Yleinen kuvaus


Organisaatiotasojen hierarkkisuus

Oppijan verkkopalveluiden organisaatiotiedot jakaantuvat yleensä kahdesta kolmeen organisaatiotasoon.

Ylin taso eli koulutustoimija on valtio, kunta, kuntayhtymä, yliopisto, yksityinen yhteisö tai säätiö ja jonka koulutustehtävä määritellään laissa tai opetushallinto/vastaava tekee päätöksen koulutustehtävästä koulutuksen järjestämis- tai ylläpitämisluvassa. Koulutustoimija vastaa mm. opetuksen ja koulutuksen suunnittelusta, organisoinnista ja rahoituksesta. Yliopisto voi olla itsenäinen laitos tai rekisteröity säätiö, joten yliopisto on siten myös koulutustoimija.

Koulutustoimijan yritysmuoto voi olla mm. valtio, valtion liikelaitos, kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, rekisteröity säätiö, yhdistys, yksityinen yritys. Kunnan tai kuntayhtymän, yksityisen yhteisön tai säätiön koulutustoimijatunnuksena käytetään yritys- ja yhteisötunnusta. Yritystunnuksia ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Valtion ylläpitämien oppilaitosten koulutustoimijan tunnuksena käytetään Valtionkonttorin ylläpitämää virastotunnusta. Valtion ylläpitämien oppilaitosten koulutustoimijoilla  voi olla kummatkin tunnukset. Valtion ylläpitämien oppilaitosten koulutustoimijan tunnuksena järjestelmässä käytetään ensisijaisesti yritys- ja yhteisötunnusta ja toissijaisesti virastotunnusta.

Koulutustoimijalla on operatiivisia yksikköjä eli kouluja, ammattikorkeakouluja, yliopistoja, opistoja, oppilaitoksia, opinto- tai koulutuskeskuksia ja neuvontajärjestöjä, joissa varsinainen opetus ja koulutus tapahtuu. Oppilaitoksen tunnisteena (myös yliopistot) käytetään Tilastokeskuksen viisinumeroista oppilaitostunnusta.

Kouluilla ja oppilaitoksilla jne. voi olla myös erillisiä koulutuspaikkoja kuten opetuspisteitä, toimipisteitä, yksiköitä tai kampuksia.

Organisaatiotasot:

  • Koulutustoimija = Kunta tai kuntayhtymä, yliopisto, yksityinen yritys, säätiö tai yhteisö joka järjestää opetusta tai koulutusta ja jolla on yritys- tai yhteisötunnus tai valtion virastotunnus.
  • Oppilaitos= Koulutustoimijan ylläpitämä oppilaitos, kuten koulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto, opisto, oppilaitos, opinto- tai koulutuskeskus, tai avoin yliopisto ja jolla on Tilastokeskuksen antama yksilöivä tunniste.
  • Toimipiste = Oppilaitoksen toimipiste, opetuspiste, kampus, yksikkö, laitos tai osasto joka toimii eri osoitteessa kun oppilaitos.
  • Varhaiskasvatuksen järjestäjä = kunta tai yksityinen toimija
  • Varhaiskasvatuksen toimipaikka = päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito

Esimerkkejä organisaatiotasoista: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=8687820


Sallitut organisaatiosuhteet:

Root Opetushallitus organisaation alle luodaa  organisaatiotyypit: 01, 05, 06 ,07 ja 09.

Koulutustoimijan (01) alle luodaanorganisaatiotyypit: 02, 04  jne.

Muu organisaation alle (05) voi lisätä (05) Muu organisaation tai (03) toimipisteeen.

Oppisopimustoimipisteen (04) tai Kunnan (09) alle ei voi luoda toista organisaatiotyyppiä.


OrganisaatiotyyppiOrganisaatiot luodaan 1.2.246.562.10.00000000001 Opetushallitus root organisaation alle01 Koulutustoimija02 Oppilaitos03 Toimipiste04 Oppisopimustoimipiste05 Muu organisaatio06 Työelämäjärjestö07 Varhaiskasvatuksen järjestäjä08 Varihaiskasvatuksen toimipaikka09 Kunta
01 KoulutustoimijaX
02 Oppilaitos
X03 Toimipiste

XX
XX


04 Oppisopimustoimipiste
X05 Muu organisaatioXX06 TyöelämäjärjestöX
X


07 Varhaiskasvatuksen järjestäjäX
08 Varhaiskasvatuksen toimipaikka


XX
09 KuntaX

Organisaatiorekisteri

Oppijan verkkopalveluiden organisaatiotiedot muodostavat organisaatiorekisterin. Organisaatiotietoja hyödynnetään mm. opiskelijaksi hakeutumisessa, haku- ja valintapalveluissa, tilasto- ja raportointipalveluissa, ePerustepalvelussa,  Valtionavustuspalvelussa sekä käyttäjähallinnossa.

Koulutustoimija/Varhaiskasvatuksen järjestäjä

Koulutustoimijatasoisten organisaatioiden perustiedot saadaan Organisaatiopalveluun Patentti- ja Rekisterihallituksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) rajapinnan kautta. Perustietoja ovat mm. nimi, yritysmuoto, y-tunnus, osoite- ja yhteystiedot. Valtion ylläpitämien oppilaitosten virastotunnuksia ei saada YTJ -järjestelmästä vaan ne lisätään Opetushallituksessa käyttöliittymässä. Koulutustoimija voi olla myös varhaiskasvatuksen järjestäjä.

