Demoamatta

OPHY-701 - Getting issue details... STATUS

 • Käyttäjälle ei enää herjata, jos liitettä ei löydy
 • Tämä tapahtui kun kasvavassa kenttälistassa kentässä oli mukana liite kenttä, jossa ei ollut liitettä ja kenttä poistettiin


VA-413 - Getting issue details... STATUS

 • Valtionavustus-palvelun käyttämät DNS-osoitteet ovat nyt tiimin hallinnassa AWS:ssä
  • Tiimi pystyy nyt ohjaamaan liikenteen AWS-palvelimille kun tämä tulee ajankohtaiseksi 


VA-428 - Getting issue details... STATUS


Demottu 25.4.2024


VA-435 - Getting issue details... STATUS

JOTPA: Päätökseen JOTPA-moodin korjaukset

Suomeksi:

Ruotsiksi:

VA Päätökseen korjaukset

Valtionavustusten päätökset:


VA-432 - Getting issue details... STATUS

VA/JOTPA: Uudet liitteet päätös-välilehdelle

Suomeksi:

Ruotsiksi:


VA-410 - Getting issue details... STATUS

 • AWS:ään on nyt pystytetty tietokanta-instanssit


OPHY-698 - Getting issue details... STATUS

OPHY-697 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty BouncyCastle (bcprov-jdk18on) 1.78:iin (CVE-2024-29857, CVE-2024-30171, CVE-2024-30172)
 • Hiljennetty jfreechart "false positive" (CVE-2024-22949, CVE-2023-52070, CVE-2024-23076)
 • Hiljennetty joda-time "false positive" (CVE-2024-23080)

Demottu 21.3.2024

VA-420 - Getting issue details... STATUS

VA-418 - Getting issue details... STATUS

VA-400 - Getting issue details... STATUS

 • Kaikki tehdyt JOTPA-kustomoinnit on viety tuotantoon

Demottu 14.3.2024

OPHY-695 - Getting issue details... STATUS Korjaa Lein Dependency checkin ilmoittamat virheet

 • Päivitetty tarvittavat paketit

OPHY-684 - Getting issue details... STATUS Korvaa CAS-client omalla toteutuksella

 • VA:ssa oli riippuvuus Blaze nimiseen CAS-clientiin joka tuotti arvoaan enemmän tarpeetonta työtä
 • Korvattiin kirjasto omalla toteutuksella
 • Poistettiin riippuvuus

Demottu 7.3.2024

VA-394 - Getting issue details... STATUS

Demottu 29.2.2024

VA-407 - Getting issue details... STATUS

 • Muutokset testataan, buildataan sekä deployataan AWS:ään (dev → QA → prod) käyttäen Github Actionsia
  • → Tämä mahdollistaa vanhasta Jenkinsistä luopumisen, jonka vastuulla ylläolevat tehtävät ovat CSC:llä
 • Deploymenteista lähetetään automaattisesti viesti OPH:n slack kanaville (valtionavustukset-valvonta-dev, -valvonta-qa, -valvonta-prod) 
 • Buildin automaattitestauksen lopputuloksen yhteenveto tallennetaan sivulle: https://opetushallitus.github.io/valtionavustus/


VA-424 - Getting issue details... STATUS

VA-425 - Getting issue details... STATUS

 • Ongelma, oli että nappulat elementin sisällä tahtoivat olla gridissä, mutta ylimääräinen luokka pakotti display: flex. Poistettiin ylimääräinen luokka.

Demottu 15.2.2024

OPHY-691 - Getting issue details... STATUS

 • Flyway:n päivitys ei onnistu sillä se vaatii uudemman Javan kuin mitä meillä on käytössä
  • Tehtiin lappu OPHY-692 - Getting issue details... STATUS , jonka yhteydessä voidaan päivittää Flyway 
  • Pysäytettiin automaattiset Flyway:n päivitykset
 • Pdf.js-kirjaston päivitys ei onnistunut, sillä uusin version jättänyt pois tuen Commonjs-moduuleille. Uusimpaan versioon päivittäminen vaatisi muutoksia useaan paikkaan, ja koska kirjastoa käytetään vain muutamassa testissä, katsottiin että päivittäminen ei ole tarpeellista tällä hetkellä. Tehtiin lappu OPHY-693 - Getting issue details... STATUS


OPHY-690 - Getting issue details... STATUS

 • Kyseinen haavoittuvuus oli false positive
 • Samalla tuupattu renovaten päivitysjonoa eteenpäin joka oli jumiutunut

VA-420 - Getting issue details... STATUS


 • JOTPA-hakemusten sähköpostien allekirjoitukset (email signature) on vaihdettu suomenkielisille hakemuksille a.o. muotoon:
  • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
   Hakaniemenranta 6
   PL 380, 00531 Helsinki
   puhelin 029 533 1000
   etunimi.sukunimi@jotpa.fi
 • JOTPA-hakemusten sähköpostien allekirjoitukset (email signature) on vaihdettu ruotsinkielisille hakemuksille a.o. muotoon:
  • Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
   Hagnäskajen 6
   PB 380, 00531 Helsingfors
   telefon 029 533 1000
   fornamn.efternamn@jotpa.fi

 • "Opetushallitus" on vaihdettu sähköposteista soveltuvin osin "Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi"


 • Sähköpostien From-kenttä on vaihdettu osoitteesta "no-reply@valtionavustukset.oph.fi" → "no-reply@jotpa.fi"

Demottu 25.1.2024


OPHY-689 - Getting issue details... STATUS

 • Slackissa tullut pyyntö infopalloille
 • Päivystäjä (minä Ville) ymmärsin ensin väärin ja koodasin nopeasti tuen infopallolle vaSummingBudgetElement form elementille
 • Oikeasti haluttiin tämän elementin sisällä oleville elementeille infopallot
 • Nämä saatiin tökittyä ilman koodimuutoksia suoraan hakulomakkeen jsoniin ja ongelma ratkesi
 • https://opetushallitus.slack.com/archives/C03GQU4T8CE/p1705579253928129

Demottu 18.1.2024


OPHY-688 - Getting issue details... STATUS

 • renovate automaattisten kirjastopäivitysten yhteydessä huomattiin että ei ajettu linttaus komentoa
 • johti siihen että linttaus kirjasto saattoi päivittyä alta => uusi versio aiheuttikin virheen kun buildi ajettiin jenkinsillä
 • nyt lint komento ajetaan ja täytyy mennä läpi ennenkuin buildi mergataan joten ongelma ei enää pääse toistumaan


VA-419 - Getting issue details... STATUS

 • Ohjeteksti vaihdettu allaolevan kuvan mukaiseksi


VA-418 - Getting issue details... STATUS

Myönteiset päätökset:

Tehdyt esivalmistelut:

Kun päätökset lähetettiin, hakijat saivat a.o. sähköpostiviestit:Hyväksytty suomenkielinen hakemus:

Hyväksytty ruotsinkielinen hakemus:


Kielteiset päätökset:

Tehdyt esivalmistelut:

Kun päätökset lähetettiin, hakijat saivat a.o. sähköpostiviestit:Hylätty suomenkielinen hakemus:

Hylätty ruotsinkielinen hakemus:

Demottu 11.1.2023


OPHY-687 - Getting issue details... STATUS


VA-397 - Getting issue details... STATUS


OPHY-677 - Getting issue details... STATUS

 • Järjestelmä selviää ongelmasta ilman päivystäjälle hälyttämistä


Demottu 4.1.2024

OPHY-659 - Getting issue details... STATUS

 • "Tavallisen" arviointivaiheessa hyväksytyn budjetin syöttökenttä salli pelkästään kokonaislukuja, mutta VA-307:n yhteydessä toteutettu automaattista laskukaavaa (ns. fixedMultiplierMoneyField) hyödyntävä kenttä salli mielivaltaisia syötteitä, jotka aiheuttivat sekä hälytyksen että tallennuksen epäonnistumisen (kenttä salli esim syötteen "1000€")
 • Muutettiin automaattista laskukaavaa käyttävät budjettisyöttökentät hyväksymään pelkästään kokonaislukuja:
  • Mene sivulle https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/619/hakemus/1517/arviointi
  • Syötä "Suomi toisena kielenä.." -> hyväksytty kenttään syöte "asd"
   • Totea, ettei kenttä vastaanottanut syötettä
  • Näppäile samaan kenttään "1000€/kk"
   • Totea, että kenttä hyväksyi pelkästään alkuosan syötteestä ("1000"), hylkäsi loput syötteestä ja että tallennus onnistui
  • Tyhjennä kyseinen kenttä käyttäen backspacea
   • Totea, että kentässä lukee "0" 
   • Huomaa, ettei kenttä myös enää ole punaisessa virhe tilassa kun arvo on 0

Demottu 21.12.2023

OPHY-683 - Getting issue details... STATUS

Tarkastelimme tilannetta tietokannasta eri suunnista ja näyttäisi siltä, että hakemusta ei koskaan lähetetty. Hakemus on siis ollut vasta “draft” tilassa silloin kun Kyösti on käynyt muokkaamassa sitä. Hakemus on tällöin siirtynyt draft tilasta “officer_edit” tilaan. Eli järjestelmän näkökulmasta tässä on käynyt niin, että hakemus on siirtynyt luonnostilasta virkailijanmuokkaustilaan, ilman että hakemusta on lähetetty.

Mielestäni on oikein, että hakemukselle ei lähetetä päätöstä, sillä hakemusta ei koskaan ole lähetetty.Onko oikein, että virkailija voi tehdä muutoksen hakemukseen jota ei ole vielä lähetetty? Mikäli tämä on odotettavaa järjestelmän käyttöä, niin miten tälläinen muutos pitäisi käsitellä?

Mikäli hakemuksen muokkaaminen ennen lähettämistä ei ole odotettavaa, niin virkailijan ennenaikainen muokkaaminen pitäisi mahdollisesti estää järjestelmän toimesta.


OPHY-682 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty clj-ssh versioon 0.6.6 jossa haavoittuvuus on korjattu
 • Samalla päivitetty muitakin paketteja, jotta renovate voi taas toimia automaattisesti


VA-400 - Getting issue details... STATUS

 • Hakuvaiheen jotpa-moodi on nyt valmis
 • Sovittu Mikon kanssa, että hän testaa lopputuloksen qa:lla
 • Sovittiin, että ei tehdä erillistä demoscriptiä tälle, sillä demoscriptistä tulisi todella monivaiheinen
 • Huomautettu, että osa Opetushallitus → jotpa muutoksista tulee tehdä lomake-editorin kautta
 • Odotetaan Mikolta vihreää valoa tuotantojulkaisuun


VA-405 - Getting issue details... STATUS

 • Hidasteluongelmaa tutkittiin Matin kanssa ja todettiin että pahimmat ongelmat aiheuttaa OPH:n tietokoneilla käytössä oleva tietoturvaohjelmisto, tätä selvitetään OPH:n sisällä
 • Sovelluksessa on myös muita hitaasti latautuvia kohtia, kuten esim. Hakujen hallinta -sivu (alkutietojen lataus keskimäärin 5-15 s). Erityisesti hakulistauksen lataamisen nopeuttamiseen on jo aiemmin haettu ratkaisuja, mutta ne ovat olleet liian työläitä toteuttaa hyötyyn nähden. AWS-siirtymä tulee todennäköisesti parantamaan suorituskykyä näiden osalta, sillä tällä hetkellä tietokannan resurssit ovat erittäin niukat.
 • Lisätty testi- ja tuotantoympäristöihin ongelmien selvittelyssä auttavat source map -tiedostot
 • Hidastelu ilmeni käytännössä siten, että sivu vaikuttaa latautuvan vain osittain tai jäävän lataamaan pitkäksi aikaa. Todellisuudessa taustalla tapahtui virheitä palvelinkyselyitä tehdessä. Parannettiin virheidenkäsittelyä siten, että sivu ei jää tilaan jossa se vaikuttaa lataavan tietoja vaikka todellisuudessa tapahtui virhe:
  • Hakemusten arviointi:
   • Kirjaudu sisään valtionavustus-tunnuksella: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/
   • Varmista, että olet Hakemusten arviointi -näkymässä
   • Avaa Developer tools ja sieltä Network request blocking
    • Tämä riippuu selaimesta, löytyy usein esim. cmd+shift+p tai ctrl+shift+p, kirjoita "Blocking". Onnistuu yleensä myös Network-tabista napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella jotain pyyntöä ja valitsemalla "Block this URL" tai vastaavaa.
   • Estä pyynnöt osoitteeseen testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/690
   • Valitse listasta haku TESTI: Hankeavustukset kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen (17.10.2023)
   • Totea, että yläkulmaan ilmestyy viesti "Virhe tietojen lataamisessa. Yritä uudelleen."
   • Valitse jokin muu haku ja totea että lataaminen onnistuu (kaikissa hauissa ei ole hakemuksia, etsi haku johon on tehty hakemus)
   • Poista käytöstä aiemmin lisätty esto
   • Valitse uudelleen haku TESTI: Hankeavustukset kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen (17.10.2023)
   • Totea, että lataaminen onnistuu ja listassa näkyy hakemus
  • Hakujen hallinta:
   • Siirry Hakujen hallinta -sivulle
   • Varmista, että listasta ei ole valittu hakua, tai on valittu jokin muu haku kuin TESTI: Hankeavustukset kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen (17.10.2023)
   • Lisää estolistaan testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/690/role
   • Valitse haku TESTI: Hankeavustukset kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen (17.10.2023)
   • Totea, että haun tiedot eivät tule näkyville ja näytetään ilmoitus "Virhe tietojen lataamisessa. Yritä uudelleen."
   • Valitse jokin toinen haku ja totea että sen tiedot tulevat näkyville
   • Poista aiemmin lisätty esto
   • Valitse haku TESTI: Hankeavustukset kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen (17.10.2023)
   • Totea, että haun tiedot tulevat näkyville

Demottu 14.12.2023


VA-402 - Getting issue details... STATUS

 • Mene sivulle: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor?avustushaku=701
  • Totea, että toimintayksikkö on "6600105300 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus" 
 •  Klikkaa "Hakulomake"
 • Avaa uusiin tabeihin "Linkki hakuun → Suomeksi" sekä "Linkki hakuun → Ruotsiksi"
  • Totea että sivuilla on Jotpan Favicon 
  • Totea että vasemmassa yläkulmissa on Jotpan kielistetyt logot ("Jotpa" suomenkielisellä, "Skols" ruotsinkielisellä)
  • Totea että infopallo on "Jotpan vihreä"
  • Totea että fontti on pyydetty monteressat


Demottu 30.11.2023OPHY-674 - Getting issue details... STATUS

 • Handi/rondo yhteys katkeaa jostain syystä aikakatkaisuun
 • Vähän harhaanjohtavasti jsch:n heittämä error on "JSchException: channel is not opened" vaikka koodin perusteella tämä lentää vain silloin kun yhteydenmuodostus kestää pidempään kuin asetettu aikakatkaisu.
 • Oletuksena aikakatkaisu on 20 sekuntia
 • Nostin aikakatkaisun 60 sekuntiin

Demottu 23.11.2023

OPHY-671 - Getting issue details... STATUS

OPHY-662 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemus päätyi epätilaan (viimeisin version_closed not null), kun käyttäjä teki monta samanaikaista muutosta samaan hakemukseen
  • Nyt ensimmäisenä sisääntuleva muutospyyntö lukitsee hakemuksen sellaisella tavalla, ettei samanaikaisia muutoksia enää sallita

VA-399 - Getting issue details... STATUS


VA-381 - Getting issue details... STATUS

OPHY-623 - Getting issue details... STATUS

 • Käytiin pakkaamassa vuoden 2022 ja 2023 logit gzip komentorivityökalulla. Käytetty tila laski 96% → n. 30%

Demottu 9.11.2023

OPHY-672 - Getting issue details... STATUS

 • Käyttäjä oli poistanut hakemuksesta vastauksia ja edellinen versio palautettiin ajamalla käsin seuraavien tiedostojen SQL komennot oikeilla arvoilla
  • /valtionavustus/server/resources/sql/submission/update.sql
  • /valtionavustus/server/resources/sql/submission/close-existing.sql

VA-396 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemus oli sulkeutunut
  • Avattiin hakemus uudestaan ajamalla
   • update hakija.hakemukset set version_closed = null where id = 44694 and version = 43;
  • Luotiin lappu: OPHY-671 - Getting issue details... STATUS jottei ongelma toistuisi

VA-395 - Getting issue details... STATUS

 • Jos AFagersted tai TKeinonen käyttöoikat uusimiset ois menny (ei ole mennyt vielä 2.11.2023) läpi nii kokeile eka niillä (koska ne ovat va-user eikä va-admin roolissa ja tän lapun pihvi on, että userit näkevät kommentin)
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/630/hakemus/1524/loppuselvitys
 • Totea että kaikki virkailijat näkevät asiatarkastuksen, mutta vain pääkäyttäjät ja ukotetut valmistelijat voivat tehdä asiatarkastuksen


VA-381 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/469/hakemus/1326/loppuselvitys
 • Klikkaa Muistutusviestin kohdalla "Kirjoita"
 • Huomaa, että voit lisätä ja muokata vastaanottajia, muokata otsikkoa sekä tekstiä
 • Vaihda vastaanottajaksi oma sposti
 • Huomaa viestillä olevat header ja footer osuudet leipätekstille, jotka eivät ole muokattavissa
 • Muokkaa sähköpostin sisällöksi "koira"
 • Paina "Esikatsele"
 • Totea että näet viestin vielä ennen lähetystä
 • Klikkaa lähetä
 • Huomaa uusi rivi muistutusviestistä
 • Klikkaa riviä niin näet lähetetyn viestin

VA-390 - Getting issue details... STATUS

 • Tutkittiin automaattisen oph.fi-siirron logiikkaa, ei löytynyt selkeää tapaa jolla virheen olisi voinut toistaa kuvatulla tavalla
 • Tutkittiin miten oph.fi-Drupal hakee tietoja VA-järjestelmästä ja todettiin, että prosessi on ajastettu oudosti: tietojen haku näyttää käynnistyvän klo 7 UTC-aikaa, eli klo 9 (tai klo 10 kesäajassa)
 • Todettiin, että ongelmaa kannattaa tutkia kun se tapahtuu seuraavan kerran todellisessä ympäristössä.
 • Ongelmaa tutkiessa poistettiin muutama tiedonsiirtorajapinnasta löytynyt ominaisuus joita ei enää käytetty

Demottu 2.11.2023


OPHY-669 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty jenkins pluginit

OPHY-667 - Getting issue details... STATUS

 • Vaihdettu clj-ssh forkki nivekuil/clj-ssh takaisin org.clj-commons/clj-ssh 

VA-321 - Getting issue details... STATUS

VA-326 - Getting issue details... STATUS  

 • Vaihdettu 2022-06-12 päivämäärän esitysmuoto suomalaisten käyttämään 12.6.2022 muotoon. Poistettu myös "tai 2 kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen." -teksti väliselvityksestä.
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/693/hakemus/1640/loppuselvitys ja totea, että viimeinen toimituspäivämäärä on oikeanlainen
 • Mene seuraavaksi väliselvitys tabiin ja totea, että päivämäärä on oikeanlainen ja "tai 2 kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen." teksti puuttuu

OPHY-668 - Getting issue details... STATUS

VA-324 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/decision?avustushaku=1
 • Scrollaa alas valtionavustus yleisohjeen kohdalle
 • Hoveroi
 • Totea myös että yleisohje vaihdettiin oli jo aikaisemmin vaihdettu toimimaan niin, ettei avustushakuihin voi valita kuin uusimman version

Demottu 26.10.2023


VA-393 - Getting issue details... STATUS


OPHY-666 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty @babel/core joka korjaa haavoittuvuuden coren riippuvuudessa @babel/traverse


OPHY-665 - Getting issue details... STATUS

 • Avustushausta 463 rupesi tulemaan hälytyksiä
 • Hälytysten juurisyy oli se että avustushaulla oli menoluokittelut menoluokittelu-taulussa vaikka itse lomaketta oli muutettu siten, että lomakkeesta ei enää ohjelmallisesti voinut kaivaa menoluokitteluja esiin
 • Valmistelija sai hakemuksen käsiteltyä ilman että koodia muutettiin.
 • Laitoimme koodiin korjauksen, että vastedes lomaketta muokatessa mikäli menoluokkia ei löydy ohjelmallisesti lomakkeesta niin mahdollisesti avustushaun kopioinnin yhteydessä lisätyt menoluokat poistetaan avustushaun menoluokka-taulusta.

VA-382 - Getting issue details... STATUS Ruotsinkieliset käännökset loppuselvityksen vastaanottokuittaukseen asiakkaalle

OPHY-664 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty jenkins 2.414.3, jossa paikattu tietoturva-aukkoja
 • Samalla putsattu jenkins plugineja 


VA-374 - Getting issue details... STATUS Loppuselvityksen täydennyspyyntö tuotantoon

Loppuselvityksen täydennyspyyntö on viety tuotantoon. Alla on lista aiemmista demoista, jossa sen toiminnallisuutta on esitelty

 • Laita suomenkieliset käännökset "loppuselvityksen vastaanotto kuittaukseen asiakkaalle"

 • Täydennyspyyntöindikaattori näkyy jo heti ensimmäisellä sivun latauskerralla

 • Hyväksyminen disabloitu jos täydennyspyyntö ei ole saapunut

Demottu 19.10.2023:

VA-374 - Getting issue details... STATUS Laita suomenkieliset käännökset "loppuselvityksen vastaanotto kuittaukseen asiakkaalle"

 1. Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/692/hakemus/1638/arviointi
 2. Scrollaa sivulla "muokkaa hakemusta"-nappiin ja muokkaa hakemuksen yhteyshenkilöksi oma sähköpostiosoitteesi, jotta sähköpostit tulevat oikeaan osoitteeseen. Tallenna muutokset
 3. klikkaa itsesi "loppuselvitys" tabiin ja Scrollaa alaspäin "Loppuselvityksen asiatarkastus" kohtaan
 4. Klikkaa "täydennyspyyntö" tekstiä ja täytä tarvittavat kentät. Paina lopuksi lähetä. Tämä mahdollistaa täydennyspyynnön täyttämisen
 5. Klikkaa "Linkki lomakkeelle"-linkkiä ja editoi jotakin kenttää. Paina lopuksi "Lähetä täydennys käsiteltäväksi"-nappia yläreunassa
 6. Sähköpostiisi ilmestyy "Organisaationne loppuselvitystä on täydennetty:" viesti joka sisältää Excelissä olevan tekstin

VA-342 - Getting issue details... STATUS Bugi: Raportointivelvoitetta voi muokata vaikka haku olisi julkaistu

 1. mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor?avustushaku=691
 2. totea että haku on "Luonnos" tilassa
 3. totea että "OPH:lle asetetut raportointivelvoitteet" alaotsikon alla olevat kentät ovat muokattavissa
 4. aseta haku "Julkaistu" tilaan
 5. totea, että "OPH:lle asetetut raportointivelvoitteet" eivät enää ole muokattavissa

OPHY-663 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty postcss versioon 8.4.31 jossa korjaus

Demottu 5.10.2023:

VA-375 - Getting issue details... STATUS Virkailijan sähköpostiosoite lähettäjäksi viesteihin


1.  Kirjaudu sisään "valtionavustus" käyttäjänä
2.  Mene <https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/679/hakemus/1618/loppuselvitys>
3.  Avaa "Muistutusviesti" osion ylin viesti painamalla nuolesta
4.  Totea että lähettäjä on "santeri.horttanainen@reaktor.com"
5.  Scrollaa alas kohtaan "Loppuselvityksen asiatarkastus"
6.  Avaa täydennyspyyntö vastaavalla tavalla kuin aikaisemmin muistutusviesti
7.  Totea että lähettäjä on "santeri.horttanainen@reaktor.com"
8.  Alla oleva taloustarkastus täydennyspyyntö toimii samalla tavalla, demon
    valmistelija ei osaa enabloida formia
9.  Mene <https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/679/hakemus/1618/viesti>
10. Avaa aiemmin lähetetyt viestit
11. Totea että lähettäjä on "santeri.horttanainen@reaktor.com"
12. Totea että alla olevassa sähköpostilomakkeessa on lähettäjänä
    "santeri.horttanainen@reaktor.com"

Demottu 28.9.2023:

VA-374 - Getting issue details... STATUS Täydennyspyyntöindikaattori näkyy jo heti ensimmäisellä sivun latauskerralla

Demottu 21.9.2023:

VA-374 - Getting issue details... STATUS Hyväksyminen disabloitu jos täydennyspyyntö ei ole saapunut

OPHY-657 - Getting issue details... STATUS  

 • Rahoituslaskelman tunneista on poistettu euromerkki. 
 • Loppusumman näkyminen johtui siitä, että tuntikentän kooksi oltiin asetettu medium eikä extra-extra-small. Kyöstiä on ohjeistettu vaihtamaan hakulomakkeesta kenttien koot oikeaksi.
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/664/hakemus/1599/arviointi
  • Scrollaa esikatselun alas "Haettu avustus" otsikon alle ja totea, että "tunteja yhteensä"-luvut eivät enää sisällä euromerkkiä
    

OPHY-655 - Getting issue details... STATUS

OPHY-658 - Getting issue details... STATUS

 • Kyseessä oli olemassaoleva haavoittuvuus, joka oli hiljennetty määräajaksi. Haavoittuvuuteen ei ole tulossa korjausta ja sillä ei todennäköisesti ole käytännöllistä hyökkäysvektoria, joten ilmoitukset haavoittuvuudesta on nyt hiljennetty pysyvästi.

Demottu 14.9.2023:

OPHY-644 - Getting issue details... STATUS

 • Korjattu antamalla oikea hakemus id


OPHY-649 - Getting issue details... STATUS

 • Käytiin läpi riippuvuuksien päivitykset, jotka eivät olleet onnistuneet automaattisesti
 • Käytiin läpi olemassaolevat riippuvuudet ja niiden tarpeellisuus
 • Poistettiin ylimääräiset versiomääritykset riippuvuuksille joille se ei enää ollut tarpeellista ja lisättiin jäljelle jääviin määrityksiin tieto siitä mistä syystä määritys on lisätty


OPHY-651 - Getting issue details... STATUS


OPHY-650 - Getting issue details... STATUS

Demottu 31.8.2023:

OPHY-646 - Getting issue details... STATUS

 • False positive

OPHY-647 - Getting issue details... STATUS

 • Hiljennetty häly 10.10.2023 asti ja katsotaan silloin uudestaan onko meidän käyttämä clj-pdf päivittänyt käyttämänsä batik riippuvuuden.


OPHY-645 - Getting issue details... STATUS

 • OPHY-626 - Getting issue details... STATUS tehdyssä korjauksessa oli bugi, jonka takia loppuselvitystä ei pystynyt lähettämään
 • Bugissa kenttälistassa muutti kaikki numerot eikä vain ensimmäistä numerosarjaa ykköseksi, jonka takia kenttälistän jokainen kenttä sai validaatiosäännökseen ensimmäisen kentän (alkaa nollasta) validaatiosäännön, tässä tapauksessa että kentässä saa olla vain numeroita
 • Korjattu nyt niin että vain ensimmäinen numerosarja vaihdetaan, jolloin kyseistä ongelmaa ei enää ole
 • Eli esimerkkinä
  project-outcomes-2.textField_0
  project-outcomes-2.textField_1
  muuttui bugin johdosta muotoon
  project-outcomes-1.textField_1 project-outcomes-1.textField_1

  nyt korjauksen jälkeen muuttuu muotoon
  project-outcomes-1.textField_0
  project-outcomes-1.textField_1

Demottu 24.8.2023:


OPHY-643 - Getting issue details... STATUS

Demottu 17.8.2023:

VA-374 - Getting issue details... STATUS

 • Totea lopuksi että loppuselvityksen avaaminen taloustarkastuksen täydennyspyynnölle on vielä kesken

Demottu 10.8.2023


VA-322 - Getting issue details... STATUS


OPHY-641 - Getting issue details... STATUS

 • Quartzite paketin riippuvuus quartz ei sisällä haavoittuvuutta
 • Haavoittuvuus koski quartz-jobs pakettia eli kyseessä oli false positive


OPHY-642 - Getting issue details... STATUS

 • Avustushaun 259 hakemuksen 24436 hakija jätti loppuselvityksen. Loppuselvityksen saapumisen kuittaussähköpostin ("Loppuselvityksenne on vastaanotettu") lähetys epäonnistui ja tästä tuli hälytys
 • Ongelmaa tutkiessa kävi ilmi, osalle vanhoista hakemuksista (ennen muutoshakukelpoisuuden toteuttamista) koodi ei löytänyt vastuuhenkilön sähköpostiosoitetta väli- ja loppuselvityksen vastaanoton kuittaamiselle
 • Tämä on nyt korjattu niin, että väli- ja loppuselvitysten vastaanottamisen kuittaussähköposti lähtee taas myös vanhoille hakemuksille


OPHY-634 - Getting issue details... STATUS

 • Kirjaudu sisään valitonavustus käyttäjänä
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/maksatukset?avustushaku=629
 • Huomaa ASHA-tunniste kentän placeholder teksti
 • Vie hiiri ASHA-tunniste ohjepalluran päälle ja näytä ohjeteksti
 • kirjoita ASHA-tunniste kenttään asd, esittelijä ja hyväksyjiin ville.aaltonen@reaktor.com ja paina lisää asiakirja
 • Huomaa virheilmoitus ja korjaa ashatunniste muotoon ID123456789
 • Paina Lisää asiakirja
 • Totea että sääntö on ID-alkuinen merkkijono, jonka jälkeen 1-10 numeroa eli yhteensä max 12 merkkiä pitkä
 • Totea myös että tuo validaatio on nyt niin käyttöliittymässä, api endpointissa kuin tietokannassa (tietokannassa sääntöö koskee vain uusia maksatusrivejä, koska kannassa oli vanhoja maksatuksia erilaisella tunnisteella)

Demottu 27.07.2023


VA-360 - Getting issue details... STATUS


VA-373 - Getting issue details... STATUS

 • Kirjaudu sisään valtionavustus käyttäjänä
 • Mene loppuselvitykseen https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/653/hakemus/1570/loppuselvitys
 • Paina Kirjoita
 • Totea että automaattisesti on täytetty yhteyshenkilö ja varayhteyshenkilön s.postit
 • TODO: totea että otsikko ja sisältö on kuten taloushallinto säätänyt (TODO koska oletustekstit puuttuu vielä)
 • Totea muistutusviesti näkyy listassa ja siitä voi päätellä milloin on lähetetty ja kuka on lähettänyt
 • Totea että muistutus viestin voi avata ja katsoa minkälainen viesti tuli lähetettyä
 • Totea että kaikki lähetetyt muistutusviestit näkyvät tässä listassa ja niitä voi tarkastella


OPHY-640 - Getting issue details... STATUS

 • Hälytä aina kun va-users cache päivitys epäonnistuu 5 uudelleenyrityksen jälkeen
 • Ennen hälytys tuli vain viidellä jaollisilla yrityksillä
 • Ongelmana oli että 5 → 10 välissä menee todella pitkä aika, jolloin ei tiedetä onko päivitys onnistunut vai vieläkin rikki.
 • Uudelleenkirjoitettu koodi paremmin ymmärrettäväksi.


OPHY-626 - Getting issue details... STATUS

 • Nyt kasvavan kenttälistan muutkin kentät kuin ensimmäinen validoidaan myös serverin puolella.


VA-376 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/651 (kirjaudu valtionavustus käyttäjällä)
 • Klikkaa ylimmän hakemuksen valmistelijan lisäys nappulaa
 • Huomaa ukotusmodaali hakemuksen nimellä
 • Valitse (klikkaa) listalta toinen hakemus auki
 • Huomaa kuinka ukotusmodaali muuttuu vastaamaan klikatun hakemuksen ukotusta

Demottu 20.7.2023

VA-379 - Getting issue details... STATUS

 • Virkailija ja hakija-palvelut ovat historiallisista syistä olleet kaksi erillistä prosessia, vaikka ovat jo pitkään olleet yksi ja sama javabinääri. Käytännössä samaa ohjelmaa on ajettu kaksilla eri konfiguraatioilla, ja tämä on johtanut tarpeettomaan kompleksisuuteen järjestelmässä. Vuosien mittaan yhdistämistä on pikku hiljaa edistetty muiden ominaisuuksien ohella, mutta nyt järjestelmä oli siinä pisteessä, että lopullinen yhdistäminen oli mahdollista inhimillisellä työmäärällä.
 • Palveluiden yhdistyminen ei näy loppukäyttäjille.

VA-378 - Getting issue details... STATUS

 • Kyöstin kanssa sovittiin, että maksatukset hoidetaan järjestelmän ulkopuolelta koska maksatuksia ei saatu lähetettyä ennen Kyöstin kesälomien alkamista
 • Ensimmäinen maksatus epäonnistui, koska ASHA-tunnus oli liian pitkä (13 merkkiä vs sallittu 12 merkkiä)
  • Tästä luotu uusi lappu: OPHY-634 - Getting issue details... STATUS
 • Toinen maksatus epäonnistui vaikka ASHA-tunnus oli validi, sillä tietokannassa oli jo olemassa samana päivänä (osittain) luotu maksatus
  • Tästä luotu uusi lappu: OPHY-636 - Getting issue details... STATUS
 • Käyttöliittymä ei myöskään ilmaissut maksatuksen lähettämisen epäonnistumista
  • Tästä luotu uusi lappu: OPHY-635 - Getting issue details... STATUS


OPHY-632 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty kontitettu ansible käyttämään versiota 8.1.0 4.6.0 sijaan, koska siinä on päivitetty cryptography paketti.


OPHY-633 - Getting issue details... STATUS  

 • Haavoittuvuus: CVE-2023-30533: Pävititetty XLSX versiosta 0.18.0 → 0.20.0 jossa haavoittuvuus on korjattu


OPHY-638 - Getting issue details... STATUS

 • Palvelinprosessilta oli loppunut muisti Excel-vientiä tehdessä
 • VA-379:n jälkeen palvelimelle varatun muistin määrä oli pienempi, sillä palvelimella oli kahden prosessin sijaan vain yksi. Lisätty uuden prosessin muistin määrää 5.7. vastaamaan sitä mikä oli aiemmin käytössä erillisissä palvelimissa yhteensä.

OPHY-639 - Getting issue details... STATUS

 • Jenkins-palvelimelta (oph-va-ci-test01.csc.fi) tuli hälytys /home -osion täyttymisestä. Osio oli täyttynyt lähinnä NVM:n asentamista vanhoista Node.js -versioista. Osiolla oli myös yksi vanha Playwrightin lataama Chromium -versio, mutta kys. paketit vievät n. 400 MB/kpl. Poistettiin vanhoja tarpeettomia versioita, mikä vapautti levytilaa n. 2,5 GB.

 • Osio oli aika pieni (3,4 GB), ja vaikka sillä on sinänsä kohtuullisen vähän käyttöä, täyttyy se ajan myötä Chromiumin (n. 400 MB/kpl) ja Noden (n. 110 MB/kpl) eri versioista. Todettiin, että palvelimella on 50 GB allokoimatonta levytilaa, jolla nostettiin /home-osion koko 10 gigatavuun. Jäljelle jäi n. 45 GB allokoimatonta tilaa. Jenkinsistä ollaan siirtymässä pois, joten ei katsottu tarpeelliseksi toteuttaa automaattista levytilan vapautusta em. tiedostoille.

Demottu 22.6.2023


OPHY-630 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty versioon 1.74, jossa korjaus


OPHY-628 - Getting issue details... STATUS

 • Hiljennetty häly kuukaudeksi, koska ei vielä korjausta

VA-368 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/651 (kirjaudu valtionavustus käyttäjällä)
 • Klikkaa ylimmän hakemuksen valmistelijan lisäys nappulaa
 • Huomaa ukotusmodaali hakemuksen nimellä
 • Valitse (klikkaa) listalta toisiksi ylin hakemus
 • Huomaa kuinka ukotusmodaali pysyy muun sisällön edessä
 • Huomaa että toisen hakemuksen valitseminen ei vaihda kyseistä hakemusta ukotusmodaaliin
 • Scrollaa nyt pienentynyttä hakemuslistanäkymää ja huomaa kuinka ukotusmodaali pysyy edelleen näkyvillä muun sisällön päällä

VA-352 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/decision?avustushaku=648 (kirjaudu valtionavustus käyttäjällä)
 • Scrollaa "Myönteisen päätöksen lisäteksti" ja huomaa monella rivillä oleva teksti
 • Jatka scrollaamista Johtaja ja Esittelijä kohtaan, huomaa johtaja on yhdellä rivillä ja esittelijä monella
 • Jatka scrollaamista sivun loppuun Lähetetyt päätökset kohdalle ja klikkaa päätöstä "Akaan kaupunki"
 • uuteen tabiin avautuneessa päätöksessä huomaa PÄÄTÖS kohdassa oleva monirivitetty Myönteisen päätöksen lisäteksti
 • scrollaa alas LISÄTIETOJA kohtaan ja huomaa Johtaja (kaikki samalla rivillä) ja Esittelijä (monelle rivillä)


OPHY-627 - Getting issue details... STATUS

 • Yhteenveto toimitettu Matille Slackissä sekä linkattu ylläolevaan lappuun (OPHY-627)

Demottu 25.05.2023


VA-369 - Getting issue details... STATUS


VA-358 - Getting issue details... STATUS

OPHY-625 - Getting issue details... STATUS

 • Hakijan sähköpostiosoite nimi.muutettu@sammatinvapaakylakoulu..fi
  • Poistettiin toinen pisteistä, jonka jälkeen sähköposti lähti normaalisti

VA-367 - Getting issue details... STATUS

VA-366 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/decision?avustushaku=633 (valtionavustus käyttäjänä)
 • Scrollaa alas "Väliselvitys toimitettava viimeistään" päivämääräkenttään ja tyhjennä kenttä (poista siinä oleva päivämäärä). Poista focus kentästä ja totea, että ylös tulee "Tiedot tallennettu"
 • Scrollaa alas "Loppuselvitys toimitettava viimeistään" päivämääräkenttään ja tyhjennä kenttä (poista siinä oleva päivämäärä). Poista focus kentästä ja totea, että ylös tulee "Tiedot tallennettu"

VA-365 - Getting issue details... STATUS

 • Ongelma saatiin toistettua, juurisyy oli että kyseinen automaattivalinta suoritettiin vain kerran ja jos oli splitView näkymässä tätä valintaa ei ajettu enää seuraavalle hakemukselle kun se valittiin listasta
 • Tälle on nyt testi ja korjattiin niin että jos hakemukselle ei ole valittu projektikoodia tai talousarviotiliä ja niitä on vain yksi, valitaan tämä ainoa koodi/tili automaattisesti hakemukselle kun virkailija avaa hakemuksen
 • Eli käytännössä poistettiin tuo kerran suorittaminen

Demottu 11.5.2023

VA-270 - Getting issue details... STATUS


VA-364 - Getting issue details... STATUS

VA-356 - Getting issue details... STATUS

Demottu 4.5.2023


OPHY-620 - Getting issue details... STATUS

 • älä aja testejä uudestaan julkaistaessa tuotantoon mikäli commitille on green-qa tagi


OPHY-593 - Getting issue details... STATUS

 • estetty nollalla jakaminen kaikissa jakolaskuissa
 • tapauskohtaisesti katsottu, että mitä pitäisi palauttaa mikäli jakaja on nolla
 • kaikissa tapauksissa oli ok palauttaa nolla jakolaskun sijaan
VA-353 - Getting issue details... STATUS
 • Renovate on nyt käytössä ja on jo tuottanut useita automaattisia päivityksiä
VA-354 - Getting issue details... STATUS
 • Tutustuttiin integraatiodokumentaatioon ja havainnot lisätty Jira-lapun kommentteihin

Demottu 27.4.2023

VA-362 - Getting issue details... STATUS
Hakemuksen asiatunnusAvustushaun nimiHakijaorganisaatioMyönnetty avustus
 • Totea että Y-tunnus on rajattu pois koska sen kaivaminen oli mahdollista rajata ulos jos osoittautui työlääksi


Demottu 20.4.2023

OPHY-624 - Getting issue details... STATUS
 • Päivitetty Opintopolku-kirjautumiseen käytettävä scala-cas -kirjasto uusimpaan versioon (2.2.3)

Demottu 13.4.2023

OPHY-623 - Getting issue details... STATUS
 • Logit olivat täyttyneet. Tallennettu vuotta vanhemmat logit pakattuna zip-tiedostoon ja poistettu alkuperäiset.

Demottu 6.4.2023

VA-355 - Getting issue details... STATUS

 • Kuvakaappaukset testiympäristön lähettämästä mailista:

VA-345 - Getting issue details... STATUS

OPHY-618 - Getting issue details... STATUS

 • Ongelma oli monisyinen, testi oli refaktoroitu niin ettei se enää testannut toiminnallisuutta oikeen, tämän jälkeen oli refaktoroitu myöhemmin sähköpostienlähetys koodia, jonka virhe ei ollut jäänyt kiinni (koska toiminallisuuden testi oli rikki) eikä clojure ole tyypitetty kieli
 • Lähetys on ollut rikki vuoden alusta eli täsmäytysraportit avustushauille 414, 421 ja 423
 • Toimitettiin avustushaun 414 raporttisähköpostitse, jonka jälkeen tutkiessa miksi 421 ja 423 ei ollut luotu raportteja huomattiin että ne voi kanssa ladata maksatusten "lähetetyt maksatukset" tabista "Lataa täsmäytysraportti" linkin kautta
 • Korjattiin testi sekä täsmäytysraportin lähetys
 • Korjattiin myös että päivystäjä saa virheen jos täsmäytysraportin luonti/lähetys epäonnistuu

Demottu 30.3.2023

OPHY-616 - Getting issue details... STATUS

 • Ongelma johtui kuten Matti oli päätellyt niin VA-293 - Getting issue details... STATUS aikana tuleesta bugista
 • Koodissa oli race condition, jossa ei odotettu että avustushaut olivat latautuneet ennen kuin yritettiin valita niistä valittu avustushaku => ei saatu valittua
 • Ongelma ei tapahtunut aina vain riippui kuinka nopeasti avustushaut latautuivat, tästä syystä se ei tapahtunut aina sivunlatauksen yhteydessä
 • Tehtiin myös uusi lappu VA-359 - Getting issue details... STATUS , jossa parannettaisiin yleisesti hakujen hallinnan sivunlatausta

OPHY-615 - Getting issue details... STATUS

 • Päivetty webpack uusimpaan versioon

OPHY-617 - Getting issue details... STATUS

VA-357 - Getting issue details... STATUS

korjattu hakemus ja sen loppuselvityksen tilat, siten että loppuselvityksen voi lähettää uudestaan.

 • korjaus tehty suoraan tietokantaan
 • Tehty uusi versio hakemukselle ja loppuselvitykselle. Uudet versiot näyttävät järjestelmälle siltä kuin loppuselvitystä ei olisi koskaan lähetettykään.

Demottu 23.3.2023


OPHY-613 - Getting issue details... STATUS

 • Ja muutoksen jälkeen... 


OPHY-614 - Getting issue details... STATUS

 • Rondo oli alhaalla muutaman tunnin
 • Tilanne korjaantui itsestään
 • Selvitetty että hälytys tulee kun uudelleen yritys ei ole onnistunut 10 kertaan ja siitä ylöspäin.
 • Uudelleenyritys tehdään aina odottamalla eksponentiaalisesti pidempi aika
 • Kaikki oli tehty oikein
 • Korjattu logitus kuvaamaan selkeämmin mitä tapahtui

Demottu 16.3.2023

VA-293 - Getting issue details... STATUS

VA-349 - Getting issue details... STATUS

OPHY-612 - Getting issue details... STATUS

 • Validointi edellytti, että käyttäjä on täyttänyt kentän project-outcomes.project-outcomes-1.description, mutta käyttöliittymä ei tuottanut kyseistä kenttää
 • Nimettiin tietokannassa kentät project-outcomes.project-outcomes-2.* kentiksi project-outcomes.project-outcomes-1.*

Demottu 09.03.2023

VA-307 - Getting issue details... STATUS

OPHY-610 - Getting issue details... STATUS

 • Ei koske meitä koska emme käytä kirjaston  createTempFile metodia

OPHY-603 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty cryptography versioon 39.0.1

VA-343 - Getting issue details... STATUS

Demottu 02.03.2023

VA-348 - Getting issue details... STATUS

 • Toimitettu Slackissä Matille


OPHY-602 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty ring kirjaston riippuvuudet uusimpiin, mutta niihin ei ollut vielä tullut suoraa korjausta tälle ongelmalle
 • Yliajettiin commons-fileupload riippuvuus versiosta 1.4 -> 1.5, jossa korjaus


OPHY-606 - Getting issue details... STATUS

OPHY-607 - Getting issue details... STATUS

OPHY-608 - Getting issue details... STATUS

OPHY-609 - Getting issue details... STATUS

 • CVE-2022-45688 koski cn.hutool/hutool-core ja org.json/json paketteja eikä meillä ole kumpikaan käytössä eli kyseessä false positive
 • Hiljennetty 2023-04-16 asti

OPHY-601 - Getting issue details... STATUS

 • Lähetysmekanismi luki vastaanottajien listan väärästä kentästä
 • Ongelma on korjattu tavalla joka estää samankaltaisten virheiden uusiutumista


OPHY-598 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty uusimpaan versioon

OPHY-604 - Getting issue details... STATUS

 • Ansiblessa haavoittuvuus liittyen AWS EC2:een
 • Haavoittuvaisia osia ei ole käytössä VA:n Ansible-koodissa, koska AWS ei ole käytössä ollenkaan, joten ei päivitetä Ansiblea vain tämän haavoittuvuuden vuoksi
 • Käytössä on kuitenkin todella vanha versio Ansiblesta (4.6, uusin 7.0) joka olisi hyvä päivittää jossain vaiheessa uudempaan jos infraa aiotaan tulevaisuudessakin käskyttää Ansiblella

Demottu 23.02.2023

OPHY-597 - Getting issue details... STATUS

 • Käyttäjä oli poistanut väliselvityksestään liitetiedoston eikä liitetiedoston lataamista sallittu
 • Väliselvityslomakkeen yhtäaikainen muokkaaminen kahdelta laitteelta mahdollistaa sen, että toinen laitteista näkee liitetiedoston jonka toinen laite on jo poistanut
 • Poistetun liitetiedoston lataaminen aiheutti hälytyksen päivystäjälle
  • Hälytystä ei enää tule ja käyttäjä saa nyt 404-sivun


VA-340 - Getting issue details... STATUS


OPHY-594 - Getting issue details... STATUS

OPHY-595 - Getting issue details... STATUS

OPHY-596 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty Jenkinsin pluginit uusimpiin saatavilla oleviin.

Demottu 16.2.2023

VA-339 - Getting issue details... STATUS

 • Oletuksena nyt uusi kasvava kenttälista luodaan `showOnlyFirstLabels: false` lomake jsonissa eli näytetään kaikki otsikot

VA-164 - Getting issue details... STATUS

 • Järjestelmä yrittää laittaa tietokantaan unicode null merkkejä \u0000
 • tämä aiheuttaa hälytyksen sillä tietokanta ei hyväksy unicode null merkkejä
 • nyt napataan nämä virheet jo aikaisemmassa vaiheessa ja kerrotaan käyttäjälle että syötti virheellistä sisältöä

VA-319 - Getting issue details... STATUS

 • Hakujen hallinta -sivulla hakulistassa näkyi maksatuksien päivämääränä jotain muuta kuin maksatuksien lähetyspäivä
 • Vanha logiikka ei tarkastellut ollenkaan maksatuksia, vaan se tarkasteli jostain syystä hakemuksien muutospäivämääriä (todennäköisesti maksatuksien tallentaminen on muuttunut ja tämä ei ole enää ollut toimiva logiikka)
 • Nyt maksatuspäivämäärä on ensimmäinen ajankohta jolloin haun maksatuksia on lähetetty (poistettuja maksatuksia ei tarkastella)


OPHY-592 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty nvd clojure 2.12.0 => 2.13.0

VA-320 - Getting issue details... STATUS

 • Hakujen hallinta-sivun avustushakulistauksesta ladattavassa Excel-raportissa puuttui maksatuksien päivämäärä, vaikka sarake oli olemassa
 • Muutettu sarake käyttämään samanlaista logiikkaa jolla listaukseen haetaan maksatuksien päivämäärä, kuten toteutettu VA-319:ssä (ensimmäinen päivä kun maksatuksia on lähetetty)

Demottu 9.2.2023


VA-318 - Getting issue details... STATUS

 • Loppu- ja väliselvityspyyntöjen lähettämisestä muistuttavat sähköpostit lähtivät vaikka selvityspyynnöt oli jo lähetetty
 • Tämä johtui siitä että muistutussähköposti lähetettiin jos oli olemassa hyväksyttyjä hakemuksia joille ei ole lähetetty loppuselvityspyyntöä
 • Jos esim. jonkin hakemuksen loppuselvitys oli jo palautettu ennen kuin loppuselvityspyynnöt oli lähetetty, se laukaisi tuon muistutussähköpostin
 • Muutettiin logiikkaa niin että ei oteta huomioon hakemuksia joiden loppu- tai väliselvitys on lähetetty tai tarkastettu


OPHY-591 - Getting issue details... STATUS

 • backup oli epäonnistunut, sillä backup kansio oli jo olemassa
 • tämä johtui siitä, että write ahead login arkistointi oli luonut backup kansion samanaikaisesti backup-ajon kanssa
 • korjaus oli laittaa wal-arkistointi odottamaan kunnes backup-kansio on olemassa
 • samalla siivosin paljon kuollutta koodia pois sillä nämä häiritsivät tämänkin ongelman selvittämistä


OPHY-590 - Getting issue details... STATUS

 • Viikonlopun aikana, ja vielä vähän maanantainkin puolella, tuli 12 hälytystä yhteyden katkeamisesta handiin.
 • Asiaa tutkittuani, en löytänyt ongelmaa
 • Mahdollisesti joku muu on huomannut ongelman toisessa päässä ja esimerkiksi käynnistänyt palvelimen uudelleen.
 • Seurataan tilannetta ja nostetaan tämä uudelleen tekeille mikäli ongelma toistuu


OPHY-569 - Getting issue details... STATUS

Lisätty sisäiseen dokumentaatioon sivu lokituksesta.

Demottu 2.2.2023

VA-314 - Getting issue details... STATUS

Näytetään tilastoja loppuselvityksistä excel-muodossa


OPHY-586 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty tietoturvahaavoittuvuuksien etsimisessä käytetty OWASP dependency-check-core uusimpaan versioon

Demottu 26.1.2023

VA-312 - Getting issue details... STATUS

Näytetään indikaattorit mikäli hakemukselle on lähetetty täydennyspyyntö

Ei näytetä mitään mikäli hakemukselle ei ole koskaan lähetetty täydennyspyyntöä

VA-334 - Getting issue details... STATUS

 • Versiohallintaa tutkiessa kävi ilmi ettei näitä labeleita ikinä näytetty kasvavien kenttälistojen kohdalla eli uusi feature
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/form-editor/?avustushaku=605 (valtionavustus tunnareilla)
 • Etsi sivuilta "Tuotokset kasvava kenttälista otsikko" ja mene sen kohdalle ja totea että tämä ei ennen näkynyt
 • Klikkaa takaisin ylös
 • Klikkaa Hakulomakkeen esikatselu Suomeksi
 • Mene hakulomakkeella TUOTOKSET kohtaan
 • Huomaa kasvavan kenttälistan otsikko "Tuotokset kasvava kenttälista otsikko" on nykyään näkyvissä

VA-333 - Getting issue details... STATUS

Ennen korjaustaKorjauksen jälkeen

Demottu 19.1.2023

OPHY-574 - Getting issue details... STATUS

 • Kyseessä on aiheeton hälytys joka johtui siitä että palvelussa käytettiin vanhentunutta versiota riippuvuuksien tarkistajasta (owasp dependencycheck)
 • dependencycheck on nyt päivitetty uusimpaan versioon
 • Jatkossa vanhentunut dependencycheck aiheuttaa hälytyksen


VA-296 - Getting issue details... STATUS


Avustushaun valmistelu

 1.  Mene sivulle https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=578
 2.  Klikkaa "kopio uuden pohjaksi
 3.  Syötä "asianumero": 340/2015
 4.  Syötä "Haun nimi": VA-296 sähköpostit allekirjoittaneille
 5.  Valitse projektiksi "kanankasvatuksen tuki"
 6.  Klikkaa "lainsäädäntö" -> "valtionavustuslaki"
 7.  Valitse "TA-tili" -> 6.6.6.6 ; "koulutusaste" → "poikkeus"
 8.  Valitse "maksumenotili" → "5000" ; "Tositelaji" → "XE"
 9.  Syötä "Määräraha" → 1 ; "arvioitu maksupäivä" → "tänään"
 10.  Syötä "hakuaika" alku kenttään eilinen päivä
 11.  Klikkaa "tila" → julkaistu

Hakemuksen täyttäminen

 1.  Klikkaa "hakulomake"
 2.  Klikkaa "Linkki hakuun → Suomeksi"
 3.  Syötä sähköpostiosoitteesi
 4.  Klikkaa linkkiä saamastasi sähköpostista
 5.  Syötä y-tunnus: 2050864-5
 6.  Hakijan virallinen sähköpostiosoite: [sun sähköpostiosoite]
 7.  Syötä omat yhteystietosi
 8.  Omistajatyyppi: valtio
 9.  Maakunta: ahvenanmaa
 10.  Allek. omaa. hlö: [Sun nimi]
 11.  Sähköposti: [sun email plus-suffiksilla], esim kalle.koodari+eka-nimi-listassa@reaktor.com
 12.  Allek. omaa. hlö: [Sun nimi]
 13.  Sähköposti: [sun email plus-suffiksilla], esim kalle.koodari+toinen-nimi-listassa@reaktor.com
 14.  Tilinumero: FI95 6682 9530 0087 65
 15.  SWIFT: OKOYFIHH
 16.  Opiskelijamäärä: 1
 17.  Haettava euromäärä kokonaislukuna: 1
 18.  Klikkaa "lähetä käsiteltäväksi"

Hakemusten hyväksyminen

 1.  Mene sivulle: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/
 2.  Syötä hakuajan viimeinen päivä menneisyyteen
 3.  Klikkaa hakemusten arviointi
 4.  Ukota hakemukselle käyttäjä "_valtionavustus"
 5.  Klikkaa Hakemuksen tila -> Hyväksytty
 6.  Syötä "Hyväksytty (summa)"-kenttään 1

Päätöksen lähetys

 1. Mene sivulle: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/
 2. Klikkaa "hakujen hallinta"
 3. Klikkaa "ratkaistu"
 4. Klikkaa "päätös" → "lähetä 1 päätöstä"

Toiminnallisuuden toteaminen

 1. Totea, että päätösten lähettämisen jälkeen lähetä-napin alla olevaan taulukkoon on ilmestynyt antamasi sähköpostit
 2. Avaa sähköpostisi ja totea, että sähköposti on lähetetty osoitteisiin:
    sun.nimi+eka-nimi-listassa@reaktor.com
    sun.nimi+toinen-nimi-listassa@reaktor.com


Demottu 12.1.2023


OPHY-576 - Getting issue details... STATUS

Haavoittuvuudet koskivat oikeasti go-yaml kirjastoa, eikä cli-yaml kirjastoa.


OPHY-575 - Getting issue details... STATUS

Päivitetty dependency-check versioon 7.4.4, joka korjaa kaatumisen

OPHY-573 - Getting issue details... STATUS

Haavoittuvuus ei koske meitä, koska kirjasto ring-middleware-format, käyttää snakeyamlin SafeConstructoria eikä haavoittuvuuden omaavaa Constructoria

Demottu 5.1.2022

OPHY-570 - Getting issue details... STATUS

 • Suljettu uusin versio (joka oli tehty vanhaa pohjaa vasten) ja laitettu tyhjä tilalle


OPHY-570
va-prod=# select * from form_submissions where id = 39748 and version = 0;
id  |     created_at      | form | version |    version_closed     |                  answers
-------+-------------------------------+------+---------+-------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------
 39748 | 2022-11-10 08:58:04.969396+02 | 918 |    0 | 2022-11-11 14:46:53.824847+02 | {"value": [{"key": "language", "value": "fi", "fieldType": "radioButton"}]}


va-prod=*# select * from form_submissions where id = 39748 and version_closed is null;
id       | 39748
created_at   | 2022-11-14 09:26:18.235432+02
form      | 918
version    | 121
version_closed | ¤

va-prod=*# UPDATE form_submissions
      SET version_closed = now()
      WHERE form = 918 AND
          id = 39748 AND
        version_closed IS NULL;
UPDATE 1
  va-prod=*# INSERT INTO form_submissions (id, version, form, answers)
        SELECT 39748,
           max(version) + 1,
           918,
           '{"value": [{"key": "language", "value": "fi", "fieldType": "radioButton"}]}'
        FROM form_submissions
        WHERE id = 39748 AND form = 918;
INSERT 0 1
  va-prod=*# select * from form_submissions where id = 39748 and version_closed is null;
id  |     created_at      | form | version | version_closed |                  answers
-------+-------------------------------+------+---------+----------------+-----------------------------------------------------------------------------
 39748 | 2023-01-05 10:23:40.182469+02 | 918 |   122 | ¤       | {"value": [{"key": "language", "value": "fi", "fieldType": "radioButton"}]}
(1 row)
va-prod=*# commit;
COMMIT


VA-285 - Getting issue details... STATUS

Valitun avustushaun maksatusraportti lähtee nyt sähköpostitse taloushallintoon kun virkailija klikkaa Maksatukset välilehdellä Lähetä maksatukset -nappia.

OPHY-565 - Getting issue details... STATUS

Ennen levyn lisäämistä:

[root@oph-va-ci-test01 horttanainen]# lvs                                                                                
 LV   VG  Attr    LSize  Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert                                                           
 backups 2   -wi-ao---- 149.00g                                                                                    
 jenkins 2   -wi-ao---- 50.00g                                                                                    
 home  sysvg -wi-ao---- <3.38g                                                                                    
 root  sysvg -wi-ao---- <8.72g                                                                                    
 swap  sysvg -wi-ao----  2.00g                                                                                    
 tmp   sysvg -wi-ao----  2.00g                                                                                    
 var   sysvg -wi-ao---- <3.38g   

[root@oph-va-ci-test01 horttanainen]# vgs                                                                                
 VG  #PV #LV #SN Attr  VSize  VFree                                                                                
 2    1  2  0 wz--n- <200.00g 1020.00m                                                                               
 sysvg  1  5  0 wz--n- <19.47g 

[root@oph-va-ci-test01 horttanainen]# pvs                                                                                
 PV     VG  Fmt Attr PSize  PFree                                                                               
 /dev/sda2 sysvg lvm2 a--  <19.47g    0                                                                              
 /dev/sdb1 2   lvm2 a-- <200.00g 1020.00m 

Levyn lisäys:

[root@oph-va-ci-test01 horttanainen]# ls /dev/sdc                                                                            
/dev/sdc                                                                                                 
[root@oph-va-ci-test01 horttanainen]# vgextend sysvg /dev/sdc                                                                      
 Physical volume "/dev/sdc" successfully created.                                                                            
 Volume group "sysvg" successfully extended  

Levyn lisäämisen jälkeen:

[root@oph-va-ci-test01 horttanainen]# vgs                                                                                
 VG  #PV #LV #SN Attr  VSize  VFree                                                                                 
 2    1  2  0 wz--n- <200.00g 1020.00m                                                                               
 sysvg  2  5  0 wz--n- <119.44g <99.97g
[root@oph-va-ci-test01 horttanainen]# pvs                                                                                
 PV     VG  Fmt Attr PSize  PFree                                                                               
 /dev/sda2 sysvg lvm2 a--  <19.47g    0                                                                              
 /dev/sdb1 2   lvm2 a-- <200.00g 1020.00m                                                                              
 /dev/sdc  sysvg lvm2 a--  <99.97g  60.00g  
[root@oph-va-ci-test01 horttanainen]# lvs                                                                                
 LV     VG  Attr    LSize  Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert                                                        
 backups   2   -wi-ao---- 149.00g                                                                                  
 jenkins   2   -wi-ao---- 50.00g                                                                                  
 docker-pool sysvg twi-a-t--- <39.72g       0.00  10.04                                                                     
 home    sysvg -wi-ao---- <3.38g                                                                                  
 root    sysvg -wi-ao---- <8.72g                                                                                  
 swap    sysvg -wi-ao----  2.00g                                                                                  
 tmp     sysvg -wi-ao----  2.00g                                                                                  
 var     sysvg -wi-ao---- <3.38g 

Pihvi.  docker-storage-setup.service onnistui käynnistymään ja teki tuon  docker-pool sysvg twi-a-t--- <39.72g voluumin

VA-313 - Getting issue details... STATUS
Mene
https://virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/237/hakemus/21072/valiselvitys
ja totea että varoitusteksti näytetään


OPHY-564 - Getting issue details... STATUS

Lisätty logiikkaa joka estää tyhjän sähköpostin päätymisen lähetysjonoon

 • Ei löytynyt vielä juurisyytä miten tilanne pääsee tapahtumaan, seurataan käyttäytymistä

OPHY-515 - Getting issue details... STATUS

Hakujen hallinnan haku on nyt case-insensitive.

OPHY-567 - Getting issue details... STATUS

Ongelma johtui koska oltiin vahingossa poistettu kyseinen toiminnallisuus kun tehtiin TA-tili muutosta. Nyt ominaisuudelle on myös testi joten jää kiinni jos poistetaan vahingossa.


Demottu 15.12.2022

VA-310 - Getting issue details... STATUS

Ongelma johtui siitä, että lomaketta ladattessa ensimmäisistä kentistä tehdään muuttumattomia. Tällöin kasvavan kenttälistan vain ensimmäisestä kentästä tulee muuttumaton. Tämä tarkoittaa sitä että sen ominaisuuksia ei voi muuttaa, kuten tunnistetta. Ongelman pystyi toistamaan lisäämällä kasvavaan kenttälistaan kentän, päivittämällä sivun ja sitten yrittämällä poistaa tai muokata kenttää. Päivityksen yhteydessä tästä syötetystä kentästä tehdään muuttumaton.

Yksinkertaistettuna korjaus oli tehdä näistä kentistä muutettavia ennen kuin niitä yritetään muuttaa.

Korjattiin myös hakemus https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/412/nayta?hakemus=1edad3a27cb297b484b8597a2f7d48670ea422715aa045677c915d0d185ba5af&lang=fi jossa kenttälistan id:t olivat menneet sekaisin niin että koodi validoi että aina löytyisi vähintään indeksillä 1 kenttälista, mutta vastauksissa kenttälistat alkoivat kahdesta (luultavasti johtui tässä tiketissä korjatusta bugista). Korjaus tehtiin ottamalla vastaukset talteen, jonka jälkeen kenttälistat poistettiin ja täytettiin uudelleen talteen otetuilla vastauksilla, jolloin ensimmäisen kenttälistan id:ksi tuli 1 ja validaatio meni läpi. 


OPHY-556 - Getting issue details... STATUS

Demottu 8.12.2022

OPHY-563 - Getting issue details... STATUS

 • Hiljennetty pariksi viikoksi korjausta odottaessa

OPHY-560 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemus oli sulkeutunut (version_closed != null) kahden samanaikaisen muutoksen jäljiltä (kuten VA-308 - Getting issue details... STATUS )
 • Avattiin viimeisin versio hakemuksesta (#310) uudestaan asettamalla version_closed = null
 • Demo: klikkaa OPHY-560
  • Klikkaa lapussa olevaa linkkiä joka johtaa hakemuksen sivulle
  • Totea, että hakemus aukeaa

OPHY-561 - Getting issue details... STATUS

 • CSC päivitti jenkinsin
 • uusi versio ei enää tukenut ajp:hen liityviä komentorivi vipuja
 • samassa rytinässä hajosi tietoturvapäivitys askel jenkinsin julkaisu skriptistä
 • @epel repositorio ei enää tarjonnut tiettyjä vaadittavia nginx-moduuli versioita
 • korjaus oli poistaa kyseiset moduulit  yum remove nginx-mod-http-perl* yum remove nginx-mod-stream* yum remove nginx-mod-mail* yum remove nginx-mod-http-image-filter* yum remove nginx-mod-http-xslt-filter*

 • Tämän jälkeen jenkinsin pystyi päivittämään normaalisti


OPHY-558 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty postgresql kirjasto.

Demottu 1.12.2022

VA-309 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemusten kadonneet tekstit on palautettu käsin ja kuitattu Slackissä Matille.
 • Tekstien katoamisen aiheuttamaa syytä ( VA-310 - Getting issue details... STATUS ) työstetään vielä 

VA-308 - Getting issue details... STATUS

Ongelman taustalla on tilanne jossa uusin versio hakemuksesta on suljettu samanaikaisten pyyntöjen käsittelyn seurauksena. Järjetelmää on parannettu tämän kohdalla tiukentamalla kantatason lukituksia estämään samanaikaiset ristiin menevät päivitykset.

VA-300 - Getting issue details... STATUS

Väli- ja loppuselvityspyyntöjä ei enää lähetetä hakijoille, mikäli hakija on kieltäytynyt vastaanottamasta avustusta tai mikäli hanke on keskeytetty aloittamatta.


OPHY-556 - Getting issue details... STATUS

OPHY-557 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty loader-utils => 2.0.4


VA-288 - Getting issue details... STATUS

Keskeytä aloittamatta

Peruuta keskeytys aloittamatta

Vain pääkäyttäjä voi keskeyttää


OPHY-519 - Getting issue details... STATUS


OPHY-504 - Getting issue details... STATUS

 • Viestit muutettu

Demottu 17.11.2022


OPHY-553 - Getting issue details... STATUS

 • False positive (oikeasti haavoittuvuus toisessa msgpack kirjastossa)
 • hiljennetty 15.1.2023 asti

OPHY-554 - Getting issue details... STATUS

 • False positive (snakeyaml 1.32 ja myöhemmissä korjaus, meillä käytössa 1.33)
 • hiljennetty 15.1.2023 asti

OPHY-550 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty minimatch

OPHY-551 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty loader-utils

OPHY-547 - Getting issue details... STATUS

 • Korjattiin bugi, joka aiheutti projektikoodin nullaamisen sellaisilta avustushauilta, joille oli lähetetty täydennyspyyntö
  • hakemuksen maksatusta ei sallita jos projekti on null, joten maksatukset eivät menneet läpi avustushaulle 386
  • lisättiin testi sille, ettei täydennyspyynnön lähettäminen aseta projektikoodia nulliksi
  • ohjeistettiin Mattia poistamaan vanhat maksatukset ja luomaan ne uudestaan
  • asetettiin projektikoodi #165 hakemukselle #38330 (tämä oli mennyt nulliksi täydennyspyynnön lähettämisen yhteydessä)

Demottu 10.11.2022


VA-301 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/form-editor/?avustushaku=587
 • Huomaa että puuttuu muutoshaulle tarpeellisia kenttiä 
 • Klikkaa näytä lisätietoja
 • Huomaa että siellä on kenttä Id financing-plan joka vaaditaan
 • Nyt varoitetaan jos puuttuu menoluokkakohtaiselta arvioinnilta vaadittava lomake rakenne
  • financing-plan
   • budget
    • project-budget
 • Jos lomakkeella on ollut tuo rakenne ja tämän jälkeen editoi siitä jonkin osan pois, rikkoo tämä arvioinnissa menokohtaisen erittelyn
 • Tätä voisi parantaa entisestään esim. käymällä läpi onko muita samankaltaisia rakenteita ja indikoida paremmin käyttäjälle, että asia X puuttuu lomakkeelta jonka takia toiminnallisuus Y ei tule toimimaan

Demottu 27.10.2022


OPHY-544 - Getting issue details... STATUS

 • Jenkinsillä /data/jenkins - osion levynkäyttö kasvoi jokaisen buildin jälkeen
  • Buildauksen yhteydessä siivotaan nyt edellisten buildien luomat volumet pois automaattisesti


OPHY-543 - Getting issue details... STATUSVA-286 - Getting issue details... STATUS


1) Avustushaun valmistelu

 • Mene sivulle https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=578
  • Klikkaa "kopio uuden pohjaksi
  • Syötä "asianumero": 340/2015
  • Mene "projekti"-kohtaan ja klikkaa kolmesti "+"-nappia.
   • Valitse yhdeksi projektiksi "kanankasvatuksen tuki", toiseksi "kukonkasvatuksen tuki" ja viimeinen mielivaltaisesti
  • Klikkaa "lainsäädäntö" -> "valtionavustuslaki"
  • Valitse "TA-tili" -> 6.6.6.6 ; "koulutusaste" → "poikkeus"
  • Valitse "maksumenotili" → "5000" ; "Tositelaji" → "XE"
  • Syötä "Määräraha" → 2 ; "arvioitu maksupäivä" → "tänään"
  • Syötä "hakuaika" alku kenttään eilinen päivä
  • Klikkaa "tila" → julkaistu

2) Hakemuksen täyttäminen

 • Klikkaa "hakulomake"
 • Klikkaa "Linkki hakuun → Suomeksi"
 • Syötä sähköpostiosoitteesi
 • Klikkaa linkkiä saamastasi sähköpostista
 • Syötä
  • y-tunnus: 2050864-5
  • Hakijan virallinen sähköpostiosoite: [sun sähköpostiosoite]
  • Syötä omat yhteystietosi
  • Omistajatyyppi: valtio
  • Maakunta: ahvenanmaa
  • Allek. omaa. hlö: Kalevi Ylipäällikkö
  • Sähköposti: [sun email]
  • Tilinumero: FI95 6682 9530 0087 65
  • SWIFT: OKOYFIHH
  • Opiskelijamäärä: 1
  • Haettava euromäärä kokonaislukuna: 1
  • Klikkaa "lähetä käsiteltäväksi"

3) Toisen hakemuksen täyttäminen

 • Tee sama kuin yllä, mutta syötä
  • y-tunnus: 0203762-4

4) Hakemusten hyväksyminen

 • Mene sivulle: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/
 • Syötä hakuajan viimeinen päivä menneisyyteen
 • Klikkaa hakemusten arviointi
 • Ukota molemmille hakemuksille käyttäjä "_valtionavustus"
 • Syötä Akaan kaupungin hakemukselle koodi "kanankasvatuksen tuki", valitse TA-tili 6.6.6.6 ja hyväksy summalla 1€
 • Syötä Huittisten kaupungin hakemukselle koodi "kukonkasvatuksen tuki", valitse TA-tili 6.6.6.6 ja hyväksy summalla 1€

5) Maksatus

 • Mene sivulle: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/
 • Klikkaa "hakujen hallinta"
 • Klikkaa "ratkaistu"
 • Klikkaa "päätös" → "lähetä 2 päätöstä"
 • Klikkaa "maksatukset" ja totea, että lähtevissä maksatuksissa
  • Akaan kaupungin hakemuksella on kanankasvatuksen tuki
  • Huittisten kaupungilla kukonkasvatuksen tuki
 •  Syötä
  • Tositepäivä: tänään
  • ASHA: SAHAA
  • esittelijän ja hyväksyjän sähköposti: [sun sähköposti]
  • Klikkaa "lisää asiakirja"
  • Klikkaa "lähetä maksatukset"
   • Totea, että "lähetetään" nappi disabloituu, eli maksuja lähetetään
   • Klikkaa "lähetetyt maksatukset"
    • Totea, että Akaan kaupungilla koodina kanankasvatuksen tuki, Huittisilla kukonkasvatuksen tuki

Demottu 20.10.2022

OPHY-516 - Getting issue details... STATUS

 • Kentät disabloidaan ja ilmoitetaan napissa käyttäjälle että maksatuksia lähetetään
 • Tämän jälkeen toimii kuten ennen eli tyhjentyy ja näkyy uutta toisessa tabissa


OPHY-542 - Getting issue details... STATUS

 • Koodistopalvelu päivitetty 12.10. ja päivityksen yhteydessä koodistopalvelusta oli poistettu koodistoryhmä "kaikkikoodistot"
  • Tämä rikkonut lomakkeilta koodistokenttä-tyyppisen kentän
 • VA-järjestelmä käyttänyt tuota ja saatiin ohjeistus Yleiskäyttöisten tiimiltä, että luetaan kaikki koodistot itse sillä tuokaan ryhmä ei oikeasti nimestään huolimatta sisältänyt kaikkia koodistoja

OPHY-541 - Getting issue details... STATUS

OPHY-540 - Getting issue details... STATUS OPHY-542

 • Korjattu QA ympäristössä muutaman vuoden 2018 avustushaun maksatusten dataa ("Allekirjoitettu yhteenveto"), jotta ei tule turhia hälyjä jatkossa
 • Tiukennettu tietokantavalidaatiota vastaamaan todellista tilaa → ei null arvoja tällä datalla

Demottu 13.10.2022

OPHY-539 - Getting issue details... STATUS

 • Maksatuspalautteiden hakemista yritetään uudelleen ja hälytetään vasta, jos yli kymmenen yritystä epäonnistuu

OPHY-529 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty snakeyaml uusimpaan versioon, jossa CVE-2022-38751 on korjattu

OPHY-538 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty jackson

Demottu 6.10.2022

VA-265 - Getting issue details... STATUS

VA-koodienhallinta on näkyvissä vain pääkäyttäjälle eli TA-tilejä voi hallinoida vain pääkäyttäjänä.

TA-tilin muokkaus

 • Mene TA-tilien hallintaan: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin-ui/va-code-values/ta-tilit
 • Luo TA-tili esim. tiedoilla 2022, 11.22.33.44., muokkaustesti, 1000
  • Uusi TA-tili on listan ylimpänä
 • Huomaa, että uuden TA-tilin poistonappi on aktiivinen
  • TA-tilin voi poistaa, jos se ei ole käytössä yhdessäkään avustushaussa
 • Klikkaa kynäikonia uuden TA-tilin oikealla puolella
  • Muokkaa vähän kaikkia kenttiä esim. 2023, 22.33.44.55., muokattu, 12000
  • Klikkaa tallennusikonia
 • TA-tilin muutokset on nyt tallennettu

Wanhat TA-tilit on migroitu TA-tileiksi koodienhallintaan

TA-tilien käyttö

OPHY-536 - Getting issue details... STATUS

Päivitetty docjure


VA-247 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/decision/?avustushaku=556
 • Scrollaa loppuun venäjä pakotteen kohdalle
 • Totea että venäjä pakote on oletuksena päällä
 • Scrollaa vielä hieman alas missä näytetään millainen päätös viesti on ja klikaa siinä "Avustuspäätöstä voitte tarkastella tästä linkistä" kohdan linkkiä
 • Scrollaa alas liitteiden kohdalle ja huomioi ettei pakotteita ole liite listalla
 • Totea että liitteet muuttuvat vain jos jo lähetety päätökset luodaan uudelleen ja tämän jälkeen lähetetään, eli voidaan myös lähettää uudestaan jo luotuja päätöksiä joissa ei tätä liitettä ole
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/decision/?avustushaku=565
 • Scrollaa vielä hieman alas missä näytetään millainen päätös viesti on ja klikaa siinä "Avustuspäätöstä voitte tarkastella tästä linkistä" kohdan linkkiä
 • Totea että venäjä pakote on mukana
 • Mene takaisin  https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/decision/?avustushaku=565 ja ota venäjä pakoteohje pois ja odota tallennus
 • Klikkaa ja vahvista Luo päätökset uudelleen
 • Mene taas esikatselu linkkiin kohdassa "Avustuspäätöstä voitte tarkastella tästä linkistä"
 • Totea ettei pakoteohjetta ole enää mukana
 • Scrollaa hieman ylös ehdot liitteiden kohdalle
 • Totea ettei niitä voi enää valita
 • Totea että vain uusimman Valtionavustusten yleisohjeen voi valita

Demottu 29.9.2022


OPHY-533 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty batik kirjasto 1.14 → 1.15


VA-298 - Getting issue details... STATUS

Muutettu register_number_sequences taulusta virheellinen pääte oikeaan muotoon:

va-prod=# UPDATE register_number_sequences SET suffix = '1778/2022' where suffix = '1778/2002';
UPDATE 1

Korjattu hakemukset taulusta asiatunnukset oikeaan muotoon avustushaulle 391:

va-prod=*# update hakemukset set register_number = replace(register_number, '2002', '2022') where avustushaku = 391;
UPDATE 3064

Korjattu normalized_hakemus taulusta asiatunnukset oikeaan muotoon avustushaun 391 hakemuksille

va-prod=*# update normalized_hakemus set register_number = replace(normalized_hakemus.register_number, '2002', '2022') from hakemukset where hakemus_id = hakemukset.id and avustushaku = 391;
UPDATE 11

Muutokset commitoitu

va-prod=*# commit;
COMMIT

`

Demottu 22.9.2022

OPHY-488 - Getting issue details... STATUS

 • Poistettu virkailijan osoite reply-to kentästä

OPHY-530 - Getting issue details... STATUS

OPHY-531 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty moment-timezone


Demottu 15.9.2022

OPHY-527 - Getting issue details... STATUS

 • snakeyaml päivitetty uusimpaan
 • jäljelle jäänyt haavoittuvuusilmoitus hiljennetty patchin toivossa
  • jos patchia ei tule, pitänee päivittää compojure-api uudempaan major versioon, joka on isompi homma

OPHY-528 - Getting issue details... STATUS

 • Jenkins oli päivittynyt automaattisesti muttei enää käynnistynyt, koska se vaati uudemman Javan kun mitä CI:llä oli saatavilla
 • Asennettiin CI-koneelle Java 11 ja asetettiin Jenkins käyttämään sitä.

Demottu 8.9.2022

OPHY-525 - Getting issue details... STATUS

 • Ongelman taustalla oli menokohtaisen budjetin normalisoidun ja denormalisoidun datan väliset erot jotka ovat syntyneet normaalin operoinnin aikana. Ongelmaa ei saatu toistettua uusimalla versiolla sovelluksesta.

Demottu 1.9.2022

OPHY-522 - Getting issue details... STATUS

 • Poistettu tarpeettomana kirjastona

OPHY-518 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty Guava 31.1-jre:een

VA-264 - Getting issue details... STATUS

 • Uusina sarakkeina mm. päätöksien, maksatusten ja selvitysten päivämäärät, vastuuvalmistelija, budjetti, jaossa oleva avustussumma sekä maksettu avustussumma

OPHY-523 - Getting issue details... STATUS

 • Bugin syynä oli ettei arvoa saatu luotua vastausvaihtoehdolle jonka takia hakulomake meni sekaisin 
 • Kyseinen bugi ollut noin 2 viikkoa tuotannossa ja saattoi koskea kaikki avustushakuja joissa luotiin uusia vastausvaihtoehtoja listoihin lomakkeilla
 • Korjauksena suomen kielen vaihtoehtoon voi lisätä ja poistaa välilyönnin jolloin puuttuva arvo tulee luotua ja homman pitäisi pelittää taas

Demottu 25.8.2022

VA-260 - Getting issue details... STATUS

 • Mene: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=539
 • Huomaa että sivulta löytyy Lainsäädäntö valinta
 • Huomaa että Maksatus osiosta löytyy arvioitu maksupäivä valinta
 • Huomaa että sivulta löytyy OPH:lle asetetut raportointi velvoitteet osio
 • Lataa kokonaisseuranta excel
  • Huomaa että avustushaulle 539 löytyy uudet tiedot eli raportointivelvoitteet, lainsäädäntö, arvioitu maksupäivä

OPHY-513 - Getting issue details... STATUS

Demottu 18.8.2022

OPHY-511 - Getting issue details... STATUS

 • Jenkinsin pluginit päivitetty


VA-259 - Getting issue details... STATUS


 • Mene sivulle https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/maksatukset/?avustushaku=541
 • Totea, että sivun alalaidassa on yksi luotu Akaan kaupungin luotu maksatus "Huippuhankkeelle" 
  • Syötä tositepvm [tänään]
  • Syötä ASHA = 1
  • Syötä esittelijän email = a@a.com
  • Syötä hyväksyjän email = a@a.com
  • Klikkaa "lisää asiakirja"
  • Klikkaa "lähetä maksatukset"
 • Klikkaa "lähetetyt maksatukset" välilehteä
  • Totea, että äsken lähettämäsi maksatukset näkyy välilehdellä

Demottu 11.8.2022


OPHY-507 - Getting issue details... STATUS

 • Postgres ajuri päivitetty uusimpaan versioon korjataakseen CVE-2022-31197

OPHY-502 - Getting issue details... STATUS

 • Vaimennettu ei-kriittinen haavoittuvuus pariksi kuukaudeksi odotellessa korjausta

OPHY-501 - Getting issue details... STATUS

 • Järjestelmä ei toivu itsestään kun alustan Java versio päivittyy ja vaatii uudelleenkäynnistyksen. Uudellenkäynnistys tehty manuaalisesti, automattisesta uudellenkäynnistyksestä on lappu  OPHY-335 - Getting issue details... STATUS

Demottu 4.8.2022

OPHY-492 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemus asetettu pyydettyyn tilaan (Hakija ei ota avustusta vastaan)

OPHY-494 - Getting issue details... STATUS

 • Kyseinen haavoittuvuus koski vain Amazon AWS Apache Log4j hotpatch pakettia eikä Apache Log4j pakettia


OPHY-498 - Getting issue details... STATUS

 • hiljennä varoitus tammikuuhun saakka sillä haavoittuvuuteen ei vielä ole ratkaisua


OPHY-497 - Getting issue details... STATUS

 • osaan ei löytynyt ratkaisua. Nämä hiljennettiin, sillä hälytykset liittyivät clojurescriptiin josta ollaan hankkiutumassa eroonn
 • guavasta löytynyt haavoittuvuus ratkesi päivittämällä guavan


OPHY-496 - Getting issue details... STATUS

 • Korjattu dependency-check, niin että se ei ylikirjoita saman ajon raportteja aliprojekteista.


OPHY-495 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty clojure-nvd
 • hiljennetty väärästä paketista hälyttävä varoitus vuoteen 2666 asti (aikaisemmin tämä oli hiljennetty vain 3 kuukaudeksi)
 • OPHY-461 lapusta lainaten: "Haavoittuvuuksien skanneri tunnisti valheellisesti async.core:ssa olevan haavioittuvuus CVE-2021-43138. Kyseinen haavoittuvuus koskee async nimistä javascript kirjastoa joka ei ole käytössä."


OPHY-428 - Getting issue details... STATUS

 • lisätty kolme uudelleenyritystä cas-autentikointipyyntöihin


VA-287 - Getting issue details... STATUS

Demottu 30.6.2022

OPHY-493 - Getting issue details... STATUS

OPHY-490 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemuksen loppuselvitys avattu muokattavaksi: https://virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/218/hakemus/18753/loppuselvitys/)
 • Tällaisella SQL:llä korjattu

  -- Peru asiatarkastus
  update hakemukset h set
   status_loppuselvitys = 'missing',
   loppuselvitys_information_verified_by = null,
   loppuselvitys_information_verified_at = null,
   loppuselvitys_information_verification = null
  where h.id = 18753
   and h.hakemus_type = 'hakemus'
   and version_closed is null;
  
  -- Loppuselvityksen tila draftiks, jotta voi muokata
  update hakemukset h set 
   status = 'submitted'
  where h.parent_id = 18753
   and h.version_closed is null
   and h.hakemus_type = 'loppuselvitys';
 • Nullattujen kenttien vanhat arvot ilmoitettu Matille Slackissa

Demottu 23.6.2022

VA-283 - Getting issue details... STATUS

VA-284 - Getting issue details... STATUS

Demottu 9.6.2022

VA-282 - Getting issue details... STATUS

 • Typescript käännöksen mukana tullut regressio
 • Hankelinkit avautuvat nyt myös avustushakulinkkien tapaan uuteen välilehteen

OPHY-410 - Getting issue details... STATUS

 • Ei saatu toistettua uudella hakemuslistauksella

OPHY-425 - Getting issue details... STATUS

 • Tilaa vieviä asioita siirretty isommille levyille OPHY-472 yhteydessä

VA-258 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/ ja klikkaa Hakua navigaatiosta
 • Totea, että ohjaa nyt typescriptillä toteutetulle hakusivulle
 • Huomioi, että osoite on muuttunut hieman (/admin-ui/search/ vaihtui /haku/), mutta vanhat osoitteet esim. bookmarkeissa pitäisi ohjata oikealle sivulle silti
 • Etsi "testiavustushaku" ja totea, että avustushakuja löytyy
 • Vaihda "vanhin ensin" ja totea, että sorttaus toimii
 • Etsi "hakne" ja totea, että hakemuksia löytyy myös
 • Etsi "123/1234" ja totea, että rekisterinumerolla löytyy molempia

OPHY-484 - Getting issue details... STATUS

 • Toistaiseksi tästä ei ole haittaa mutta syksyllä olisi hyvä päivittää cas client uusimpaan versioon

Demottu 2.6.2022

VA-277 - Getting issue details... STATUS

 • Poistettiin vanhat muutoshakemukset suoraan kannasta

VA-257 - Getting issue details... STATUS

 •  Poistettu VA-pulssi näkyvistä ja fronttikoodi (clojurescript) poistettu

OPHY-473 - Getting issue details... STATUS

 • Puuttuvien selvityspyyntöviestien haku ei suodattanut vain hyväksyttyjä hakemuksia, kun se tarkisti onko pyynnöt lähteneet. Hylätyille hakemuksille ei tietenkään lähde ikinä selvityspyyntöjä. Laitettiin suodatus paikoilleen.

OPHY-483 - Getting issue details... STATUS

 • Apache tika päivitetty 2.4.0 versioon joka korjaa haavoittuvuudet CVE-2022-25169, CVE-2022-30126

Demottu 25.5

OPHY-442 - Getting issue details... STATUS

 • Jatkossa vältytään kernel päivityksistä aiheutuneista hälyistä, joille ei ole tarvinnut pitkään aikaan tehdä manuaalisesti mitään

VA-274 - Getting issue details... STATUS

 • Päätöstä lähettäessä otettiin ensimmäinen valmistelija ja laitettiin hänen sähköposti reply-to osoitteeseen, eli toimi oikein jos oli vain 1 valmistelija tai kuu ja tähdet oikeassa asennossa.
 • Korjattu poistamalla reply-osoite päätösviesteistä, jolloin kukaan valmistelijoista ei saa automaattiviestejä

Demottu 19.5

OPHY-479 - Getting issue details... STATUS

 • Levytilaa kasvatettu 500G → 1000G

OPHY-472 - Getting issue details... STATUS

 • Riippuvuuksien paikallinen tallennus siirretty isommalle levylle

VA-255 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=344
 • Klikkaa "Lataa excel (418 hakua)" avustushakulistauksen oikeassa alakulmassa
 • Huomaa, että excelissä on kaikki avustushaut tuoreimmasta vanhimpaan, jotka on julkaistu tai ratkaistu (eli ei ole luonnoksia tai merkattu poistetuiksi)
 • Etsi listasta avustushaku ID:llä 344
 • Huomaa sarakkeissa D-K koulutusasteet ja TA-tilit omina sarakkeinaan
 • Muutkin tiedot paikallaan
 • Manuaalisesti täydennettävät sarakkeet (AG→) on tyhjinä, koska tiedot eivät löydy järjestelmästä

OPHY-462 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/528/hakemus/1404/arviointi/
 • Scrollaa alas ja klikkaa "Menokohtainen erittely" jos se ei ole vielä valittu
 • Kirjoita (älä copypastee) palvelujen hyväksytty kenttään 12345678
 • Totea että numero jäi 1234567 eli max 7 numeroinen luku (maksimi 9 999 999)
 • Kopioi ja pastee luku 999999999
 • Totea että jos luku liian iso ei kenttä muutu
 • Yritä kirjottaa kenttään "kakstuhatta"
 • Totea että kenttä ei hyväksy kuin numeroita

VA-252 - Getting issue details... STATUS

OPHY-478 - Getting issue details... STATUS

 • Poistettiin vanhoja systeemilokeja

OPHY-477 - Getting issue details... STATUS

 • Clojurescriptin käyttämä Google Closure -kirjastosta löytyi taas uusi haavoittuvuus, johon ei ole vielä korjausta
 • Päivitettiin Clojurescript kuitenkin samalla uusimpaan versioon
 • Asetettiin kaikkiin vaiennettuihin haavoittuvuushälytyksiin parin kuukauden voimassaolo eli tarkastetaan 2kk päästä onko tietoturvapäivityksiä tullut
 • Ongelma koskee vain virkailijapuolta, joka on sentään kirjautumisen takana
 • Ongelma poistuisi myös jos Clojurescriptistä siirryttäisiin typescriptiin kokonaan (tästä on laput backlogilla)

Demottu 12.5.

VA-268 - Getting issue details... STATUS

OPHY-476 - Getting issue details... STATUS

 • Omarahoitus toimii nyt menoluokitelluille budjeteille, joille on hyväksytty menoluokka summalla 0:
 • Mene sivulle https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/515/hakemus/1390/arviointi/
 • Syötä "matkamenot" kenttään "0"
  • Totea, että sivun oikean alalaidan omarahoitus-kentissä on valideja summia eikä punaisella olevaa "tarkista luvut" viestiä
  • Totea, että "matkamenot" kentän "0" ei ole punaisella tekstillä
 • (Ongelma johtui siitä, että 0 on Javascriptissä "falsy" ja meidän input validaatio ei osannut ottaa tätä ominaisuutta huomioon)
 • Vastaavan kaltaiset bugit vähenee, kun lisäämme tyypitystä koodiin (javascript => typescript).

OPHY-474 - Getting issue details... STATUS

 • pyydetty uusi kone
 • splitattu testejä pienemmiksi
 • rinnakkaistettu 2 workeristä 5 workeriin
 • paranettu testien kykyä toimia rinnakkain
 • lopputulos: 1 h 15 min → 42 min, eli noin puolentunnin parannus buildiin

VA-238 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/525/
 • Klikkaa Näytä keskeneräiset ja totea että myös keskeneräiset saa näkyviin
 • Klikkaa Haettu vieressä olevaa nuolta ja totea että listaa voi sortata näiden perusteella
 • Klikkaa Tila ja totea että hylätyt filtteröity pois oletuksena
 • Kirjoita Asiatunnus tai hanke - kenttään test ja totea että näilläkin voi filtteröidä
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/526/
 • Totea tämä on ratkaistuille hakemuksille
 • Klikkaa Valmistelijan kohdalla olevaa VA ja huomio valitut valmistelija ja arvioija
 • Sulje ukotus popup
 • Klikkaa Valmistelija labelia ja totea että täältä voi filtteröidä näyttämään tietyn valmistelijan haut, totea että samanlainen myös arvioijille vieressä

Demottu 5.5.2022

VA-262 - Getting issue details... STATUS

 • Budjettitieto lisätty ja päätöspäivistä näytetään kronologisesti ensimmäinen, esim. https://virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/185/?showAdditionalInfo=true&new-hakemus-listing-ui=true
 • avustushaulle 58 ei ole päättymis- tai maksatuspäivämäärää, sillä tapahtumaloki toiminnallisuus on toteutettu monta vuotta tämän avustushaun jälkeen. Päättymis- ja maksatuspäivämäärä haetaan tapahtumalokista, joka tehtiin vuonna 2019, eli siis ennen vuotta 2019 päättyineille avustushauille näitä päivämääriä ei voida näyttää.


OPHY-470 - Getting issue details... STATUS

 • Clojure riippuvuuksien tietoturvaskanneri on päivitetty viimeisimpään versioon

OPHY-464 - Getting issue details... STATUS

 • Välilyönnin lisääminen hyväksytyn menoluokitellun budjetin summaan ei enää hälytä päivystäjää.
 • Välilyönnillisen budjetin summan tallennus toimii nyt

VA-248 - Getting issue details... STATUS

 • Lapukan puitteissa tehtiin nää:
  • Lisättiin nappi hakemuksen merkitsemiseksi lähetetyksi
  • Lisättiin nappi täydennyspyynnön peruuttamiseen
  • Korjattiin swagger ui
 • Demo uusiin toiminnallisuuksiin:
  • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/524/
  • Klikkaa yläreunasta "Näytä keskeneräiset"
  • Huomioi, että Demohakne on keskeneräinen ja klikkaa sitä
  • Kelaa alas ja näytä että keskeneräisellä hakemuksella on uusi nappi "Merkitse hakemus lähetetyksi"
  • Paina sitä, klikkaa vasemmalta oikealta hakemuksen tiedot ruksista pois ja klikkaa keskeneräisten hakemusten näyttäminen pois
  • Totea, että Demohakne ei ole enää keskeneräinen
  • Klikkaa Demohakne taas auki, klikkaa Pyydä täydennystä, kirjoita joku selite ja klikkaa Lähetä
  • Totea, että hakijan täydennyspyynnön voi nyt peruuttaa napinpainalluksella
  • Huomioi, että täydennyspyynnön peruutuksesta ei lähde mitään meiliä mihinkään
 • Toimiva swagger ui: https://valtionavustukset.oph.fi/doc/index.html ja https://virkailija.valtionavustukset.oph.fi/doc/index.html

Demottu 28.4.2022

VA-251 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=494
 • Kelaa vähän alas ja huomioi että lomakkeella on uusi kenttä "Salli tietojen automaattinen siirtyminen www.oph.fi-sivustolle"
 • Kerro, että toiminto estää sekä haun näkymisen vuosilistauksessa että ko. haun hakemusten hakemisen ulkoisten rajapintojen kautta
 • Valitse ko. kohtaan "Ei" ja odota, että haku tallettuu
 • Kopioi uudeksi hauksi, kelaa alas ja totea, että tietojen automaattinen siirtyminen on uusille hauille oletuksena päällä

VA-253 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/valiselvitys/?avustushaku=518
 • Totea, että sivulla lukee nyt "selvityksen toimitukselle ei ole asetettu takarajaa", jos aikaa ei ole asetettu
 • Mene Päätös-välilehdelle ja aseta "Väliselvitys toimitettava viimeistään"-kenttään päivämäärä ja tee sama temppu loppuselvitykselle
 • Mene takaisin Väliselvitys-välilehdelle ja totea, että päivämäärä on nyt suomalaisessa formaatissa

VA-254 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/520/?showAdditionalInfo=true
 • Totea, että sivulla on nyt lisätietoja avustushausta
 • Huomioi milloin päätökset ja väliselvitykset on lähteneet (25.4) ja milloin loppuselvitys deadline on (25.06)
 • Klikkaa hakujen hallinta ja mene päätösvälilehdelle
 • Scrollaa sivun loppuun ja totea "Lähetetyt päätökset" osiosta että päätökset lähetettiin 25.4 niinkuin lisätiedoissa luki
 • Vaihda väliselvitys tabiin ja totea "Lähetetyt väliselvitykset" osiosta, että viestit lähti niinkuin lisätiedoissa luki eli 25.4
 • Vaihda loppuselvitys tabiin ja totea, että loppuselvityksen deadline on 25.6 kuten lisätiedoissa luki
 • Klikkaa takaisin hakemusten arviointiin
 • Klikkaa näytä lisätiedot
 • Vaihda avustushakua ja totea että lisätiedot muistaa oliko se auki vai kiinni kun vaihdat avustushakua

Demottu 21.4.2022

VA-256 - Getting issue details... STATUS

 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=518
 • Näytä yläreunan navigaatio
 • Scrollaa alas ja totea, että navigaatio jää paikalleen
 • Scrollaa vähän ylös ja totea, että navigaatio ilmestyy sivun yläreunaan heti kun scrollaa ylös
 • Tee muutos avustushakuun ja totea, että tallennusindikaattori näkyy oikeassa yläkulmassa
 • Mene VA-Pulssiin ja totea, että navigaatiopalkkia ei toteutettu ClojureScript-sivuille eli VA-Pulssiin, Hakuun ja Haun tiedot-sivun Maksatukset-välilehteen
 • Ehdota että ko. sivut refaktoroidaan Typescriptiksi (näin tehtiin jo Koodienhallinnalle noin kuukausi sitten) kuten kaikki muutkin VA:n käyttöliittymät mikä yksinkertaistaisi järjestelmää ja helpottaisi ylläpitoa ja jatkokehitystä

OPHY-461 - Getting issue details... STATUS

 • Haavoittuvuuksien skanneri tunnisti valheellisesti async.core:ssa olevan haavioittuvuus CVE-2021-43138. Kyseinen haavoittuvuus koskee async nimistä javascript kirjastoa joka ei ole käytössä.

Demottu 14.4.2022


OPHY-460 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty Moment 2.29.2:een.

OPHY-455 - Getting issue details... STATUS

 • Esikatselut toimivat taas
 • Lisättiin ko. toiminnallisuuteen testi ja siistittiin koodia

Demottu 7.4.2022

OPHY-456 - Getting issue details... STATUS

OPHY-458 - Getting issue details... STATUS

 • postgres-ajuri päivitetty versioon 42.3.3

VA-166 - Getting issue details... STATUS

 • Kirjaudu testivirkailijaan "Tomi Karslted"-tilillä
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=470
 • Kelaa alas ja näytä, että haulla on kolme valmistelijaa ja yksi arvioija
 • Klikkaa hakemusten arviointiin ja avaa hakemuksen ukotus
 • Huomioi, että kaikki valmistelijat (myös vastuuvalmistelija) voidaan asettaa myös arvioijaksi hakemukselle
 • Aseta Tomi sekä valmistelijaksi että arvioijaksi
 • Avaa hakemuksen tiedot ja huomioi, että virkailijan ollessa sekä valmistelija että arvioija hänellä on edelleen kaikki valmistelijan oikeudet (muokkaus, budut, täydennyspyynnöt yms.)

OPHY-457 - Getting issue details... STATUS

 • Fluent-bit agentti joka lähettää logeistä löytyvät virheet ei käynnistynyt automaattisesti koneen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä
 • Korjattu käynnistymään automaattisesti koneen käynnistyessä

VA-250 - Getting issue details... STATUS

 • Kirjaudu sisään tunnareilla, joilla on oikeus muokata koodeja (omat henk. koht. tunnarit pitäisi ainakin olla sellaiset)
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin-ui/va-code-values/
 • Kirjoita Vuosi kenttään vaikka 2020
 • Kirjoita Koodi kenttään 1234567891012345678910
 • Kirjoita Nimi kenttään vaikka VA-250 testi
 • Klikkaa lisää ja huomaa että koodi tallentui
 • Totea että nyt voi lisätä yli 13-merkkisiä koodeja
 • Siivoa koodi poistamalla se

Koodikentällä oli ennen 13 merkin rajoitus tietokannassa ja kälissä, nyt ei ole enää merkkirajoitusta kummassakaan päässä

Demottu 31.3.2022

OPHY-454 - Getting issue details... STATUS

 • Mailien retryjonossa pitkään ollut maili nosti esiin epäoptimaalisen kyselyn
 • Nopeutettu kyselyä muuttamalla sen toimintalogiikkaa yksinkertaisemmaksi
 • Mailin vastaanottajana epävalidi sähköpostiosoite
  • korjataan tämä keissi käsin ja lisätään validointia, jotta samanlainen virheellinen maili ei päädy kantaan asti

OPHY-453 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty jackson databind versioon 2.13.2.1

OPHY-452 - Getting issue details... STATUS

 • Haavoittuvuus, jota hyödyntämällä voidaan saada palvelimen muisti loppumaan, eli denial of service mahdollisuus excel-dokumenttien luonnissa.
 • Pyydetty Docjure - komponentin ylläpitäjää päivittämään depsunsa ei-haavoittuneeseen versioon Apache POI:sta
 • Vaimennettu hälytykset kyseisestä haavoittuvuudesta 2022-05-01 saakka 

VA-249 - Getting issue details... STATUS

 • Avustushaun 268 hakemukset joiden väliselvitys oli hyväksytty muutettiin tilaan lähetetty/tarkastamatta-tilaan
 • Tietokannassa suoritettiin: 

  update hakemukset set status_valiselvitys = 'submitted' where avustushaku = 268 and version_closed is null and status_valiselvitys = 'accepted';

VA-57 - Getting issue details... STATUS

 • Demoo omalla ei-pääkäyttäjä tunnarilla
 • Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=503
 • Kopioi uudeksi hauksi
 • Kelaa Haun tiedot -sivua alaspäin ja huomioi, että sinut on asetettu haun vastuuvalmistelijaksi koska loit haun
 • Etsi "Vaihda vastuuvalmistelijaa:"-inputista "Tomi"
 • Klikkaa Tomi Karslted ja huomioi, että vastuuvalmistelija vaihtui ja entinen vastuuvalmistelija on nyt tavallinen valmistelija
  • Tämä estää vastuuvalmistelijaa menettämästä vahingossa oikeuksia haun muokkaamiseen
 • Etsi "Lisää uusi henkilö"-inputista "Tomi"
 • Huomioi, että Tomi Karslted on vastuuvalmistelija, joten häntä ei voi asettaa muihin rooleihin
 • Etsi "Lisää uusi henkilö"-inputista "valtionavustus"
 • Klikkaa lisätäksesi valmistelijaksi
 • Etsi "Vaihda vastuuvalmistelijaa:"-inputista "valtionavustus"
 • Huomioi, että valtionavustusukkelia ei voi asettaa vastuuvalmistelijaksi koska valtionavustus on jo jossain roolissa avustushaulla (toinen rooli pitää poistaa ensin)
 • Klikkaa yläpalkista Hakemusten arviointi -sivulle
 • Klikkaa ukotusfiltteriä
 • Huomioi, että vastuuvalmistelija näkyy muiden valmistelijoiden joukossa ja toimii kuten valmistelijarooli kaikkialla muuallakin

OPHY-448 - Getting issue details... STATUS

OPHY-449 - Getting issue details... STATUS

 • lodash päivitetty 4.17.21
 • samalla päivitettiin minimist@1.2.6 (CVE-2021-44906)

Demottu 24.3.2022

VA-34 - Getting issue details... STATUS


OPHY-447 - Getting issue details... STATUS

OPHY-446 - Getting issue details... STATUS

VA-244 - Getting issue details... STATUS

VA-245 - Getting issue details... STATUS

OPHY-445 - Getting issue details... STATUS

 • Päivittäinen Yum clean all -ajo aiheutti hälytyksen toimiessaan normaalisti
 • Filtteröitiin Pagerdutyssä pois ajoon liittyvät sähköpostit, jolloin hälytyksiä ei enää pitäisi tulla

VA-246 - Getting issue details... STATUS

 • Järjestelmä siivoaa yum pakettienhallinnan välimuistin päivittäin, jolloin levy ei täyty kohtuuttomasti automaattisten päivitysten takia
 • Jatkossa jää tällaiset manuaaliset duunit pois:
  • OPHY-258 - Getting issue details... STATUS
  • OPHY-314 - Getting issue details... STATUS
  • OPHY-317 - Getting issue details... STATUS
  • OPHY-366 - Getting issue details... STATUS
  • OPHY-444 - Getting issue details... STATUS

OPHY-444 - Getting issue details... STATUS

 • Automaattiset päivitykset täyttäneet levyn, tilaa vapautettu poistavalla vanhat pakettiversiot välimuistista komennolla `yum clean all`
 • Tehty kehityslappu pysyvästä korjauksesta kyseiselle ongelmalle: VA-246 - Getting issue details... STATUS

OPHY-411 - Getting issue details... STATUS

 • Hälytys lähtee nyt päivystäjälle kun viestin lähetys on epäonnistunut yli 60 minuutin ajan


VA-231 - Getting issue details... STATUS

 • Vain pääkäyttäjät pääsevät koodienhallintasivulle.
 • Koodienhallinta-tabi näytetään vain pääkäyttäjille
 • Vain pääkäyttäjät voivat tehdä muokkauskutsuja (lisää, muokkaa, piilota, poista) koodienhallinta-rajapintaan.

Demottu 10.3.2022


OPHY-443 - Getting issue details... STATUS

 • Sovelluksen access logia säilytetään jatkossa viimeiseltä vuodelta, jolloin se ei täytä levyä ajan kuluessa

Demottu 3.3.2022


OPHY-441 - Getting issue details... STATUS

 • Lisätty ehto, että loppu- tai väliselvityksiä ei enää lähetetä mikäli deadline on menneisyydessä.


VA-239 - Getting issue details... STATUS

 • Tekstit muutettu ja lisää sisältöä kaivettu hakemuksista. Ks. alla:

VA-162 - Getting issue details... STATUS

 • Korjattu VA-132 yhteydessä
 • Testattiin vielä eikä saatu toistettua ongelmaa

VA-240 - Getting issue details... STATUS

 • Loppuselvityksistä lähti hakijoille muistutus kerran päivässä kun viimeiseen palautuspäivään oli 14 päivää aikaa
 • Todettiin että väliselvityksen vastaavaan muistutukseen oli toteutettu tarkistus että viesti lähetetään vain kerran 14 päivää ennen aikarajaa
 • Lisättiin loppuselvitykselle samanlainen tarkistus sekä automaattinen testi sille viesti lähde kahdesti

VA-241 - Getting issue details... STATUS

 • Vain loppuselvityslomake lukkiutuu (asiatarkastuksesta) 

Demottu 24.2.2022

VA-175 - Getting issue details... STATUS

VA-148 - Getting issue details... STATUS

VA-147 - Getting issue details... STATUS

Demottu 17.2.2022

VA-237 - Getting issue details... STATUS

 • Vastattiin flowdokissa ja toimitettiin luvut https://www.flowdock.com/app/cybercom/oph-valtionavustukset/threads/SzWyOap0PU9lxD4JkQyQRSTatHA
 • Pulssissa näytti olevan semmonen erikoisuus, että kun arviointi välilehdellä tekee jonkun muutoksen esim tänä vuonna 2020 vuoden arvioon (ja tulee merkintä muutoshistoriaan) niin tuo pulssi laskee kyseisen hakemuksen tuon jälkeen 2022 lukuihin.
 • Mikalle toimitetut luvut vuodelle 2021 saatiin käyttämällä hakemuksen päätöstä sekä aikaa milloin hakemuksen päätös lähetettiin hakijalle (tässä tapauksessa päätöksiä jotka tehtiin 2021)


VA-234 - Getting issue details... STATUS

 • Asiakas on jättänyt kokonaan täyttämättä hankkeen 134/571/2017 loppuselvityksen
 • Sen sijaan asiakas on kirjoittanut hankkeen 134/571/2017 loppuselvityksen vahingossa hankkeelle 41/302/2018
 • Ratkaisu: toimitettu Matille ylikirjoitetun loppuselvityksen viimeisin versio (382) jsonina. Asiakas voi tätä käyttäen käydä tekemässä loppuselvityksen uudestaan kunhan virkailija ensin antaa avustushaun loppuselvitykselle lisää aikaa.


OPHY-435 - Getting issue details... STATUS

VA-146 - Getting issue details... STATUS

VA-144 - Getting issue details... STATUS

VA-235 - Getting issue details... STATUS

 • Tekstikappale lisätty meiliin, ks. alla

VA-177 - Getting issue details... STATUS

Demottu 10.2.2022

OPHY-436 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemuslistan sisältö oli niin leveä, että napit menivät piiloon
 • Typistettiin selvitystilasarakkeita kapeammaksi
 • Annetaan vastaisuudessa ylimenevän sisällön levitä ruudulle eikä piiloteta sitä
 • Tästä voidaan tehdä parikin lappua tarvittaessa kehityspuolelle:

VA-232 - Getting issue details... STATUS

 • Mailissa jatkossa oikea tarkastettavien hankkeiden/selvitysten määrä
 • Koski sekä väli- että loppuselvitysten tarkastusmuistutuksia

VA-135 - Getting issue details... STATUS Lähetä väliselvityspyynnöt -ilmoitus valmistelijoille

 • muistutukset lähtee virkailijjalle, jos on olemassa yksikin hakemus, jolle ei ole lähetetty väliselvityspyyntöä.
 • muistutukset lähetetään kerran kuukaudessa

VA-137 - Getting issue details... STATUS Lähetä loppuselvityspyynnöt -ilmoitus valmistelijoille

 • muistutukset lähtee virkailijjalle, jos on olemassa yksikin hakemus, jolle ei ole lähetetty loppuselvityspyyntöä.
 • muistutukset lähetetään kerran kuukaudessa, testissä su-to päivinä klo 14 kunnes loppuselvityspyynnöt on lähetetty


Demottu 3.2.2022

VA-174 - Getting issue details... STATUS

 • Jos sähköpostin lähettäminen sähköpostin välityspalvelimelle epäonnistuu, se yritetään lähettää uudestaan kunnes lähetys onnistuu

VA-228 - Getting issue details... STATUS

 • Asiatarkastamattomien loppuselvitysten viestit lähetetään nyt myös ennen 1.1.2020 luotujen avustuhakujen kohdalla
 • Viestin sisällöstä poistettu viittaus 1.1.2020 leikkuriin 

VA-134 - Getting issue details... STATUS

Valmistelu

 1. Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=482
 2. Scroll alas ja syötä oma sähköposti valmistelijalle Ville Aalto 
 3. Muuta hakuajan loppu menneisyyteen esim 1.2. 23.59
 4. Siirry hakemusten arviointi välilehdelle
 5. Ukota Ville Aalto ainoalle hakemukselle "paatokset lahetetty viesti virkailijalle demo testi"
 6. Aseta hakemuksen tilaksi Hyväksytty
 7. Siirry takaisin hakujen hallinta välilehdelle
 8. Aseta avustushaun tilaksi Ratkaistu
 9. Siirry päätös välilehdelle ja scrollaa sivun loppuun

Demo

 1. Klikkaa sivun lopusta “Lähetä 1 päätöstä” ja sitten “Vahvista lähetys”
 2. Valmistelijalle syötetylle sähköpostiosoitteelle pitäisi tupsahtaa viesti otsikolla “Avustuspäätökset on lähetetty”
 3. Avaa viesti ja näytä sisältö
 4. Klikkaa viestissä olevaa linkkiä päätöslistaan
 5. Totea että tässä päätöslista


OPHY-433 - Getting issue details... STATUS

 • Johtui linkkikomponentin muutoksista VA-124:ssä
 • Korjattiin ja lisättiin testikattavuutta asian tiimoilta

Demottu 27.1.

VA-124 - Getting issue details... STATUS

VA-113 - Getting issue details... STATUS

OPHY-384 - Getting issue details... STATUS

VA-156 - Getting issue details... STATUS

 • Pääosin toteutettu jo VA-153 - Getting issue details... STATUS yhteydessä
 • Aiemmin tehtyä toteutusta muokattiin käyttämään erityyppistä todentamismenetelmää ja lisättiin tarkistus että muokataan samaa hakemusta jonka virkailija avasi arviointinäkymästä. Muokkausoikeuden antaa siis token, johon sisällytetään tieto hakemuksesta jonka muokkaamisen tokenin hallussapito mahdollistaa.
 • Lyhennettiin todentamiseen käytetyn tokenin voimassaoloaikaa 8 tuntiin

OPHY-434 - Getting issue details... STATUS

 • Muutettu JSUtil.js Typescriptiksi jatkokehityksen helpottamiseksi.

Demottu 20.1.

OPHY-381 - Getting issue details... STATUS ja OPHY-333 - Getting issue details... STATUS

VA-157 - Getting issue details... STATUS

VA-176 - Getting issue details... STATUS

OPHY-407 - Getting issue details... STATUS

 • Korjattu olemattomaan muutospäätökseen navigoimisesta aiheutuva turhan hälytys

VA-133 - Getting issue details... STATUS

OPHY-431 - Getting issue details... STATUS

 • Korjattu haavoittuvus CVE-2022-0155 päivittämällä axios kirjasto uusimpaan versioon

OPHY-382 - Getting issue details... STATUS

 • Järjestelmä ei lähetä enään muutoshakukelvottoman hakemuksen yhteistietojen muutoksesta sähköpostia valmistelijalle
 • Samalla korjattiin virhe joka esti hakijaa muuttamasta yhteystietoja muutoshakukelvottoman hakemuksen kohdalla 02.12.21 - 14.1.22 välisenä aikana

OPHY-427 - Getting issue details... STATUS

 • Vastaanottajan sähköposti valittiin virheellisesti avustushaun rooli-listasta ensimmäinen siinä järjestyksessä kuin tietokannasta sattuu tulemaan. Elikkäs tästä:
 • Korjattu hakemaan oikea hankkeelle valitun valmistelijan sähköpostiosoite ilmoitusta varten. Elikkäs tästä:

VA-136 - Getting issue details... STATUS

 • Ao. muistutus lähtee palauttamattomista väliselvityksistä 14pvä ennen deadlineä

Demottu 13.1.

VA-132 - Getting issue details... STATUS

 • Päivittäin klo 14.00 lähtee viesti hankkeiden yhteyshenkilöille, joilla on keskeneräinen hakmus ja hakuaika päättyy seuraavana päivänä.


VA-138 - Getting issue details... STATUS

 • Arkisin klo 14.00 lähtee viesti hankkeiden yhteyshenkilöille, joilla on loppuselvitys palauttamatta ja deadline 14 päivän sisään
 • Jos hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa, lähetetään muistutus 14 päivää ennen jatkoajan päättymistä

OPHY-419 - Getting issue details... STATUS

 • Kaikki 10.1.2022 yli vuoden vanhat ylläpito laput on poistettu
  †eli siirretty Done sarakkeeseen etuliitteellä DELETE:

VA-158 - Getting issue details... STATUS

OPHY-424 - Getting issue details... STATUS

OPHY-423 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty log4j 2.17.1:een


Demottu 30.12.

OPHY-421 - Getting issue details... STATUS

 • Poistetu jsonschema päivittämällä tätä aiemmin käyttäneet paketit less ja less-loader 


OPHY-420 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty tmpl 1.0.5:een


Demottu 23.12.

OPHY-416 - Getting issue details... STATUS

 • Poistettu vanha nodejs Jenkinsiltä ja Ansibleista

VA-139 - Getting issue details... STATUS

 • ilmoitukset lähtevät tuotannossa kerran viikossa kuten asiatarkastamattomista loppuselvityksistä

OPHY-414 - Getting issue details... STATUS

Asiatunnuksen: 2633/2021 hankkeelle: "Hyvinvoiva huominen yhdessä ja yksilöinä" (id=346) yhdelle muutoshakemukselle
luotiin kaksi päätöstä alle 20s sisällä toisistaan. Molemmista päätöksistä lähti hakijalle sähköposti, mutta ensimmäisessä sähköpostissa ollut linkki lakkasi toimimasta (ja aiheutti klikattaessa hälytyksen) kun toinen päätös oli luotu. Jälkimmäisessä sähköpostissa ollut linkki toimii edelleen

Luotiin lappu OPHY-417 - Getting issue details... STATUS

VA-170 - Getting issue details... STATUS

Muutokset mailien sisältöön näkee täältä: https://github.com/Opetushallitus/valtionavustus/compare/836dc322a5ccc2f487e03f30875b4d66295377b1...55b34f7a1bb3bf17f8e0de38ba4ca8a5f090d457?diff=unified

OPHY-415 - Getting issue details... STATUS

Demottu 16.12.2021


VA-141 - Getting issue details... STATUS

 • esimerkki itse ilmoituksesta:

 • demo taloustarkastustoiminnallisuudesta:

Valmistelu:

 1. Kopioi uusi avustushaku pohjasta: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=417
 2. Julkaise avustushaku täyttämällä tiedot
 3. Asianumero: 66/2021
 4. Hakuaika: 1.1.2021 00.00 - 31.12.2022 23.59
 5. Tila: Julkaistu
 6. Mene hakulomake tabille ja avaa haku uuteen välilehteen "Linkki hakuun" linkistä
 7. Aloita hakemuksen täyttäminen omalla sähköpostiosoitteella
 8. Anna Y-tunnukseksi 2447229-9
 9. Täytä hakemus
 10. Hakijan virallinen sähköpostiosoite:
 11. Yhteyshenkilö:
 12. Puhelinnumero: 09123457
 13. Postiosoite: Yliopistonkatu 4
 14. Postinumero: 00100
 15. Postitoimipaikka: Helsinki
 16. Maakunta: Uusimaa
 17. Omistajatyyppi: Liiketaloudellisin perustein toimia yhtiö
 18. Asiointikieli: Suomi
 19. Allekirjoituksen omaava henkilö: ja <oma sähköposti>
 20. Tilinumero IBAN-muodossa: FI95 6682 9530 0087 65
 21. Pankin BIC/SWIFT-koodi: OKOYFIHH
 22. Hankkeen nimi: Talousarviohanke
 23. Onko kyseessä yhteishanke? Ei
 24. Hanke pähkinänkuoressa: Testataan talousarvion tarkastamista
 25. Tavoitteet: Ei tavoitteita
 26. Suunniteltu painopisteiden mukainen toiminta: Ei suunnitelmia
 27. Toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi: Ei toimenpiteitä
 28. Miten hanketta arvioidaan? Ei arvioida
 29. Suunniteltu alkamisaika: 1.9.2021
 30. Suunniteltu päättymisaika: 31.12.2021
 31. Onko kustannukset ilmoitettu arvonlisäverollisina? Kyllä
 32. Henkilöstömenot: Selite: Palkat, Yhteensä €: 100000
 33. Omarahoitus: 20000
 34. Lähetä hakemus käsiteltäväksi
 35. Palaa takaisin virkailijan näkymään haun tiedot välilehdelle
 36. Muuta hakuajan loppu menneisyyteen esim. 1.1.2021 23.59
 37. Siirry hakemusten arviointi välilehdelle
 38. Ukota "_ valtionavustus" hakemuksen valmistelijaksi
 39. Siirry takaisin haun tiedot välilehdelle
 40. Aseta avustushaun tilaksi Ratkaistu
 41. Siirry päätös välilehdelle ja scrollaa sivun loppuun
 42. Klikkaa sivun lopusta Lähetä 1 päätöstä ja sitten Vahvista lähetys

Itse demo:

 1. Mene "loppuselvitys" - tabille
 2. Klikkaa "lähetä loppuselvityspyynnöt"
 3. Lue sähköpostisi ja klikkaa siinä olevaa linkkiä ("loppuselvityslomake löytyy osoitteesta ....")
 4. Täytä kaikkiin pakollisiin kenttiin (joissa tähti *) teksti "en osaa sanoa"
 5. Valitse tuotokset -> muu tuotos
 6. Syötä joku PDF-tiedosto kohtaan "kirjanpidon pääkirjaote"
 7. Valitse "Hankkeesta/toiminnasta on esitetty ehdotuksia OPH:n hyvien käytäntöjen portaaliin." -> "Ei"
 8. Klikkaa "lähetä käsiteltäväksi"
 9. Mene admin-kälissä "Hakemusten arviointi" -> "Talousarviohanke" -> "loppuselvitys"
 10. Syötä kohtaan "asiatarkastus" teksti "joo tosi asiallista" ja klikkaa "hyväksy asiatarkastus"-nappia
 11. scrollaa sivun loppuun ja klikkaa "hyväksy taloustarkastus ja lähetä viesti"
 12. scrollaa sivun loppuun ja totea, että (VA-141-6-2)
  1. Laatikossa lukee "Taloustarkastettu ja lähetetty hakijalle"
  2. Lähetyshetki on tämä hetki
  3. Lähettäjän nimi on "_ valtionavustus" (eli etunimi + sukunimi)

OPHY-413 - Getting issue details... STATUS

 • muutettu konfiguraatiota, mikä korjaa estää haavoittuvuuden hyödyntämisen
 • päivitetty log4j kirjastoa uudempaan sitä mukaa kun korjauksia on julkaistu (nyt 2.16.0)

OPHY-412 - Getting issue details... STATUS

 • tyhjennetty riittävästi yum cache cleanilla

Demottu 2.12.2021

VA-153 - Getting issue details... STATUS

 Ongelma: käyttäjä pystyi joissain tilanteissa päivittämään hakemuksen tietoja 

 •   Korjaus: hakemusta päivitettäessä tarkistetaan, että ainakin yksi seuraavista ehdoista täyttyy
    - avustushakuaika menossa
    - hakemus tilassa "applicant_edit"
    - hakemus tilassa "pending_change_request"
 •  Virkailijan muokkaukseen on tehty erillinen tunnistautumismetodi, jotta virkailija voi muokata hakemuksia huolimatta edellisistä ehdoista
 •  Virkailija siirtyy normaalisti "muokkaa hakemusta"-linkistä, joka generoi kuluvan päivän voimassa olevan tokenin ja hashin hakemuksen muokkaukseen
 •  Demo:
    - Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=457
    - Totea, että hakuaika on loppunut
    - Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/457/hakemus/1302/arviointi/
    - Kelaa alas ja paina "Muokkaa hakemusta", kirjoita viesti ja paina "Siirry muokkaamaan"
    - Totea, että osoiterivillä näkyvät tunnistautumiseen käytetyt officerToken ja officerHash. Näissä ei ole mitään henkilökohtaista tietoa.
    - Kopioi osoite ilman officerToken- ja officerHash-parametreja ja avaa se uuteen tabiin
    - Yritä muuttaa tietoja ja totea, ettei pysty. Totea, että tämä olisi ollut mahdollista ennen tätä korjausta
    - Jätä tabi auki ja mene edelliseen tabiin, jossa oli hakemussivu officerToken-parametreilla
    - Muokkaa tietoja ja totea, että toimii
    - Mene takaisin https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/457/hakemus/1302/arviointi/
    - Klikkaa "Pyydä täydennystä", kirjoita syy ja klikkaa lähetys
    - Mene hakemus-tabiin, jossa ei ollut officerToken-parametrejä, lataa sivu uudestaan ja muuta tietoja
    - Totea, että täydennyspyyntö toimii edelleen

VA-168 - Getting issue details... STATUS


VA-167 - Getting issue details... STATUS

Demottu 25.11.2021

VA-140 - Getting issue details... STATUS

 • Mene: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/373/
  • Huomaa, että hankkeen loppuselvityksen tila on "Tarkastamatta"
  • Klikkaa hakemus auki ja mene loppuselvitys välilehdelle
  • Scrollaa loppuselvitys osion loppuun
   • Huomaa Asiatarkastus osio
   • Kirjoita “Hyvältä näyttää” huomiokenttään
   • Klikkaa “Hyväksy asiatarkastus ja lähetä taloustarkastukseen”
  • Scrollaa takaisin loppuselvitys osion loppuun
   • Huomaa sininen boksi, jossa lukee "Asiatarkastettu <aika> _ valtionavustus"
   • Huomaa loppuselvityksen hyväksyntä, joka on nyt mahdollinen
 • Ilmoitus asiatarkastamattomista loppuselvityksistä lähtee tiistaisin

OPHY-372 - Getting issue details... STATUS

 • VA lähetti selkeästi tarkoituksella selvityslomakkeet BCC:nä virkailijalle ja tälle oli testit joten oli toivottu ominaisuus. Muutettu niin, että lomakkeita ei lähetetä virkailijalle piiloviitteenä.
  Ominaisuus `dont-send-loppuselvityspyynto-to-virkailija`-feature-flagin takana.

OPHY-376 - Getting issue details... STATUS

 • Tietyissä tilanteissa Tietyissä tilanteissa muutoshakukelvottoman avustushakuun hakemuksen Seuranta -välilehdellä ei näkynyt menoluokka kohtainen budjetin erottelu. Ongelmallisia hakemuksia löytyi kannasta noi 250 kappaletta. Ongelma on korjattu eikä ilmene enään tulevilla hakemuksilla
 • Avaa https://virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/257/hakemus/22748/seuranta/
 • Totea että Seuranta -välilehdellä näkyyy menoluokka kohtainen budjetin erottelu

OPHY-409 - Getting issue details... STATUS

 • Siirretty maksatustestit puppeteeristä playwrightiin

VA-142 - Getting issue details... STATUS

email VA-142-6

Demottu 4.11.2021


OPHY-406 - Getting issue details... STATUS

 • Ei enää säilötä tietokantavedoksia ci-palvelimella, sillä levyosio täyttyy jatkuvasti
 • Tästä lähtien ainoat tietokantavedokset löytyvät lammesta ja csc:n snapshoteista.

Demottu 28.11.2021

VA-152 - Getting issue details... STATUS

 • yhdistetty virkailija, hakija ja common koodipaketit yhdeksi kokonaisuudeksi

OPHY-88 - Getting issue details... STATUS

 • Vaihdoimme arvosteluiden ja pisteytyksien syöttämisen käyttämään tietotanka inserttien sijaan upsertteja, sillä nykyinen tietokantaversiomme tukee niitä. Näin päästään eroon liian nopeista syötteistä aiheutuneista virheistä.

OPHY-405 - Getting issue details... STATUS

 • Vanha scripti ajoi sovelluksen kaikille osakokonaisuuksille tarkistusajon putkeen
 • Muutettu scriptiä niin, että ajojen välissä poistetaan kaikki osakokonaisuudesta syntyneet temppitiedostot, jolloin uudet ajot mahtuvat taas levylle

OPHY-404 - Getting issue details... STATUS

 • Vanha scripti saattoi jättää poistamatta vanhat backupit, jos scriptien ajojen ajoitukset menivät ristiin
 • Muutettu scriptiä niin, että levyllä on aina maksimissaan kolme backuppia

OPHY-387 - Getting issue details... STATUS

 • Ansible päivitetty 2.10:stä 4.6:een

OPHY-390 - Getting issue details... STATUS

 • Lisätty liitetiedostotyyppi application/x-tika-ooxml sallittujen listalle, jotta myös uudempia Office-tiedostoja voi liittää.
 1. Mene hakemukselle https://testi.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/450/nayta?hakemus=ca453bd88d65d040a43103a0b5be07daa027a4e39ac050dd877af43b1c367924&lang=fi
 2. Syötä y-tunnus 2769790-1
 3. Lisää HAKEMUKSEN LIITTEET -osioon Office-tiedosto, esim.  ophy-390-testi.xlsx
 4. Totea että liitteen lisääminen onnistui

Demottu 7.10.2021

VA-145 - Getting issue details... STATUS

OPHY-386 - Getting issue details... STATUS  XSS-haavoittuvuus hakijan syöttämissä kentissä

 • Korjattu päivittämällä kirjastoa jota käytetään päätössivun luomisessa

OPHY-385 - Getting issue details... STATUS

 • Haavoittuvuus oli jdom-kirjastossa joka oli käytössä riippuvuusketjussa joka liittyi liitteiden tyypin tarkastamiseen. Liitteiden tarkastamista muutettiin siten, että se toimii edelleen riittävällä tarkkuudella mutta ei vaadi yhtä laajoja riippuvuuksia (poistettiin Pantomime-kirjasto käytöstä ja otettiin käyttöön uudempi versio Apache Tikasta, jota käytettiin aiemmin Pantomimen kautta). Tämän seurauksena jdomia ei tarvita enää ollenkaan.

Demottu 23.9.2021

OPHY-388 - Getting issue details... STATUS Mahdollinen käyttökatko VA-järjestelmässä 20.-21.9.?

 • järjestelmä on ollut käytettävissä 20.-21.9. Viimeinen lokirivi kyseiseltä hakemukselta on lomakkeen täytön yhteydessä tehtävä automaattinen tallennus 21.9 klo 07:37. Tallennuksen yhteydessä järjestelmä on kirjoittanut lokiin, että hankkeen nimi on jäänyt täyttämättä. Hakemusta ei ole koskaan lähetetty käsiteltäväksi, sillä järjestelmä estää käyttäjää lähettämästä lomakkeita joilta puuttuu hankkeen nimi (lähetys näppäin ei aktivoidu).

Demottu 16.9.2021

VA-143 - Getting issue details... STATUS

 • Maksatuksiin lähtevä OVT-tunnus on nyt 00372769790122, kun avustushaun toimintayksikön koodi on 6600105300

OPHY-378 - Getting issue details... STATUS

 • ei enää ajateta testejä uudestaan julkaistaessa tuotantoon

OPHY-380 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty JSoup 1.13.1 → 1.14.2

Demottu 9.9.2021

OPHY-379 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty riippuvuus tietoturvapäivityksen vuoksi

OPHY-182 - Getting issue details... STATUS

 • Tehty päivittäin ajettava Jenkins-job, joka skannaa haavoittuvuudet ja hälyttää päivystäjää haavoittuvuuksista.

OPHY-369 - Getting issue details... STATUS

 • Tallennetaan haavoittuvuuksien skannauksessa syntyvät väliaikaiset tiedostot osioon, jolla on enemmän levytilaa (/data/jenkins)

Demottu 2.9.2021

OPHY-375 - Getting issue details... STATUS

 • CI-koneen /var-osio oli täyttynyt ajanmyötä
 • Poistettu turhia cacheja

VA-123 - Getting issue details... STATUS

 • Luo uusi avustushaku kopioimalla tämä: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=430
 • Aseta asianumero 123/2021
 • Klikkaa HAKULOMAKE tabi auki
 • Totea, että lomakkeella ei ole varoituksia muutoshakukelvottomuudesta
 • Etsi yhteyshenkilö -kenttä
  • Ctrl-F applicant-name
  • Huomaa, että kentän tunniste näkyy editorissa
 • Poista yhteyshenkilö-tekstikenttä klikkaamalla Poista-painiketta
 • Tallenna lomake painamalla Tallenna-painiketta oikeassa alakulmassa
 • Huomaa ikkunan ylälaitaan ilmestynyt keltainen varoitusbanneri
  • Klikkaa bannerin oikeasta laidasta "Näytä lisätietoja"
  • Huomaa, että muutoshaun vaatima applicant-id kenttä on listattu puuttuvana

VA-66 - Getting issue details... STATUS  

Valmistelu

 • Kopioi uusi avustushaku pohjasta: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=417
 • Julkaise avustushaku täyttämällä tiedot
  • Asianumero: 66/2021
  • Hakuaika: 1.1.2021 00.00 - 31.12.2021 23.59
  • Tila: Julkaistu
 • Mene hakulomake tabille ja avaa haku uuteen välilehteen "Linkki hakuun" linkistä
 • Aloita hakemuksen täyttäminen omalla sähköpostiosoitteella
 • Anna Y-tunnukseksi 2447229-9
 • Täytä hakemus
  • Hakijan virallinen sähköpostiosoite: <oma maili>
  • Yhteyshenkilö: <oma nimi>
  • Puhelinnumero: 09123457
  • Postiosoite: Yliopistonkatu 4
  • Postinumero: 00100
  • Postitoimipaikka: Helsinki
  • Maakunta: Uusimaa
  • Omistajatyyppi: Liiketaloudellisin perustein toimia yhtiö
  • Asiointikieli: Suomi
  • Allekirjoituksen omaava henkilö: <oma nimi> ja <oma sähköposti>
  • Tilinumero IBAN-muodossa: FI95 6682 9530 0087 65
  • Pankin BIC/SWIFT-koodi: OKOYFIHH
  • Hankkeen nimi: Testihanke
  • Onko kyseessä yhteishanke? Ei
  • Hanke pähkinänkuoressa: Testataan sisältömuutoksen hakemista
  • Tavoitteet: Ei tavoitteita
  • Suunniteltu painopisteiden mukainen toiminta: Ei suunnitelmia
  • Toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi: Ei toimenpiteitä
  • Miten hanketta arvioidaan? Ei arvioida
  • Suunniteltu alkamisaika: 1.9.2021
  • Suunniteltu päättymisaika: 31.12.2021
  • Onko kustannukset ilmoitettu arvonlisäverollisina? Kyllä
  • Henkilöstömenot: Selite: Palkat, Yhteensä €: 100000
  • Omarahoitus: 20000
 • Lähetä hakemus käsiteltäväksi
 • Sulje avustushaku
  • Palaa takaisin virkailijan näkymään haun tiedot välilehdelle
  • Muuta hakuajan loppu menneisyyteen esim. 1.1.2021 23.59
 • Hyväksy hakemus
  • Siirry hakemusten arviointi välilehdelle
  • Ukota "_ valtionavustus" hakemuksen valmistelijaksi
  • Valitse talousarvio-osiosta Menokohtainen erittely
  • Valitse hakemuksen tilaksi Hyväksytty
 • Ratkaise avustushaku
  • Siirry takaisin haun tiedot välilehdelle
  • Aseta avustushaun tilaksi Ratkaistu
 • Lähetä päätökset
  • Siirry päätös välilehdelle ja scrollaa sivun loppuun
  • Klikkaa sivun lopusta Lähetä 1 päätöstä ja sitten Vahvista lähetys

Itse demo

 • Mene muutoshakusivulle (linkki löytyy mailista)
  • Valitse Haen muutosta hankkeen sisältöön tai toteutustapaan
  • Kuvaile muutokset: Muutetaan kaikki
  • Lähetä muutoshakemus käsiteltäväksi
 • Palaa hakemusten arviointiin
  • Mene muutoshakemukset välilehdelle
  • Huomaa uusi muutoshakemus
  • Valitse Hyväksytään
  • Kuvaa hyväksytyt muutokset: Muutokset hankkeen sisältöön tai toteutustapaan hyväksytään hakemuksen mukaisesti.
  • Lisää vakioperustelu suomeksi
  • Klikkaa Esikatsele päätösdokumentti
   • Huomaa, että virkailijan kirjaamat hyväksytyt muutokset löytyvät päätökseltä
   • Sulje esikatselu
  • Klikkaa "Tee päätös ja lähetä hakijalle"
  • Klikkaa vielä linkistä lopullinen päätösdokumentti auki
   • Huomaa, että virkailijan kirjaamat myönnetyt muutokset löytyy päätökseltä

VA-130 - Getting issue details... STATUS

Tallennettaessa avustushakua tallenna-näppäin ei indikoi, että tallennus onnistui

OPHY-371 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemuksessa olleessa alasvetovalikossa oli ongelma joka aiheutui siitä, että järjestelmän omat tyylit vaikuttivat alasvetovalikkokomponentin tyyleihin siten että valikon sisältö jäi auki, mutta ei näkyviin. Korjattu muuttamalla järjestelmän tyylejä siten että ne eivät enää vaikuta alasvetovalikkoon.

Demottu 19.8.2021

VA-108 - Getting issue details... STATUS

 • Jos järjestelmään saapunut muutoshaku sisältää vain vastuuhenkilön tietojen muutoksia niin kärjestelmä ei enään lähetä valmistelijalle sähköpostia saapuneesta muutoshausta 

OPHY-370 - Getting issue details... STATUS

VA-103 - Getting issue details... STATUS

Demottu 12.8.2021

VA-128 - Getting issue details... STATUS

Ja miksi selvityspyynnöt ovat menneet myös Marille, vaikka niiden ei pitäisi tulla virkailijoiden työ- tai henk.koht. posteihin laisinkaan?

VA-30 tiketissä muutettiin tämä toiminnallisuus ja nykyään selvityspyynnöt lähetetään BCC:nä virkailijoille:
https://jira.eduuni.fi/projects/VA/issues/VA-30

Mutta kaikki loppuselvityspyynnöt ovatkin pamahtaneet Marin henkilökohtaiseen gmail.com-sähköpostiin, vaikka sitä ei edes ole kirjattuna VA-haun tiedoissa.
Marin s.posti haetaan oppijanumerorekisteri-palvelusta.

Marin viestit on lähetetty kesäkuun aikana. Olemme myöhemmin korjanneet järjestelmän siten, että se suosii oph.fi päätteisiä s.posteja, mikäli sellainen on saatavilla oppijanumerorekisteristä:
https://jira.eduuni.fi/projects/VA/issues/VA-127

Selvityspyynnöt on lähetetty avustuksen saajille, kuten pitääkin. VIrkailija voi saada BCC:n henkilökohtaiseen s.postiin, mikäli hän ei ole kirjannut oph.fi s.postia oppijanumerorekisteriin.


VA-125 - Getting issue details... STATUS

OPHY-367 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty xlsx kirjasto 0.15.6 → 0.17.0


VA-47 - Getting issue details... STATUS

Demottu 8.7.2021

VA-129 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemuksen arviointi -näkymän väliselvitysvälilehden linkki väliselvityslomakkeelle aukesi aiemmin esikatselunäkymään. Nyt linkki aukeaa muokattavaan näkymään, eli samaan joka myös hakijalle lähetetään
 • Mene väliselvityssivulle, esim. https://virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/281/hakemus/26908/valiselvitys/
 • Klikkaa sivun loppupuolella olevaa linkkiä "Linkki lomakkeelle"
 • Totea, että uuteen välilehteen aukeaa muokattavissa oleva väliselvityslomake

VA-127 - Getting issue details... STATUS

 • Vanha toteutus otti Oppijanumerorekisteristä käyttäjän tiedoista ensimmäisen sähköpostiosoitteen (käytännössä satunnaisen sähköpostiosoitteen, koska tuo näyttää tulevan rajapinnasta satunnaisessa järjestyksessä)
 • Muutettu toiminnallisuutta niin, että otetaan ensimmäinen oph.fi-päätteinen osoite, jos sellainen löytyy, tai muussa tapauksessa ensimmäinen osoite
 • Muiden kuin oph.fi-päätteisten osoitteiden määrä laski tuotantokannassa 38kpl → 8kpl, joista suurin osa reaktorilaisten osoitteita
 • Voidaan selvittää tarvittaessa käyttäjät, joilta puuttuu oph.fi-osoite tiedoista

Demottu 1.7.2021

VA-126 - Getting issue details... STATUS

Demottu 24.6.2021


OPHY-360 - Getting issue details... STATUS

OPHY-354 - Getting issue details... STATUS


OPHY-360 ja OPHY-354 johtuivat samasta bugista: käyttämässämme kirjastossa (react widgets) oli käytetty hackiä ellipsisten pakottamiseen. Kyseinen hack hajoitti layoutin selainten päivitysten yhteydessä, joten päivitimme k.o. kirjaston uusimpaan ja teimme testit sille, ettei kyseiset dropdown-listat saa olla liian kapeita.

OPHY-364 - Getting issue details... STATUS

 • Haun 257 hakemuksen 22821 väliselvityslomakkeen lähetysnappi oli harmaana vaikka lomakkeessa ei ollut validointivirheitä
 • Syynä oli, että kasvava kenttälista -tyyppinen kenttä oli joutunut sellaiseen tilaan että ensimmäinen kenttä oli project-outcomes-3. Pakollinen kasvava kenttälista validoidaan siten, että kenttä, jonka id loppuu "-1" on pakollinen. Koska lomake oli päätynyt siihen tilaan että vastauksissa oli ainoastaan kenttä project-outcomes-3, oli mahdotonta täyttää kenttä project-outcomes-1, joka oli kuitenkin pakollinen, mutta sitä ei ollut lomakkeella.
 • Ongelmaa ei saatu toistumaan testin puolella, mutta hakemus saatiin korjaantumaan poistamalla project-outcomes-3 -kenttä (lomakkeella Tuotokset-osion kentät Tuotoksen nimi ja kuvaus), jonka jälkeen lomake palautui itsestään tilaan jossa ensimmäisenä kenttänä oli oikea id, eli project-outcomes-1. Kenttään lisättiin takaisin poistettu sisältö ja lomake oli sen jälkeen lähetettävissä.
 • Tehty lappu juurisyyn korjaamisesta (jos saadaan jotenkin toistettua), OPHY-365 - Getting issue details... STATUS

Demottu 17.6.2021

VA-122 - Getting issue details... STATUS


OPHY-355 - Getting issue details... STATUS

Päivitetty glob-parent

OPHY-357 - Getting issue details... STATUS

Poistettu riippuvuus joka ei ollut käytössä, ja samalla poistui tietoturva-aukon sisältävä paketti

Demottu 10.6.2021

OPHY-352 - Getting issue details... STATUS

Päivitetty Puppeteer, jonka dependency ws on, 2:sta 10:een. 

VA-118 - Getting issue details... STATUS

Vaihdettu sähköpostin saateviesti sekä päätösten tekstejä:


Uusi sähköpostin saateviesti: huomioi lisätty "Tarvittaessa lisätietoja antaa avustuspäätöksessä nimetty lisätietojen antaja."


Päätöksen tekstit:

 • Mene sivulle: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/385/hakemus/1221/muutoshakemukset/
 • Klikkaa Hyväksytään & Lisää vakioperustelu suomeksi
  • Totea, että kentässä teksti: "Opetushallitus on arvioinut hakemuksen. Opetushallitus on asiantuntija-arvioinnin perusteella ja asiaa harkittuaan päättänyt hyväksyä haetut muutokset hakemuksen mukaisesti."
 • Klikkaa Esikatsele päätösdokumentti
  • Totea, että päätös on: "Opetushallitus on hyväksynyt haetut muutokset."
 • Klikkaa Hyväksytään muutettuna & Lisää vakioperustelu suomeksi
  • Totea, että kentässä teksti: "Opetushallitus on arvioinut hakemuksen. Opetushallitus on asiantuntija-arvioinnin perusteella ja asiaa harkittuaan päättänyt hyväksyä haetut muutokset muutettuna, siten kuin ne kuvataan tässä avustuspäätöksessä."
  • Sulje esikatselu
 • Klikkaa Esikatsele päätösdokumentti
  • Totea, että päätös on: "Opetushallitus on hyväksynyt haetut muutokset tässä päätöksessä kuvatuin muutoksin."
  • Sulje esikatselu
 • Klikkaa Hylätään & Lisää vakioperustelu suomeksi
  • Totea, että kentässä teksti: "Opetushallitus on arvioinut hakemuksen. Opetushallitus on asiantuntija-arvioinnin perusteella ja asiaa harkittuaan päättänyt olla hyväksymättä haettuja muutoksia."
 • Klikkaa Esikatsele päätösdokumentti
  • Totea, että päätös on: "Opetushallitus on hylännyt haetut muutokset."
  • Sulje esikatselu
 • Klikkaa Hyväksytään & Lisää vakioperustelu ruotsiksi
  • Totea, että kentässä: "Utbildningsstyrelsen har bedömt ansökan. Utbildningsstyrelsen har utifrån en bedömning som gjorts av sakkunniga och efter övervägande beslutat att godkänna ändringarna i enlighet med ändringsansökan."
 • Klikkaa Hyväksytään muutettuna & Lisää vakioperustelu ruotsiksi
  • Totea, että kentässä teksti: "Utbildningsstyrelsen har bedömt ansökan. Utbildningsstyrelsen har utifrån en bedömning som gjorts av sakkunniga och efter övervägande beslutat att godkänna ändringarna med vissa justeringar på det sätt som beskrivs i understödsbeslutet."
 • Klikkaa Hylätään & Lisää vakioperustelu ruotsiksi
  • Totea, että kentässä teksti: "Utbildningsstyrelsen har bedömt ansökan. Utbildningsstyrelsen har utifrån en bedömning som gjorts av sakkunniga och efter övervägande beslutat att inte godkänna de ansökta ändringarna."


VA-121 - Getting issue details... STATUS

OPHY-348 - Getting issue details... STATUS

 • Mene sivulle https://virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/257/hakemus/23521/seuranta/
 • Totea, että Budjetti → Hankkeen talousarvio → Myönnetyt "menoluokitus" kentissä on myönnetyt kokonaissummat
  • Toiminnallisuus oli hajonnut budjettimuutos-toiminnallisuuden implementaation yhteydessä: Palautettiin vanha tapa esittää menoluokiteltu budjetti hakemuksille, jotka eivät ole muutoshakemuskelposia, sekä tehtiin testit, ettei se hajoa uudestaan.

OPHY-351 - Getting issue details... STATUS

 • Avustushaun päätössähköpostissa on esimerkkilinkki muutoshakemukseen. Sähköpostin esikatselu on toteutettu niin että esimerkiksi saattaa valikoitua mikä tahansa hakemus, tässä tapauksessa hylätty hakemus jolle ei oltu edes asetettu yksityiskohtaista talousarviota. Hyväksytyt hakemukset toimivat oikein, ja päätössähköpostin esikatselun parantamisesta tehty lappu: VA-120 - Getting issue details... STATUS

OPHY-353 - Getting issue details... STATUS

 • Päivitetty Ansible (palvelimien hallintaan käytetty työkalu) ja testattu toiminta suorittamalla testiympäristön Ansible-skriptit 

Demottu 3.6.2021

VA-99 - Getting issue details... STATUS

VA-117 - Getting issue details... STATUS

 • Menoluokat löytyvät nyt hauille id:stä 324 alkaen. Budjettimuutoshakemuksen tarvitsemat menoluokat on myös päivitetty kyseisten hakujen niille hakemuksille, joiden arvio oli jo tehty aiemmin. Muille hakemuksille menoluokkatiedot päivittyvät sitä mukaa kun arvioita tallennetaan.

OPHY-350 - Getting issue details... STATUS

 • Haku 345 merkitty muutoshakukelpoiseksi. Haku oli kopioitu muutoshakukelvottomasta hausta, joten kelpoisuustieto kopioitui samalla.

Demottu 27.05.2021

OPHY-349 - Getting issue details... STATUS

 • Mene: https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/376/hakemus/1220/arviointi/
 • Paina Arviointi-välilehdeltä "Muokkaa hakemusta" painiketta
 • Kirjoita kommentiksi "Puhelinnumeron päivitys"
 • Paina "Siirry muokkaamaan" ja muutoshakusivu aukeaa uuteen välilehteen
  • Muuta puhelinnumeroa
  • Paina "Tallenna muutokset"
  • Sulje välilehti
 • Refreshaa arviointisivu
  • Huomaa, että uusi virkailijan kommentti näkyy hakijan tietojen yllä
  • Huomaa, että "Muokkaa hakemusta" painike on edelleen käytettävissä
   • Hakemus ei siis jäänyt officer_edit tilaan, joka oli syynä OPHY-347 ongelmaan.

OPHY-347 - Getting issue details... STATUS

 • Lähetä päätökset - nappi näkyy nyt avustushaulle 340


VA-116 - Getting issue details... STATUS

 • Uusi sähköpostiosoite vaihdettu tuotantoon 24.5. noin klo 16

VA-115 - Getting issue details... STATUS

VA-106 - Getting issue details... STATUS

 • lisätty muutoshakukelpoisuus sarake tietokantaan, minkä perusteella päätellään lähetetäänkö asiakkaalle linkki muutoshakulomakkeeseen.
 • Haun tiedot välilehdellä huomautus asiasta, jos avustushaulla ei mahdollisuutta muutoshakuun
 • Tuotannossa muutoshakukelpoisia ovat nyt avustushaku 324 ja sitä uudemmat
 • QA ympäristössä muutoshakukelpoisia ovat avustushaku 360 ja sitä uudemmat

OPHY-295 - Getting issue details... STATUS

 • Avaa https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin-ui/payments/?grant-id=379 tai jokin muu haku
 • Totea, että maksatuksissa on yksi rivi
 • Klikkaa "Poista maksatukset" ja totea, että maksatusrivi on poistunut.
 • Klikkaa "Luo maksatukset" ja totea, että maksatus on luotu uudelleen
 • Täytä tositepäivämäärä, ASHA-tunniste ja sähköpostiosoitteet, ja klikkaa "Lähetä maksatukset"
 • Totea, että maksatusrivi siirtyi Lähetetyt maksatukset -välilehdelle
 • Klikkaa "Poista maksatukset" ja totea että maksatusrivi ei poistunut Lähetetyt maksatukset -välilehdeltä
 • Klikkaa "Luo maksatukset" ja totea että maksatusta ei luotu uudelleen Lähtevät maksatukset -välilehdelle

OPHY-345 - Getting issue details... STATUS

  • Oltiin tehty muutoksia joilla yhtenäistetään käyttöliittymän tekstien toimintalogiikkaa ja tähän selvitysten tilan kohdalle oli jäänyt virhe
  • Muuta häikkää ei ollut kuin selvityksen tilan kertovan tekstin katoaminen käyttöliittymistä
  • Lisätty automaattitestit, jotta sama ongelma ei toistu

OPHY-342 - Getting issue details... STATUS

 • päivitetty hosted-git-info

OPHY-343 - Getting issue details... STATUS

 • päivitetty lodash

VA-41 - Getting issue details... STATUS

Budjettimuutoksia tukevan haun luominen

Hakulomakkeen täyttäminen ja hakemuksen hyväksyminen

 • Klikkaa Hakulomake-tabilta "Linkki hakuun suomeksi"
 • Syötä sähköpostiosoitteesi   
 • Lue sähköpostisi ja klikkaa "Pääset täyttämään ja muokkaamaan avustushakemusta tästä linkistä"   
 • Syötä:
        * y-tunnus 2050864-5 ja klikkaa "Hae"
        * Muuta viralliseksi sähköpostiosoitteeksi oma osoite
        * _Yhteyshenkilö_-kohtaan oma nimesi
        * _Puhelinumero_-kohtaan 1234567890
        * Syötä osoitteeksi katu, 10000, hesa
        * Klikkaa _Omistajatyyppi_-kohdasta _Kunta/Kuntayhtymä_
        * Valitse maakunnaksi Ahvenanmaa
        * Syötä kohtaan Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö "minä" ja sähköpostiksi oma mailiosoitteesi
        * Syötä tilinumeroksi "FI49 5000 9420 0287 30" ja BIC-koodiksi NDEAFIHH
        * Syötä hankkeen nimeksi "Budunvaihtohanke"
        * Syötä kieliryhmäksi "Suomi"
        * Syötä yhteishanke "Ei"
        * Syötä painopistealueeksi eka vaihtoehto
        * Syötä pakollisiin tekstibokseihin "asdf" tai jotain
        * Syötä hankkeen alkamis- ja päättymispäiväksi "1.1.1969"
        * Klikkaa ALV-kohtaan "kyllä"
        * Syötä buduihin selitteet ja summat:
            * henkilöstö 10€
            * aineet 20€
            * laite 30€
            * palvelut 40€
            * vuokrat 50€
            * matkat 60€
            * muut 70€
        * Syötä omarahoitus 100€
        * Klikkaa oikeasta yläkulmasta "lähetä käsiteltäväksi"

Toinen hakemus

   * Tee toinen hakemus kuten yllä, mutta käytä hankkeen nimeä "Ei budunvaihtoa"

Hyväksyminen ja päätökset

   * Vaihda hakuajan päättymispäiväksi 6.2.2021 11.48
   * Mene HAKEMUSTEN ARVIOINTI
   * Aseta itsesi valmistelijaksi molemmille hakemuksille:
       * Klikkaa naaman kuvaa hankkeen oikeassa reunassa
       * Valitse listasta valmistelijaksi _valtionavustus ja sulje modal ikonista X
   * Valitse "Budunvaihtohanke"-hakemus auki
       * Valitse Hakemuksen tilaksi "Hyväksytty"
       * Klikkaa alempaa menokohtainen erittely ja täytä uudet arvot ja kommentit:
           * 11 € uus henkilöstö
           * 22 € uus aine
           * 33 € uus laite
           * 44 € uus palvelu
           * 55 € uus vuokra
           * 66 € uus matka
           * 39 € uus muu
   * Valitse "Ei budunvaihtoa"-hakemus auki
       * Valitse Hakemuksen tilaksi "Hyväksytty"
       * Klikkaa alempaa kokonaiskustannukset ja aseta hyväksytyksi 270
   * Mene hakujen hallinnassa demottavaan hakuun ja avaa HAUN TIEDOT -tabi
   * Aseta tilaksi "ratkaistu"
   * Klikkaa päätös-välilehteä
   * Klikkaa sivun alalaidasta "Lähetä 2 päätöstä" ja vahvista lähetys
   * Mene hakemusten arviointiin ja näytä molempien hakujen SEURANTA-välilehdeltä, että myönnetty ja OPH:n hyväksymä budjetti ovat samat tässä vaiheessa

Hakemus ilman budumuutosta

1. Avaa "Ei budunvaihtoa"-hakemuksen päätösmeili ja näytä ettei sähköpostissa mainita budumuutosta
2. Klikkaa muutoshakemuslomake auki ja näytä, ettei siellä voi tehdä budumuutosta

Budjettimuutoksen hakeminen

1. Avaa "Budunvaihtohanke"-hakemuksen päätössähköposti ja näytä että sähköpostissa mainitaan budumuutos
2. Avaa sähköpostissa oleva linkki muutoshakemukseen
3. Valitse "Haen pidennystä avustuksen käyttöajalle"
   * Syötä "uusi päättymisaika" - kenttään "13.04.2030"
   * Syötä "perustelut" - kenttään "kesälomat tulossa"
3. Valitse "Haen muutosta hankkeen talouden käyttösuunnitelmaan"
4. Huomaa, että taulukossa näkyvät myönnetyn talousarvion menorivit ja ne on esitäytetty inputteihin
6. Huomaa, että perustelukenttä on pakollinen eikä budjettimuutospyyntöä voi lähettää ilman perusteluja. Täytä perustelulaatikkoon perustelut. 
7. Muuta menoluokan arvoa. Huomaa, että summa vaihtuu, virheviesti näkyy ja lähetysnappi ei toimi, kun summa ei enää täsmää alkuperäistä
8. Vaihda menorivejä
   * henkilöstö 9
   * aineet 19
   * laite 29
   * palvelut 39
   * vuokrat 49
   * matka 59
   * muut 66
9. Klikkaa oikeasta yläkulmasta "lähetä käsiteltäväksi"
10. Totea, että jatkoajan hakeminen ja budjettimuutoksen hakeminen on näkyvillä ylimmässä (viimeisimmässä) muutoshakemuksessa eikä muutoshakemusta pysty tekemään

Budjettimuutoksen hyväksyminen


1. Mene virkailijasovelluksessa hakemusten hallintaa ja klikkaa "Budunvaihtohanke" auki
1. Klikkaa Muutoshakemukset-välilehdelle
1. Klikkaa vakioperustelu ja lähetä hyväksyntä
1. Lataa sivu uusiksi (seuranta ei päivity ainakaan toistaiseksi suoraan)
1. Klikkaa "Seuranta"-välilehdelle ja näytä, että OPH:n hyväksymä täsmää muutoshakemuksella hyväksyttyjä arvoja
1. Klikkaa takaisin "muutoshakemukset"-tabiin
1. Avaa päätös ja näytä Asia-kohdassa maininta budjettimuutoksesta sekä hyväksytty budjetti alempana
1. Mene hakijan muutoshakemussivulle ja näytä sieltä hyväksytty muutoshakemus

Toinen budjettimuutos (ilman jatkoa-aikaa)

* Klikkaa muutoshakemussivulla budjettin muutos auki
* Täytä kenttiin
   * henkilöstö 5
   * aineet 15
   * laite 25
   * palvelut 35
   * vuokrat 45
   * matka 55
   * muut 90
* Lisää perustelu ja lähetä
* Näytä sivulta, ettei jatkoajan hakua mainita

Budjettimuutoksen hyväksyminen muutettuna

1. Mene virkailijasovelluksessa hakemusten hallintaa ja klikkaa "Budunvaihtohanke" auki
1. Klikkaa Muutoshakemukset-välilehdelle
1. Klikkaa hyväksytty muutettuna ja syötä kenttiin
   * henkilöstö 2
   * aineet 12
   * laite 22
   * palvelut 32
   * vuokrat 42
   * matka 52
   * muut 108
1. Klikkaa vakioperustelu
1. Lähetä lomake ja huomioi, että hyväksytyissä muutoksissa näkyy muokatut arvot
1. Lataa sivu uusiksi (seuranta ei päivity ainakaan toistaiseksi suoraan)
1. Klikkaa "Seuranta"-välilehdelle ja näytä, että OPH:n hyväksymä täsmää muokattuna hyväksyttyjä arvoja
1. Klikkaa takaisin "muutoshakemukset"-tabiin
1. Avaa päätös ja näytä Asia-kohdassa maininta budjettimuutoksesta sekä muokattuna hyväksytty budjetti alempana
1. Mene hakijan muutoshakemussivulle ja näytä sieltä hyväksytty muutoshakemus

Budjettimuutoksen hylkääminen

* Tee kolmas budjettimuutoshakemus (arvoilla ei väliä)
* Mene virkailijakäliin hylkäämään muutoshakemus
* Näytä päätös ja hakijan muutoshakemussivu

Demottu 5.5.2021

OPHY-340 - Getting issue details... STATUS

 • Sähköposti oli päätynyt roskapostiin
 • Liittyy mahdollisesti Outlook siirtymään
 • Tiedote avustuksesta kieltäytymisestä tulee kaikille avustushaulle asetetuille valmistelijoille

OPHY-339 - Getting issue details... STATUS

 • Haun 317 hakemuksilta on poistettu vakioidut hakemukset, joten päätöksiä lähetettäessä hakua ei katsota muutoshakukelpoiseksi. Päätöstä tehdessä esikatselussa tulisi siis olla vanhan mallinen viesti, eli "Jos haluatte muuttaa yhteyshenkilön tiedot, voitte tehdä ilmoituksen tästä linkistä:"

OPHY-337 - Getting issue details... STATUS

OPHY-338 - Getting issue details... STATUS

 • Tietoturvapäivitys julkaistu ssri kirjastoon
 • Päivitetty kyseistä kirjastoa käyttänyt webpack uusimpaan versioon, jossa ongelma korjattu

VA-30 - Getting issue details... STATUS

 • Järjestelmä lähettää nyt bcc piilokopion väli- ja loppuselvityspyynnöistä
 • Piilokopio menee lähetyspainiketta painaneelle virkailijalle

Demottu 29.04.2021

OPHY-336 - Getting issue details... STATUS

 • Viimeinen muokkaus hakemukseen 31692 on tehty aikaleimalla 2021-04-15 11:17:34.296653+03
 • Järjestelmän lokeista ei näy, että hakemusta olisi yritetty lähettää

OPHY-283 - Getting issue details... STATUS

 • OutOfMemory virheille ei löytynyt muuta syytä kuin useamman Junction hackathonin dumpin lataus samanaikaisesti
 • Rajapinta Junction hackathon dumpin luonnille ja hakemiselle poistettiin, sillä sille ei ole enää käyttöä

OPHY-321 - Getting issue details... STATUS

 • Käyttöoikeuspalvelun kutsumiseen käytetty scala-cas kirjasto päivitetty uusimpaan, tukee CSRF tokenia out-of-the-box
 • Organisaatipalveluun ja Koodistopalveluun tehdään vain tietoja lukevia kutsuja, jonka vuoksi muutoksia ei tarvittu

OPHY-327 - Getting issue details... STATUS

Demottu 22.04.2021

OPHY-331 - Getting issue details... STATUS

 • Hakemus haetaan nyt tietokannasta tavalla, joka ei aiheuta hälytystä, mikäli normalisoitua hakemusta ei ole olemassa.

