Tältä eDuuni-wikin sivulta löytyy ohjeita ja informateriaalia KOSKI-palvelun käyttöönottoon taiteen perusopetuksessa sekä taiteen perusopetuksen tietojen tallentamiseen KOSKI-palvelussa. Ohjeista löytyvät myös linkit KOSKI-palvelun käyttäjähallintaa koskeviin ohjeisiin sekä syyslukukauden 2023 alkuun mennessä Opetushallituksen verkkosivuilla julkaistavaan ohjeeseen, joka on suunnattu koulutuksen järjestäjille taiteen perusopetuksen oppilaiden ja huoltajien suostumuksiin liittyvän tiedonhallintaprosessin suunnittelun tueksi.

KOSKI-palvelun käyttöönottoon tai taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuksien tietojen tallentamiseen tai siirtämiseen liittyvissä kysymyksissä otathan yhteyttä KOSKI-palveluosoitteeseen (koski@opintopolku.fi) ja lisäksi tarvittaessa omaan opintohallintojärjestelmätoimittajaasi, mikäli tarkoitus on siirtää oppilaiden opiskeluoikeuksien tiedot KOSKI-palveluun tiedonsiirroilla oppilaitoksen lähdejärjestelmästä.


Ohjeiden sisällysluettelo:

Muuta info- ja ohjemateriaalia KOSKI-palvelun käyttöönottoa suunnittelevalle taiteen perusopetuksen toimijalle

Tiedote 14.4.2023: KOSKI-palvelun käyttöönotto on nyt mahdollista taiteen perusopetuksessa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2023/koski-tietovarannon-kaytto-nyt-mahdollista-taiteen-perusopetuksessa-opetuksessa

Taiteen perusopetuksen opiskeluoikeudet KOSKI-palvelussa -webinaaritallenne (26.4.2023):
Linkki Youtubeen

Opetushallituksen opas koulutuksen järjestäjälle suostumusten hallinnan suunnitteluun taiteen perusopetuksessa:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Koulutuksen%20j%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n%20ohje%20taiteen%20perusopetuksen%20oppilaiden%20suostumusten%20hallinnan%20suunnitteluun.pdf

Suostumukseen liittyvät koulutuksen järjestäjän malliasiakirjat ladattavissa:
https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto

Koulutukset, tilaisuudet ja KOSKI-palveluun liittyvä neuvonta

Löydät alta tietoa taiteen perusopetuksen oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille saatavilla olevista KOSKI- koulutuksista.

KOSKI-webinaarit

KOSKI-palvelun käyttäjille suositellaan erityisesti 'KOSKI-palvelun perusteet ja käyttäjähallinta' sekä 'Taiteen perusopetuksen opiskeluoikeudet KOSKI-palvelussa' -webinaareja, joiden webinaaritallenteet ja esitysmateriaalit löydät eDuuni-wikistä. Löydät KOSKI-webinaaritallenteet myös Opetushallituksen Youtubesta sen jälkeen, kun tilaisuus on pidetty ja tallenne tekstitetty saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi.

Katso lisää:
Koulutukset ja tilaisuudet

KOSKI-klinikat

KOSKI-klinikat järjestetään joka toinen viikko perjantaisin klo 9.30-10.30 Teams-kokouksina. Klinikoiden tarkoitus on olla avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa koulutuksen järjestäjät voivat esittää KOSKI- palveluun liittyviä akuutteja kysymyksiä. Palveluun liittyvää neuvontaa ovat klinikoilla antamassa KOSKI-palvelun asiantuntijat.  Yleissivistävän koulutuksen KOSKI-klinikat ovat avoimia kaikille taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille. Tilaisuuksissa ei ole ennalta määrättyä agendaa, vaan niiden sisältö määräytyy osallistujien esittämien kysymysten ja esiin nostamien aiheiden perusteella.

Katso lisää:
KOSKI-klinikat