Oppilaitostunnus

Tilastokeskus ylläpitää oppilaitosten viisinumeroisia yksilöiviä oppilaitostunnuksia Tilastokeskuksen Oppilaitosrekisterissä. Oppilaitostunnuksen saa uusi oppilaitos. Opetushallitus saa tarvittaessa Tilastokeskukselta uuden oppilaitoksen oppilaitostunnuksen ja lisää sen Opintopolun Organisaatiopalveluun. Koulutustoimija voi olla myös varhaiskasvatuksen järjestäjä.


Varhaiskasvatuksen toimipaikka

Varhaiskasvatuksen järjestäjän toimipaikka jossa on päiväkoti, perhepäivähoito tai Ryhmäperhepäivähoitoa.

Oppilaitos

Kun oppilaitoksia perustetaan, yhdistetään, lakkautetaan tai oppilaitoksen ylläpitäjä muuttuu, neuvottelee Opetushallitus Tilastokeskuksen kanssa, uudesta oppilaitoskoodista ja koulutustoimijan kanssa koulutustoimijan ylläpitämien oppilaitosten perustamisesta, yhdistämisestä, lakkautuksesta tai oppilaitoksen siirsrosta uudelle ylläpitäjälle. Opetushallitus tekee tarvittavat muutokset Organisaatiopalveluun. Opetushallitus ylläpitää historiatietoja koulutustoimijan ja oppilaitoksen nimenmuutoksesta tai koulutustoimijan ja oppilaitoksen yhdistämisestä toiseen koulutustoimijaan tai koulutustoimijan ja oppilaitoksen lakkauttamisesta järjestelmässä. Koulutustoimijan lakkautus järjestelmässä on mahdollista, mikäli kaikki kyseisen järjestäjän oppilaitokset ja toimipisteet ja muut yksiköt on ensin lakkautettu tai siirretty toiselle koulutustoimijalle.

Toimipiste

Koulutustoimija voi perustaa ja lakkauttaa oppilaitoksen toimipisteitä sekä ylläpitää niiden nimiä. Oppilaitoksella voi olla useita toimipisteitä tai yksikköjä ja laitoksia.

Kunta

Kunta organisaatotyyppi on vain kunnille tarkoitettu organisaatiotyyppi. Kunta organisaatiotyyppi on Oppivelvollisuuden valvonnan seurantaan (VALPAS) tarkoitettu tyyppi jolla rajataan käyttöoikeuspalvelussa kunnille annettavia käyttöoikeuksia. 

Yhteystiedot

Organisaatioiden virkailijat ylläpitävät yhteystietoja Organisaatiopalvelussa (oppilaitokset ja toimipisteet). Varhaiskasvatuksen yhteystiedot ylläpidetään VARDA palvelussa ja näytetään Organisaatiopalvelussa.

Eri organisaatiotasojen tietoihin kuuluvat yhteystiedot sisältävät katu- ja käyntiosoitteet, viranomaistiedotuksen sähköpostiosoitteen sekä kriisitiedotuksen sähköpostiosoitteen.

Ryhmät

Ryhmä on oma organisaatiotyyppinsä. Ryhmä on organisaatio, joka ei voi sisältää aliorganisaatioita. Ryhmään voi kuulua eri organisaatioita tietyttyä käyttötarkoitusta varten.

Ryhmä-käsitettä tarvitaan esimerkiksi yhteisvalintaryhmien mallintamiseen. Korkeakoulujen yhteishaussa on mahdollista, että jotkin korkeakoulut muodostavat keskenään yhteisvalintaryhmän, jolloin esim. kuka tahansa ryhmään kuuluva virkailija pääsee käsittelemään minkä tahansa ryhmään kuuluvan koulun valintatuloksia. Ryhmiä käytetään myö ePerustee palvelussa myönnettäessä käyttöoikeuksia.

Opintopolun palveluiden riippuvuudet

Ulkoiset integraatiot

"Rajapinnat"-repository tarjoavaa tarvittavat kytkökset ulkoisiin järjestelmiin (YTJ, Kela). Organisaatiopalvelun REST-rajapintojen kuvaukset (swagger)

Ylimmän tason organisaatioiden perustiedot tuodaan ajastetusti YTJ-rajapinnasta Organisaatiopalveluun kerran vuorokaudessa. Lisäksi on mahdollisuus tuoda ne käyttöliittymän kautta manuaalisesti. Varhaiskasvatuksen toimipaikkatiedot tuodaan Opintopolkuun VARDA palvelusta jota ylläpitää CSC. Tuotanto aloitettu 1.2.2019

Organisaation lakkauttaminen

Kun organisaation lakkautus-päivämäärää muokataan organisaatio-palvelussa julkaistaan tästä tieto SNS:ään. SNS topic on "organisaatiolakkautus". Julkaistava viesti on muotoa:

{"oid":"1.2.246.562.10.11902547485"}
  • No labels