OPHY-332 - Getting issue details... STATUS

 • Päätöksessä näkyvässä käyttöajan päivämäärissä on aikaisemmin näytetty virheellisesti ISO 8601 standardissa määritelty viikko pohjanen vuosi eikä perinteinen vuosi. Viikkopohjainen vuosi muodostuu kokonaisista viikoista ja siinä on joko 364 tai 371 päivää eikä 365 tai 366 päivää kuten perinteisessä vuodessa. 31.12.2021 sijoittuu tässä viikkopohjaisessa kalenterissa vuoteen 2022 ja siksi päätöksessä näkyi 31.12.2021 muodossa 31.12.2022. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date

OPHY-326 - Getting issue details... STATUS

 • Aikaisempien asennusten artefaktit siivotaan nyt automaattisesti pois uuden asennuksen yhteydessä

Demottu 15.04.2021

OPHY-330 - Getting issue details... STATUS

 • Toimitettu puuttuva s.posti Rannan Matille

Demottu 08.04.2021

VA-98 - Getting issue details... STATUS


OPHY-328 - Getting issue details... STATUS

 • Mene sivulle https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/decision/?avustushaku=376
 • Klikkaa "poista rajaimet"
  • Totea, että hankkeen alkamispäivä on "31.03.1969"
  • Totea, että hankkeen päättymispäivä on "01.04.1969"
 • Klikkaa jotain muuta avustushakua, esim: "VST-hakutesti"
  • Totea, että hankkeen alkamispäivä on muuttunut (esim "31.03.4200")
  • Totea, että hankkeen päättymispäivä on muuttunut (esim "31.03.2021")


Demottu 01.04.2021

VA-52 - Getting issue details... STATUS

VA-97 - Getting issue details... STATUS

 • Avaa Prosessikuvaus
 • Selaa sivun alalaitaan käyttäen sivun oikeassa laidassa olevaa kääröanniskeluravintolaa
 • totea että siellä on lueteltu kaikki muutoshaun vaatimat reunaehdot

Demottu 25.3.2021

VA-95 - Getting issue details... STATUS

Uusi malli:

Vanha malli:

VA-69 - Getting issue details... STATUS

OPHY-325 - Getting issue details... STATUS

 • Palvelimen /data osion tila läheni täyttymistä
 • /data osiossa mm. palvelin sovelluksen suoritettava .jar tiedosto jokaiselta deploymentiltä aikojen alusta asti
 • Poistettiin vanhimmat artifaktit pois
 • Siivouksen automatisoinnista tehty lappu: OPHY-326 - Getting issue details... STATUS

OPHY-318 - Getting issue details... STATUS

VA-91 - Getting issue details... STATUS

OPHY-162 - Getting issue details... STATUS

 • Palvelimet käynnistetään uudelleen jatkossa täysin automaattisesti käyttöjärjestelmän päivitysten niin vaatiessa

OPHY-323 - Getting issue details... STATUS

 • Selvitetty logeista, että palvelimen näkökulmasta hakemusta ei ole lähetetty

Demottu 17.3.2021

VA-94 - Getting issue details... STATUS

OPHY-322 - Getting issue details... STATUS

 • päivitetty

Demottu 11.3.2021

OPHY-320 - Getting issue details... STATUS

 • CSC toteutti tarvittavat muutokset palvelimien pääsyoikeuksiin
 • Muutettu myös että dev.valtionavustukset.oph.fi-palveluun (Jenkins, kehittäjien käytössä) pääsee Reaktorin IP-osoitteesta

Demottu 4.3.2021

VA-40 - Getting issue details... STATUS

#### Avustushaun luonti ja hakemuksen käsittely

* Kopioi avustushaku 360 uuden avustushaun pohjaksi
  * Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/haku-editor/?avustushaku=360
  * Klikkaa "Kopioi uuden pohjaksi" linkkiä "Haun tiedot" välilehdellä
* Laita avustushaku julkaisukuntoon
  * Anna avustushaulle asianumero: `40/2021`
  * Anna haulle nimi: `VA-40 avustushaku demo`
  * Muuta hakuajaksi `1.1.2021 0.00` - `31.12.2021 23.59`
  * VA-40-17: Mene päätös-välilehdelle
    * Aseta hankkeen alkamispäiväksi 01.01.1969
    * Aseta hankkeen päättymispäiväksi 01.01.4200
* Muuta avustushaun tilaksi `Julkaistu`
* Siirrytään hakemukselle
  * Mene "Hakulomake" välilehdelle
  * Avaa hakulomake uuteen välilehteen "Linkki hakuun" otsikon alta "Suomeksi" linkistä

* Annan oma sähköpostiosoitteesi ja paina "Luo uusi hakemus"
* Avaa hakemus sähköpostiisi saapuvasta linkistä
* Täytä hakemus
  * Hakijan tiedot -osio
    * Anna Y-tunnukseksi `2447229-9`
    * Vaihda Hakijan virallinen sähköpostisooite kenttään oma sähköpostisi
    * Täytä "Yhteyshenkilö" ja "Puhelinumero" kenttiin omat tietosi
    * Valitse "Omistajatyyppi" kohtaan `Liiketaloudellisin perustein toimiva yhtiö`
    * Valitse "Maakunta" pudotusvalikosta `Uusimaa`
    * Täytä "Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö" ja "Sähköposti" kenttiin omat tietosi
    * Täytä "Tilinumero IBAN-muodossa" kenttään `FI95 6682 9530 0087 65` ja "Pankin BIC/SWIFT-koodi" kenttään `OKOYFIHH`
    * Täytä "Opiskelijamäärä, nuorten oppimäärä" kenttään `0`
    * Täytä "Opiskelijamäärä, aikuisten oppimäärä" kenttään `10`
  * Hankkeen tiedot -osio
    * Täytä "Hankkeen nimi" kenttään `Testihanke jatkoajan hakuun`
    * Valitse "Mitä kieliryhmiä hankkeen toiminta koskee?" kohtaan Suomi ja Ruotsi
  * Hankesuunnitelma -osio
    * Valitse "Valitse avustuskohteet, joihin toiminta kohdistuu" kohdassa `Opetuksen lisääminen`
    * Täytä "Tavoite" kenttään `Tavoitteena on lisätä opetusta`
    * Täytä "Toiminta" kenttään `Toiminta on opetuksen lisäämistä`
    * Täytä "Budjetti" kenttään `Kyllähän budjettia voisi olla enemmän`
    * Täytä "Hankkeen vaikutukset/vaikuttavuus" kenttään `Opetus vaikuttaa lisääntyneen`
    * Täytä "Hankkeen alkamisaika" kenttään `1.6.2021`
    * Täytä "Hankkeen päättymisaika" kenttään `31.12.2021`
  * Talousarvio -osio
    * Valitse "Onko kustannukset ilmoitettu arvonlisäverollisina?" kohtaan `Kyllä`
    * Täytä "Henkilöstömenot 1" kohtaan selitteeksi `Palkat` ja summaksi `10000`
    * Täytä "Omarahoitus" kohtaan `2000`
  * Paina "Lähetä käsiteltäväksi" painiketta sivun yläreunassa
* Palaa virkailijan näkymään
  * Muuta avustushaun päättymisaika menneisyyteen: `3.1.2021 klo 0.00`
* Siirry "Hakemusten arviointi" -osioon sivun ylälaidasta
  * Valitse hakemukselle valmistelijaksi `_ valtionavustus`
  * Avaa hakemus arviointinäkymässä
  * Valitse "Hakemuksen tila" kohtaan `Hyväksytty`
  * Täytä "Perustelut hakijalle suomeksi" kenttään `Hyvältä kuulostaa`
  * Täytä "Menot yhteensä" kenttään `10000`
* Palaa "Hakujen hallinta" -osioon sivun ylälaidasta
  * Aseta avustushaku tilaan `Ratkaistu`
  * Siirry "Päätös" välilehdelle
  * Scrollaa sivun loppuun ja lähetä pöötks painamalla "Lähetä 1 päätöstä" ja "Vahvista lähetys"

#### The Muutospäätösprosessi

* Yhteyshenkilön tietojen muutos
  * Siirry päätösmailin linkillä muutoshakemukselle
  * Muuta yhteyshenkilön tietoja (pidä sähköposti validina esim. etunimi.sukunimi+foobar@reaktor.com)
  * Paina sivun ylälaidasta "Tallenna muutokset"
  * Päivitä sivu ja huomaa, että puhelinnumero on päivittynyt
  * Hakemusten arviointi sivulla näkyy myös päivitetyt tiedot
* Jatkoajan hakeminen
  * Valitse "Haen pidennystä avustuksen käyttöajalle"
     * VA-40-17: Huomioi, että Voimassaoleva päättymisaika" - kentässä lukee 01.01.4200
  * Täytä "Uusi päättymisäaika" kenttään `31.05.2022`
  * Täytä "Perustelut" kenttään `Huonolta näyttää kyllä tämä meidän tahti`
  * Paina sivun ylälaidasta "Lähetä käsiteltäväksi"
  * Huomaa lähetetty muutoshakemus sivulla "MUUTOSHAKEMUS pp.kk.vvvv - ODOTTAA KÄSITTELYÄ"
  * Siirry virkailijan hakemusten arviointi näkymään
    * Huomaa yksi (1) uusi muutoshakemus hakemuksella sekä listassa että välilehdellä
* Hylkääminen
  * Avaa muutoshakemus virkailijan näkymässä
     * VA-40-17: Huomioi, että "Voimassaoleva päättymisaika" - kentässä lukee "01.01.4200"
  * Valitse vaihtoehto `Hylätään`
  * Klikkaa "Lisää vakioperustelu" linkkiä
  * Esikatsele päätösdokumentti painamalla "Esikatsele päätösdokumentti"
  * Sulje esikatselu
  * Paina "Tee päätös ja lähetä hakijalle"
  * Huomaa teksti "Päätöstä ei ole vielä lähetetty hakijalle"
    * Päivitä sivu
    * Teksti on nyt "Päätös lähetetty hakijalle ..."
  * Hakijan näkymässä muutoshakemus näkyy hylättynä
  * Hakija on saanut sähköpostin päätöksestä
* Hyväksyntä
  * Tee uusi muutoshakemus tiedoilla `31.01.2022` ja `edes kuukausi lisäaikaa pliis` 
    * Huomaa, että molemmat muutoshakemukset näkyvät hakijan näkymässä
  * Valitse vaihtoehto `Hyväksytään`
  * Klikkaa "Lisää vakioperustelu" linkkiä
  * VA-40-17: Klikkaa "esikatsele päätösdokumentti-linkkiä"
     * Huomioi, että kentässä "vanha päättymisaika" lukee "01.01.4200"
     * Sulje esikatselu
  * Paina "Tee päätös ja lähetä hakijalle"
  * Hakijan näkymässä muutoshakemus näkyy sekä uusi hyväksytty päätös että edellinen hylätty
  * VA-40-17: Hakijan näkymässä näkyy "Vanha päättymisaika" kentässä "01.01.4200"
  * Hakija on saanut sähköpostin päätöksestä
* Hyväksyntä muutoksin (VA-40-11)
    * Tee uusi muutoshakemus tiedoilla `31.1.2022` ja `edes kuukausi lisäaikaa pliis` 
    * Valitse vaihtoehto `Hyväksytään muutettuna`
    * Klikkaa "Lisää vakioperustelu" linkkiä
    * Klikkaa datepickeriä ja valitse päättymispäiväksi jokin päivä tulevaisuudesta
    * Klikkaa "esikatsele päätösdokumentti"
       * Totea, että kohdassa "hyväksytty muutos" on syöttämäsi päättymispäivä 
       * Totea, että kohdassa "päätös" lukee "Opetushallitus hyväksyy hakemuksen alla olevin muutoksin."
       * Klikkaa "sulje" oikeasta ylälaidasta
    * Klikkaa "Tee päätös ja lähetä hakijalle"
        * Totea, että sivun oikeassa ylälaidassa lukee "Hyväksytty muutettuna"
    * Klikkaa auki päätösdokumentin linkki
        * Totea, että sivulla lukee "Opetushallitus hyväksyy hakemuksen alla olevin muutoksin." sekä valitsemasi päättymispäivä.
    * Totea, että päätöksestä tuli hakijalle sähköposti
    * Klikkaa auki sähköpostin muutoshakemuksen linkki
        * Totea, että aiemman muutoshakemuksen status on "hyväksytty muutettuna"
        * Totea, että kohdassa "hyväksytty muutos" lukee syöttämäsi päättymispäivä 

#### VA-40-4 (Virkailija: Välilehden korostus käsittelemättömästä muutoshakemuksesta):
* Avaa virkailijan käyttöliittymästä, joku käsitelty hakemus hakemus käsitelväksi
* Totea että muutoshaku välilehteä ei ole korostettu
* Mene hakijan käyttöliittymästä muutoshaku sivulle.
* Klikkaa "Haen pidennystä avustuksen käyttöajalle" checkboxia
* Aseta uusi päättymisaika
* Kirjoita perusteluihin jotain
* Paina "Lähetä käsiteltäväksi"
* Avaa virkailijan käyttöliittymästä hakemus käsitelväksi
* Totea että muutoshaku välilehti on korostettu

#### VA-40-5 (s.postin validointi):
* Mene muutoshaku sivulle.
* muuta sähköpostikentän sisältö (mutta pidä s.posti validina)
* Totea että lähetysnäppäin on vihreä
* kirjoita epävalidi email
* Totea että kenttä on punainen ja lähetysnäppäin on epäaktiivinen
* muiden kenttien muuttaminen ei poista s.posti kentän punaisuutta tai tee lähetysnäppäintä aktiiviseksi
* s.postin korjaaminen poistaa kentän punaisuuden ja tekee lähetysnäppäimestä taas aktiivisen

#### VA-40-6 (Tallentaminen näyttää 5 sekuntia "Muutokset tallennettu" tekstiä):
* Mene hakijan käyttöliittymästä muutoshaku sivulle.
* Klikkaa "Haen pidennystä avustuksen käyttöajalle" checkboxia
* Aseta uusi päättymisaika
* Kirjoita perusteluihin jotain
* Paina "Lähetä käsiteltäväksi"
* Totea, että nappulan oikealla puolella lukee "Muutokset tallennettu" viiden sekunnin ajan
* Toimii myös Firefoxilla!!!


#### VA-40-789 Vakioperustelut

* Mene https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/367/hakemus/1195/muutoshakemukset/
* Valitse valinta "Hyväksytään" ja sen jälkeen paina "Lisää vakioperustelu" linkkiä
  * Tekstikenttään täydentyy hyväksymisen vakioperustelu
* Valitse valinta "Hylätään" ja sen jälkeen paina "Lisää vakioperustelu" linkkiä
  * Tekstikenttään täydentyy hylkäämisen vakioperustelu
* Valitse valinta "Hyväksytään muutettuna" ja sen jälkeen paina "Lisää vakioperustelu" linkkiä
  * Tekstikenttään sama vakioperustelu kuin ilman muutoksia hyväksynnälle


#### VA-40-24: Lähetä päätössähköposti uudelleen ei huomio muutoshakemusta

* Tsekkaa testi: https://github.com/Opetushallitus/valtionavustus/blob/1f860b805543396b48ac14c93624b662c97cc1d9/test/va-spec.test.ts#L628-L667
  * tldr: jos muutoshakemussivulla vaihdettu yhteyshenkilön osoite, sitä käytetään hakemuksen yhteyshenkilön sähköpostin (`primary-email`) sijaan
* Aja testit ja valitse joku muutoshakukelpoinen testeissä generoitu hakemusmuutoshakemuskäliin
* Vaihda yhteyshenkilön osoite muutoshakemuskälissä
* Käy lähettämässä päätökset uudelleen Hakujen Hallinta -> Päätös välilehdeltä
* Maili tulee muutoshakemuskälin mukaiseen osoitteeseen alkuperäisen hakulomakkeen yhteyshenkilön sijaan
  * Huomaa että myös tämä menee myös "Hakijan virallinen sähköpostiosoite" kentässä olevaan mailiin

#### VA-40-19: laita jatkoajan haku toiminnallisuus päälle tuotannossa.

OPHY-316 - Getting issue details... STATUS

 • Hakija syöttänyt sähköpostin väärin. Virkailija oli ilmeisesti korjannut ongelman sillä tietokannassa oli kaikki OK.


OPHY-315 - Getting issue details... STATUS

 • Rebootattu

OPHY-314 - Getting issue details... STATUS

 • Ajettu yum clean all oph-va-ci-test01 pannulla. Jäljellä oleva tila /var osiossa kasvoi 7 prosentista 70 prosenttiin

Demottu 18.2.2021

OPHY-313 - Getting issue details... STATUS

 • Vähennetty tietokantavarmuuskopioiden määrää, jotta levy ei täyty

OPHY-308 - Getting issue details... STATUS

 • Ilmeisesti tähän ei liittynytkään ongelmaa

OPHY-309 - Getting issue details... STATUS

 • VA-järjestelmän ja PagerDuty -päivystystyökalun välisten integraatioiden päivitys PagerDuty muutosten takia

OPHY-297 - Getting issue details... STATUS

 • Mene demoa varten luodun hakemuksen arviointiin
 • Etsi ja klikkaa arviontinäkymästä "Pyydä täydennystä" painike
 • Kirjoita täydennyspyyntökenttään "Voisitteko hieman tarkentaa hankkeenne tarkoitusta?"
 • Paina "Esikatsele" linkkiä tekstikentän alapuolella (älä lähetä!)
 • Huomaa alapuolelle ilmestynyt sähköpostin esikatselu
 • Sulje esikatselu painamalla esikatseluboksin oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa haaleaa ruksia.

OPHY-298 - Getting issue details... STATUS

 • Järjestelmä lähettää täydennyspyyntö-sähköpostit piilokopiona (bcc) myös virkailijalle.
  • Ei siis vaatinut korjaamista
 • Toiminnallisuus on identtinen sekä qa että tuotantoympäristöissä.

OPHY-208 - Getting issue details... STATUS


 • Hakija applikaation virheiden ilmoitus toimii samalla tavalla kuin virkailija -applikaation
  • QA -ympäristöstä tiimin Slackiin, tuotannosta suoraan päivystäjälle

OPHY-310 - Getting issue details... STATUS

 • koneet uudelleenkäynnistetty

Demottu 28.1.2021

OPHY-306 virhe arvostelun luonnissa hakemukselle 28991

 • Tarkistettu logeista että 1 kolmesta arvostelun luontipyynnöstä oli epäonnistunut.
 • Tietokannasta ilmeni, että arvostelu oli kuitenkin onnistuttu luomaan

OPHY-303 - Tietoturvapäivitys: axios 0.21.1

 • korjaa haavoittuvuuden CVE-2020-28168

Demottu 5.1.2021

OPHY-301

 • ci-koneelle tehty kernel update

OPHY-300

 • Java-päivitys aiheutti poikkeuksia excel-raportin haussa 
 • tuotannon va-virkailija uudelleenkäynnistetty

OPHY-299 

 1. Mene osoitteeseen https://testi.virkailija.valtionavustukset.oph.fi/admin/decision/?avustushaku=1
 2. Mene kohtaan Valtionavustusten yleisohje (sivun lopussa)
 3. Totea että saatavilla on 17.12.2020 alkaen voimassaoleva yleisohje
 4. Avaa ohjeen perässä olevat fi- ja sv-linkit ja totea että kyseessä on oikea 17.12.2020 versio ohjeesta

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

 • Täsmäytysraportti lähetettiin onnistuneesti, mutta onnistumisen kirjaaminen tietokantaan epäonnistui → lähetystä yritettiin uudelleen ja uudelleen
 • Ongelma aiheutunut VA-40 ohessa tehdystä lähetettyjen sähköpostien kirjanpidosta
  • Lähetetyistä sähköposteista pidetään nyt kirjaa, mikä helpottaa testaamista sekä ongelmatilanteiden selvittelyä

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

 • Korjattu suoraan tietokantaan niin, että toisen erän maksatuksien lähettäminen ei lähetä ensimmäisen erän maksatuksia uudestaan
 • Tilanteen toistuminen voidaan estää estämällä jo lähetettyjen makstusten poisto (OPHY-295)
 • Syy miksi maksatuksia ylipäänsä poistetaan on se, että talousarviotilien muutokset eivät vaikuta jo tehtyihin hakemusten arvioihin ja siten maksatuksiin (OPHY-201) • No labels