

Varhaiskasvatuksen toimipaikkojen nimiä ei näytetä loppukäyttäjille, käyttäjälle näytetään koulutustoimijan nimi.

Koulutustoimija
Koulutustoimijan logo

Kuva

png-tiedosto

Organisaation logo, joka näytetään loppukäyttäjälle MPASSid-kirjautumisessa (koko 125x36 px)

Koulutustoimija
Koulutustoimijan näyttönimi (customDisplayName)Mansikkalan testi kunta TekstiValinnainen: Mahdollisuus päivittää muu kuin koulutustoimijan virallinen nimi organisaatiopalvelussaKoulutustoimija
Oppilaitosten näyttäminen (showschools)

Kyllä/Ei

Kytkin (true/false)Valinnainen: Näytetäänkö oppilaitoslistalla koulutustoimijan alaiset oppilaitoksetKoulutustoimija
Kirjautujalle näytettävät oppilaitokset (schools)


(Tai jatkossa)


TekstiValinnainen: Näytetäänkö oppilaitoslistalla vain tietyt koulutustoimijan oppilaitokset Koulutustoimija
Kirjautujalta piilotettavat oppilaitokset (excludeschools)

00907

(Tai jatkossa)

1.2.246.562.10.72449903722

TekstiValinnainen: Poistetaan näkyvistä tietyt koulutustoimijan alaiset oppilaitokset oppilaitoslistaltaKoulutustoimija
Oppilaitoksen perässä oleva tarkenne (customTitle)Mansikkalan testi peruskoulu (Mansikkalan testi kunta)TekstiOppilaitosnimen perään lisättävä Koulutustoimijan tarkenneKoulutustoimija


Koulutustoimijan käyttäjähakemiston attribuutit ADFS, Google ja Entra -integraatioissa

Katso ajan tasalla olevat attribuutit tästä Koulutustoimijan attribuutit

Sallitut palvelut

TietokenttäEsimerkkiMuokattavissa (Kyllä/ei)TyyppiKuvausLähde
PalveluOppimispalvelun nimiEiteksti-Koulutustoimija
Palvelun tunniste3000XXXEiNumeroHallintapalvelun antama yksilöllinen tunniste palvelulleHallintapalvelu
Palvelun omistava organisaatioEsimerkki yritys OyEiteksti-Palveluntarjoaja
Sallittu palveluKylläKylläkytkin (true/false)

Tietojärjestelmän kytkin (Kyllä/Ei). 

Koulutustoimija valitsee palvelukohtaisesti sallitaanko MPASSid-kirjautuminen.

Koulutustoimija
Muokattu1.1.2024päivämääräpvmAikaleima, jolloin palveluun on tallennettu muutos.Hallintapalvelu

Koulutustoimijan integraatiotyyppikohtaiset tiedot

Entra ID-integraatio

TietokenttäEsimerkkiTyyppiKuvausLähde

Integraation tyyppi

Entra ID

Teksti

-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Palveluympäristön tyyppi

Tuotantoympäristö

Tuotannon testiympäristö (tuotanto-testi)

Teksti

Tuotantoympäristö, kun integraatio on loppukäyttäjien käytössä.

Tuotannon testiympäristö, kun koulutustoimija testaa integraatiota, eikä integraatiota ole vielä julkaistu loppukäyttäjille.

Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Integraation testauslinkki

https://testilinkki..

Teksti

Integraation testauksessa käytettävä linkki, jolla integraatiota testataan MPASSid-testipalvelua vasten.

Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

Application ID

0aa00f00-00c2-0f0e-d000-000fa000000

Teksti

-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

Directory ID (Tenant ID)

a00000a2-3b00-4e95-0a0b-c0aadc04d00b

Teksti

-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Metadatan urlhttps://login.microsoftonline.com/a00000a2-3b00-4e95-0a0b-c0aadc04d00b/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xmlTeksti-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Client ID

0aa00f00-00c2-0f0e-d000-000fa000000

Teksti

 -Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Client secret 

bd693b6a...XXXX

Teksti

Arvoa ei näytetä kokonaan lisäyksen jälkeen.Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Client secret:in voimassaolo2024-06-20Teksti-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Application ID URI (api://<guid>)api://0aa00f00-00c2-0f0e-d000-000fa000000Teksti-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

Redirect uri 

https://mpass-proxy.csc.fi/EsimerkkiTunnistetieto/Shibboleth.sso/SAML2/POST

Teksti

-Hallintapalvelu

Tietolähde

azurev4

Teksti

-Hallintapalvelu

Google-integraatio

TietokenttäEsimerkkiTyyppiKuvausLähde
Integraation tyyppiGoogle: Gsuite
 Teksti-Koulutustoimija
Palveluympäristön tyyppi

Tuotantoympäristö

Tuotannon testiympäristö (tuotanto-testi)

 Teksti

Tuotantoympäristö, kun integraatio on loppukäyttäjien käytössä.

Tuotannon testiympäristö, kun koulutustoimija testaa integraatiota

eikä integraatiota ole vielä julkaistu loppukäyttäjille.

Koulutustoimija
Integraation testauslinkki

https://testilinkki..

 Teksti

Integraation testauksessa käytettävä linkki, jolla integraatiota testataan MPASSid-testipalvelua vasten.Hallintapalvelu
SAML-metadatagoogle-idp-metadata.xmlxml-tiedosto-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Metadatan voimassaolon päättymispäivämäärä (valid until)2024-06-20 Teksti-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
SAML-allekirjoitusvarmenteen voimassaolon päättymispäivämäärä2024-06-20 Teksti-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
SAML-salausvarmenteen voimassaolon päättymispäivämäärä2024-06-20 Teksti-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

ADFS-integraatio

TietokenttäEsimerkkiTyyppiKuvausLähde

Integraation tyyppi

ADFS

Teksti

-

Koulutustoimija
Palveluympäristön tyyppi

Tuotantoympäristö

Tuotannon testiympäristö (tuotanto-testi)

Teksti

Tuotantoympäristö, kun integraatio on loppukäyttäjien käytössä.

