Oppijanumero on pakollinen käyttäjätieto MPASSid-käyttäjille

MPASSid edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja oppijanumeroa jokaiselta käyttäjältä. Tästä syystä oppijanumero on MPASSid-kirjautujille pakollinen käyttäjätieto, jota ilman kirjautuminen ei ole mahdollista.

Huom. oppijanumero vaaditaan myös lyhytaikaisilta käyttäjiltä, kuten sijaisopettajilta ja vaihto-opiskelijoilta. Oppijanumero voidaan hakea käyttöliittymän kautta myös oppijoille, jotka eivät suorita KOSKI-palveluun siirrettäviä opintoja.

Taustaa: Oppijanumeron muuttuminen pakolliseksi

Mikä on kansallinen oppijanumero?

Oppijanumero on henkilön kansallisesti yksilöivä tunniste ja pakollinen tieto kaikille MPASSid-palvelun käyttäjille.

Koulutustoimija hakee oppijanumeron Opetushallituksen oppijanumerorekisteristä omaan henkilörekisteriinsä joko:

    • järjestelmätoimittajan rajapintaratkaisun kautta

      • Kysy ohjeet järjestelmätoimittajaltasi.

    • käyttöliittymän kautta

Oppijanumero on 11 numeroa pitkä luku, jonka viimeinen numero on tarkistusmerkki.  ISO OID -koodi on puurakenteinen hierarkia, jonka haara 1.2.246.562.24 on varattu oppijanumerolle. 

MPASSid-palvelussa hyödynnetään Opetushallitukselle myönnettyjä OID-solmuluokan kansallisia tunnisteita. 

Koonti OID-tunnisteista, joita MPASSid käyttää (Lue lisää tästä linkistä)

Opetushallitukselle myönnetty solmuluokka

MPASSid:ssä hyödyntäminen

OID-tunnisteen muoto 1.2.246.562.NN.XXXXXXXXXXX

Kansallinen oppijanumero

Jokaisen käyttäjän kansallinen uniikki tunniste. Pakollinen MPASSid-kirjautumisessa.

1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX

Testioppijanumero

Vain MPASSid:ssä sallittu ja rajattu käyttö palveluntarjoajan ilmoituksella.

Ei kuulu oikealle henkilölle, eikä ole uniikki.

1.2.246.562.98.XXXXXXXXXXX

Organisaation tunniste

Kansallinen organisaation yksilöllinen tunniste (Organisaatio OID). 

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

Testiorganisaation tunniste

MPASSid:n testaukseen testiympäristössä ja testitunnuksille luotu tunniste. 

Ei kuulu oikealle organisaatiolle. 

Lisätietoa: Organisaatiopalvelun pysyvät testiorganisaatiot

1.2.246.562.99. XXXXXXXXXXX


  • No labels