Opetushallituksen tuottamat palvelukokonaisuuteen liittyvät palvelut julkaistaan Euroopan Komission hyväksymällä avoimen lähdekoodin EUPL-Lisenssillä, joka on yhteensopiva Euroopan Unionin ja sen yksittäisten jäsenvaltioiden tekijänoikeuslakien kanssa.

Julkaistua koodia voi vapaasti käyttää, kehittää ja levittää edelleen sillä edellytyksellä, että lähdekoodi on aina julkaistava levitettävän ohjelmaversion yhteydessä EUPL-lisenssillä tai EUPL-lisenssin kanssa yhteensopivalla lisenssillä (mm. GPL v2).

Jokaiseen tiedostoon tulee lisätä Copyright-teksti:

Copyright
/**
* Copyright (c) 2012 The Finnish Board of Education - Opetushallitus
*
* This program is free software:  Licensed under the EUPL, Version 1.1 or - as
* soon as they will be approved by the European Commission - subsequent versions
* of the EUPL (the "Licence");
*
* You may not use this work except in compliance with the Licence.
* You may obtain a copy of the Licence at: http://www.osor.eu/eupl/
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
* European Union Public Licence for more details.
**/
  • No labels