Tuotannon testiympäristö, kun koulutustoimija testaa integraatiota

eikä integraatiota ole vielä julkaistu loppukäyttäjille.

Koulutustoimija

Integraation testauslinkki

https://testilinkki..

TekstiIntegraation testauksessa käytettävä linkki, jolla integraatiota testataan MPASSid-testipalvelua vasten.


Hallintapalvleu

ADFS-metadata Url

https://adfs.esimerkki.fi/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml

Teksti

Osoite, josta ajantasaisen metadatan voi hakea.

Joko metadatatiedosto tai osoite on pakollinen.

Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

ADFS-metadata

esimerkki-metadata.xml

xml-tiedosto

Metadatatiedosto, mikäli metadataa ei voida hakea internet-yhteyden kautta.

Joko metadatatiedosto tai osoite on pakollinen.

Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

Metadatan voimassaolon päättymispäivämäärä (valid until)

2024-06-20

Teksti

-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

SAML-allekirjoitusvarmenteen voimassaolon päättymispäivämäärä

2024-06-20

Teksti

-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

SAML-salausvarmenteen voimassaolon päättymipäivämäärä

2024-06-20

Teksti

-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

Wilma-integraatio 

TietokenttäEsimerkkiTyyppiKuvausLähde
Integraation tyyppiWilma Teksti-Koulutustoimija
Integraation testauslinkki

https://testilinkki..

TekstiIntegraation testauksessa käytettävä linkki, jolla integraatiota testataan MPASSid-testipalvelua vasten.Hallintapalvelu
Wilma instanssiesimerkki.inschool.fiTeksti-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

Opinsys-integraatio

TietokenttäEsimerkkiTyyppiKuvausLähde
Integraation tyyppiOpinsysTeksti -Koulutustoimija
Integraation testauslinkki

https://testilinkki..

TekstiIntegraation testauksessa käytettävä linkki, jolla integraatiota testataan MPASSid-testipalvelua vasten.Hallintapalvelu
Opinsys instanssin osoiteesimerkki.opinsys.fiTämä on nykyisessä konfiguraatiossa Opinsys:n tenant id.-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Client IDuid=aaaaa,ou=xxxx,dc=yyy,dc=zzz,dc=cc

Teksti-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto
Client Key

xyxyx...yxyxyxxy

 
Teksti-Koulutustoimijan käyttäjähakemisto

Palvelun tiedot

Versio

Tietokenttä

EsimerkkiTyyppiKuvausLähde

1.0

Rooli

PalvelutekstiTietokentän tyyppiHallintapalvelu

1.0

Palvelun tunniste


3000XXXnumero-Hallintapalvelu
1.0Oppimispalvelun nimiEsimerkkipalveluTeksti-Palveluntarjoaja


Palveluntarjoajan integraation perustiedot

Versio

Tietokenttä

EsimerkkiTyyppiKuvausLähde

1.0

Hallintapalvelun antama yksilöllinen tunniste integraatiolle 

2000XXXnumero-Hallintapalvelu
1.0Rooli

Palveluintegraatio

teksti

Tietokentän tyyppi

 • Koulutustoimija (KT)
 • Palveluntarjoaja (PT)
  • Palveluintegraatio (PI)


Palveluntarjoaja

1.0

Tunnistetietojen tarjoajan yksilöllinen tunniste integraatiolle

OIDC = Client ID

SAML2 = Entity ID

Teksti-

Hallintapalvelu (OIDC)

Palveluntarjoaja (SAML)

1.0Integraation tyyppi

OIDC

SAML2

Teksti-Palveluntarjoaja
1.0
Testioppijanumero sallittu

Kyllä

Kyllä/EiSallitaanko palveluun testioppijanumerosolmuluokalla kirjautuminen?Palveluntarjoaja

Palveluntarjoajan integraatiotyyppikohtaiset tiedot

Palveluntarjoajalla voi olla yksi tai useampi integraatio MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelussa.

SAML2-integraatio

TietokenttäEsimerkkiTyyppiKuvausLähde
IntegraatiotyyppiSAMLTeksti-Palveluntarjoaja
Palveluympäristön tyyppi

Testiympäristö

Tuotantoympäristö

Teksti

Onko palvelu kytketty tuotanto tai testiympäristöön

Palveluntarjoaja
SAML-metadataXML-tiedostoTekstiPalvelun SAML-metadata.

Palveluntarjoaja

OIDC-integraatio

TietokenttäEsimerkkiTyyppiKuvausLähde
IntegraatiotyyppiOIDCTeksti-Palveluntarjoaja
Palveluympäristön tyyppi

Testiympäristö

Tuotantoympäristö

TekstiOnko palvelu kytketty tuotanto tai testiympäristöönPalveluntarjoaja
Client secret201b59aff82c5e3..XXXteksti

Palvelun client secret.

Hallintapalvelussa voi generoida uuden arvon.

Hallintapalvelu

OIDC-json metadata

{
      "scope":"openid profile",
      "redirect_uris:[

 "https://maailmanparaspalvelu.fi/oidc/callback/"

      ],
      "client_id":"abc_123",
      "client_secret":"***",
      "response_types":["code"],
      "grant_types":["authorization_code"]
}

Teksti

Palveluntarjoaja voi muuttaa muita tietoja tässä kentässä, paitsi client id ja client secret.

Palveluntarjoaja

 • No labels