Tässä ohjeessa kuvataan, miltä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeuksien tietojen tulisi näyttää KOSKI-palvelussa silloin, kun ne on siirretty oikein. Ohjetta voi käyttää sen varmistamiseen, että yksittäisen oppijan tiedot ovat siirtyneet/tallennettu oikein. KOSKI-palvelun tietosisältö kokoaa yhteen sekä todistuksella, että opintosuoriteotteella näkyviä tietoja ja kerää valtionosuusrahoituksen laskennassa tarvittavia tietoja. Kirjausten tulee olla oikein opintohallintojärjestelmässä, jotta ne siirtyvät oikein. Käytä ohjetta siis yhdessä opintohallintojärjestelmätoimittajan KOSKI-ohjeen kanssa. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä opintohallintojärjestelmätoimittajaan ja/tai KOSKI-palveluosoitteeseen koski@opintopolku.fi.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Lisätietoa TUVA-koulutuksesta löytyy OPH:n sivuilta "Mitä on tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)?" tai ePerusteet-palvelusta opetussuunnitelman perusteesta.


Sisällys: