Tässä ohjeessa kuvataan, miltä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeuksien tietojen tulisi näyttää KOSKI-palvelussa silloin, kun ne on siirretty oikein. Ohjetta voi käyttää sen varmistamiseen, että yksittäisen oppijan tiedot ovat siirtyneet/tallennettu oikein. KOSKI-palvelun tietosisältö kokoaa yhteen sekä todistuksella, että opintosuoriteotteella näkyviä tietoja ja kerää valtionosuusrahoituksen laskennassa tarvittavia tietoja. Kirjausten tulee olla oikein opintohallintojärjestelmässä, jotta ne siirtyvät oikein. Käytä ohjetta siis yhdessä opintohallintojärjestelmätoimittajan KOSKI-ohjeen kanssa. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä opintohallintojärjestelmätoimittajaan ja/tai KOSKI-palveluosoitteeseen koski@opintopolku.fi.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Lisätietoa TUVA-koulutuksesta löytyy OPH:n sivuilta "Mitä on tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)?" tai ePerusteet-palvelusta opetussuunnitelman perusteesta.

HUOM! Opetussuunnitelman perusteeseen tulee 1.8.2023 alkaen muutoksia, jotka vaikuttavat myös KOSKI-ohjeisiin. Opetussuunnitelman perusteesta annetun muutosmääräyksen mukaan koulutus muodostuu 1.8.2023 alkaen kaikille yhteisestä Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot -koulutuksen osasta sekä valinnaisista koulutuksen osista. Laajuudeltaan Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot ovat edelleen vähintään kaksi viikkoa, mutta valinnaisissa koulutuksen osissa vähimmäislaajuutta ei enää määritellä. Muuttuvan määräyksen mukaisesti opiskeluoikeuden tilatietoja koskevaa ohjetta (ks. Valmistunut-tilasta annettu ohje) sekä opiskeluoikeuden osasuorituksia (ks. osasuoritusten vähimmäislaajuus) koskevia ohjeita on päivitetty ja uutta KOSKI-ohjetta sovelletaan 1.8.2023 alkaen, sekä tuolloin aktiivisina oleviin opiskeluoikeuksiin, jotka eivät ole voimaantulon hetkellä 1.8.2023 päättyneet, sekä 1.8.2023 ja sen jälkeen alkaviin uusiin TUVA-opiskeluoikeuksiin. Ne kohdat, joihin ohjeissa tulee 1.8.2023 alkaen muutoksia, on korostettu punaisella HUOM! -merkinällä opiskeluoikeuksien tämän sivun alaosioissa.

Lisätietoa 1.8.2023 voimaan tulevista perustemuutoksista löytyy ePerusteet-palvelusta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ajankohtaista/8914960
Tarkista muuttuneet TUVA-opiskeluoikeuksien ohjeet kootusti: Viimeksi päivitetyt ohjeet


Sisällys: