Koodistojen ja koodien versiointisäännöt

 Versiointi koskee vain hyväksytty -tilassa olevia koodistoja ja koodeja.

Seuraavat toimenpiteet aiheuttavat koodin versioitumisen:

 • koodin nimen muuttaminen 
 • koodin lyhyen nimen muuttaminen
 • koodin arvon muuttaminen
 • koodin passivoiminen
 • koodin sisältyvyysrelaation poistaminen -> jolloin versioituu emokoodi (rinnasteisuus -relaation muutos ei laukaise versiointia) 
 • koodin sisältyvyysrelaation lisääminen   -> jolloin versioituu emokoodi
 • koodiston version muutos muuttaa kaikkien koodistossa olevien koodien versiota

Seuraavat toimenpiteet aiheuttavat koodiston version päivityksen: 

 • koodiston nimen muuttaminen
 • Koodin versioituminen
 • Uuden koodin lisääminen

Muut metatietojen muutokset aiheuttavat ns. minor-version päivityksen. Minor-versio ilmaistaan viimeisen metatietojen päivityksen ajankohdan avulla. Myös uusien koodien lisääminen koodistoon sekä kirjoitusvirheiden korjaaminen johtavat uuteen minor-versioon.

Vain koodiston ja koodin uusinta hyväksyttyä versiota saa muokata. Luonnostilaista koodistoa voi muokata. Koodiston ja koodin edellinen versio lukittuu, kun uusi versio hyväksytään. Koodiston vanha versio saa loppupäivämäärän, joka on uuden version syntyhetki.

Koodin poistotoimenpide poistaa vain kyseisen koodin version.

Muokkauksen rajoitukset

 • Koodiston uria ei voi muokata
 • koodin uria ei voi muokata
 • Koodisto ja koodi versioiden muokkaus: Vain koodiston ja koodin uusinta hyväksyttyä ja/tai luonnostilaista versiota saa muokata.

Tilakäsittely

 • Uusi koodisto ja koodi on luonnin jälkeen luonnostilassa
 •  Koodiston hyväksyminen muuttaa myös koodiston koodien tilaksi "hyväksytty"
 • "Hyväksytty"- tilaiseen koodistoon myöhemmin lisättävät koodit ovat aluksi "luonnos" -tilassa, mutta ne voidaan käyttäjän toimesta asettaa "hyväksytty" -tilaan.
 • Koodisto sekä siihen kuuluvat koodit on ennen poistoa passivoitava.

Koodiversioiden relaatiot

 • Jos Koodi A versioituu, viittaa sen edellinen versio vielä myös koodi B:hen. (katso alla oleva kuva). Kun koodi versioituu, viittaavat kaikki ko. koodiin liittyvät relaatiot siis aina sekä vanhoihin versioihin että uusiin versioihin. Poistettu relaatio ei näy uudessa versiossa.

Suhteiden passivoituminen

 • Koodin/koodistonsuhde on aktiivinen jos molemmat koodit/koodistot joihin suhde osoittaa ovat luonnostilassa
 • Koodin/koodistonsuhde on aktiivinen jos molemmat koodit/koodistot joihin suhde osoittaa ovat viimeisiä hyväksyttyjä versioita
 • koodin/koodistonsuhde on aktiivinen jos se osoittaa viimeisimpään koodin/koodiston versioon bidirektionaalisesti (Sisältyy-suhteen poistaminen versioi emokoodin, jolloin lapsikoodissa näkyvä relaatio ei poistu vaan muuttuu passiiviseksi. Kun lapsikoodi versioituu muusta syystä, passiivinen suhde ei seuraa mukana uuteen versioon)
 • Kahden edellisen sekoitus
 • Koodinsuhde on passiivinen, jos se osoittaa koodiin, joka ei ole viimeisimmässä hyväksytyssä koodistossa (koodi poistettu)
 • Kaikissa muissa tilanteissa koodiston/koodinsuhde ovat passiivisia
 • Passivoitua koodin- tai koodistonsuhdetta ei kopioida koodiston tai koodin versioituessa.

Käyttöskenaarioita

Koodisto versioituu koodin versioitumisen myötä:

Koodisto versioituu koodiston metatietomuutoksen myötä

Koodiston "relaatiomuutos"

 • No labels