Användarna kan logga in i tjänster som MPASSid stödjer (Examina, lärplattformar osv.) med sina inloggningsuppgifter till Wilma.

Krav

För ibruktagande måste man ha en krypterad förbindelse (https) och en förbindelse från Wilma till servern www.starsoft.fi. Wilma-versionen som används ska vara uppdaterad åtminstone till version 2.21d.

För att fungera kräver MPASS dessutom att man i Wilma använder port 80, som måste vara öppen för utgående trafik från Wilma i brandväggen.

Ibruktagande

MPASS-stödet tas i bruk genom att lägga till följande konfigurationer i filen prwilma.cfg (kom ihåg att starta om Wilma efter att ha valt inställningarna):

[MPASS]
Authentication=1
Search=1

Med konfigurationen Authentication=1 tillåts att användaren loggar in i tjänsten med sina Wilma-inloggningsuppgifter, med andra ord används den för engångsinloggning. Med konfigurationen Search=1 tillåts användningen av sökgränssnittet, alltså att MPASS kan hämta användardata i formatet JSON.

OBS: När konfigurationerna i filen prwilma.cfg är som de ska, ska du ännu kontakta MPASSid, eftersom den slutliga integrationen sker via MPASSid (se anvisningslänken upptill i denna anvisning).

Skicka uppgifter om Wilma

Skicka organisationens inloggningsadress till Wilma (url-adress) för integration i MPASSid genom att kontakta vår supportadress mpass@oph.fi

Inloggning

Användarna kan logga in med studerandenas, vårdnadshavarnas, lärarnas och personalens Wilma-inloggningsuppgifter. För vårdnadshavarna fungerar endast nya Wilma-inloggningsuppgifter, för andra användare även de gamla.

MPASSid-engångsinloggningen fungerar utan särskild konfiguration även när Wilma-användare har AD-koder.

  • No labels