Varda-tietojen merkitys Valssi-laadunarviointijärjestelmässä

Webinaarin materiaalit ja tallenne:

HUOM! Webinaari järjestetään suomeksi. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.


Kohderyhmät:

  • Varda-pääkäyttäjät
  • Varhaiskasvatustoimijat (kunnat ja yksityiset) ja heidän mahdolliset Valssi-pääkäyttäjänsä, hankekoordinaattorinsa tai vastaavat asiantuntijat 


Webinaarin tavoite ja sisältö: 

Opetushallitus järjestää yhteistyössä Karvin kanssa webinaarin torstaina 10.8.2023 klo 13-14. Webinaarin on tarkoitus selkiyttää Vardan tietojen käyttöä ja tiedonlaadun merkitystä tiedon monipuoliselle hyödyntämiselle. Karvi hyödyntää Vardan henkilöstötietoja varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssissa, jonka käyttöönotto alkaa elokuussa 2023. Webinaarin tarkoituksena onkin selkiyttää sitä, mitä tietoja Vardasta siirtyy Valssiin ja mihin sitä hyödynnetään, tehdä näkyväksi sitä, mitä Varda-tietojen puutteellisuus tarkoittaa Valssin osalta sekä esitellä Valssin käyttöönottoa ja käyttäjätunnusten aktivointia.

1) Vardan tietojen hyödyntäminen

2) Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle (Karvi) luovutettavat Varda-tiedot ja niiden laadun varmistaminen

3) Vardan tietojen varmistamiseen tarvittavat käyttöoikeudet

4) Mikä Valssi on ja ketkä sitä käyttävät?

5) Miten Valssi hyödyntää Vardan tietoja ja miten tietojen puutteellisuus vaikuttaa Valssin käyttöönottoon? (mm. kokemuksia kevään Valssi-pilotista)

6) Valssin käyttöönotto


Aika: to 10.8.2023 klo 13-14


Paikka: Koulutus järjestetään verkossa.


Ohjeet: Tutustu tarvittaessa Teams-ohjeisiin Microsoftin sivuilla

  • No labels