Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin, kun henkilötietoja tallennetaan, käsitellään ja luovutetaan rekisterikokonaisuudessa. 

Oppijanumeroista ja muista henkilötiedoista muodostuu oppijanumerorekisteri, joka on Oppijan palvelukokonaisuuden keskitetty henkilörekisteri. 

Tutustu tarkemmin oppijanumeron hyödyntämiseen koskevaan ohjeistukseen alla olevien linkkien kautta:

  • Mikä on oppijanumero? 
    • Tällä sivulla kuvataan mm. miten oppijanumero ja henkilö-OID eroavat toisistaan sekä missä tilanteissa oppija saa oppijanumeron
  • Oppijanumeropalvelu
    • Tällä sivulla kuvataan, miten korkeakoulut ja opetuksen ja koulutuksen järjestäjät voivat hakea oppijanumeron omiin rekistereihinsä henkilöille, joiden yksilöiminen on välttämätöntä lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.
  • Oppijanumerorekisterin palvelukortti
    • Tältä sivulta löytyvät linkit tekniseen dokumentaatioon

Käyttöliittymän käyttöohjeet: Oppijatietojen hallinta
  • No labels