Lähtökohdat ja tavoitteet


Yhteentoimivuus
 • Uudet palvelut toteutetaan Opetushallituksen arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti
 • Uudet tietojärjestelmät toimivat osana palvelukokonaisuutta
 • Tietohallintolain velvoitteiden täyttäminen
Avoimuus
 • Palvelukokonaisuuden lähdekoodi julkaistaan (open source)
 • Palvelukokonaisuuden avoin tieto tarjotaan (open data)
 • Palvelukokonaisuuteen liittyvä dokumentaatio on saatavilla
Yhtenäisyys
 • Käytetään tiettyjä Opetushallituksen työvälineitä
 • Ylläpidon yhtenäiset työ- ja toimintatavat
 • Toiminnan ja kustannusten ennakoitavuus tietojärjestelmien osalta
 • Palvelukokonaisuuden johtaminen Opetushallituksen johdolle

Palvelujako

Opetushallituksen palvelukokonaisuuden yksittäiset palvelut vastaavat yksilöllisiin toiminnallisiin tarpeisiin ja tuovat tätä kautta kustannustehokkuutta ja lisäarvoa palvelukokonaisuudelle (palvelukeskeinen arkkitehtuuri). Palvelukokonaisuuden yksittäiset palvelut on jaettu neljään ryhmään: asiakasyksikön palveluihin, yleiskäyttöisiin palveluihin, tukipalveluihin ja monen yksikön välisiin yhteistyökokonaisuuksiin.

Avoimen lähdekoodin lisensiointi

Palvelujen lähdekoodi julkaistaan Euroopan Komission hyväksymällä avoimen lähdekoodin EUPL-lisenssillä. Julkaistua koodia voi vapaasti käyttää, kehittää ja levittää edelleen sillä edellytyksellä, että lähdekoodi on aina julkaistava levitettävän ohjelmaversion yhteydessä EUPL-lisenssillä tai EUPL-lisenssin kanssa yhteensopivalla lisenssillä (mm. GPL v2). Lisätietoja lisensioinnista.


Recently Updated

 • No labels