På svenska: ePUK

Henkilökohtaistaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatiminen ja päivittäminen ovat ammatillisen koulutuksen keskeisiä toimintaprosesseja. Henkilökohtaistamisen tueksi rakennettu digitaalinen eHOKS-palvelu mahdollistaa HOKS-tietojen katselun Opintopolun kautta. eHOKSiin kehitetään myös mahdollisuus jakaa tietoja.

eHOKS on näkymä HOKS-tietoihin Opintopolussa

eHOKS kokoaa HOKS-tietoja valtakunnalliseen tietovarantoon. HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjän omassa opintohallintojärjestelmässä. Niistä lainsäädännössä määritellyt eHOKS-tiedot siirretään tietovarantoon rajapintojen kautta. Opintopolun kautta tietovarantoon siirrettyjä tietoja voi katsella ja jakaa.

eHOKSissa oppijat ja koulutuksen järjestäjät voivat katsoa HOKS-tietoja yhdestä paikasta riippumatta siitä, kenen koulutuksen järjestäjän opiskelijana HOKS on alun perin tehty. Oppijalle palvelu tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietojaan haluamilleen tahoille esimerkiksi hakeutuessaan koulutukseen jatkamaan kesken jääneitä opintoja tai hakiessaan koulutus- tai oppisopimustyöpaikkaa. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää tietoja tarpeelliseksi katsomallaan tavalla esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelun tukena. Tavoitteena on, että myös työpaikan toimijoilla eli vastuullisella työpaikkaohjaajalla ja osaamisen arvioijana toimivalla työelämän edustajalla olisi mahdollisuus nähdä HOKS-tietoja eHOKS-palvelun kautta niiltä osin, kuin heillä on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja.

Palvelun keskeisiä tavoitteita:

  • tarjota oppijalle väline hallita omia osaamisen kehittämisen suunnitteluun liittyviä tietojaan
  • sujuvoittaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista
  • sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä koulutuksen järjestäjältä toiselle tai keskeytyneiden opintojen jatkamista
  • helpottaa eri järjestelmissä ja tietovarannoissa olevan tiedon hyödyntämistä HOKSin tekemisessä.

eHOKSin käyttöönotto ja tietosisältö

Linkit eHOKSin tarkempaan tietosisältöön sekä tiedonsiirron kehittämisessä tarvittavaan dokumentaatioon löytyy palvelukortista.

Tutustu myös:


Neuvonta koulutuksen järjestäjille

Koulutuksen järjestäjät voivat ottaa kaikissa eHOKSiin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä asiakaspalveluun ehoks@opintopolku.fi. 

Tutustu:

  • No labels