ePerusteet-palvelu on valtakunnallinen palvelu, josta löytyvät kaikki opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön. Perusteiden ylläpidon lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjät julkaisevat palvelussa paikallisia opetussuunnitelmia ja tutkintojen toteutussuunnitelmia.

Palvelun osoite: https://eperusteet.opintopolku.fi/


Digitaaliset perusteet, opetussuunnitelmat ja toteutussuunnitelmat

 • Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline
 • Nopea perusteiden hakeminen ja sisältöjen tarkastelu
 • Perusteiden, opetussuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien kansallinen tietovaranto
 • Avoimet rajapinnat ja tiedonsiirrot
 • Perusteisiin liittyvä tiedotus- ja viestintäkanava

ePerusteet palvelukokonaisuuden asiakasryhmiä

 • Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät
 • Opintohallintojärjestelmätoimittajat
 • OPH:n muut digipalvelut (Koski, eHOKS, Opintopolku)
 • Isot digihankkeet esim. DigiOne
 • Kaupalliset palvelujen tuottajat (oppimisympäristöt, oppimateriaalit)
 • OPH:n perusteasiantuntijat
 • Ohjaustahot ja oppijat

Palvelun kehityksen tilanne

 • ePerusteet on osana Sade-hanketta toteutettu ammatillisen koulutuksen tutkinnon ja koulutusten perusteiden ja yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden sähköinen valmistelu ja julkaisualusta, jossa perinteinen asiakirjamuotoinen perusteasiakirjan sisältö on muutettu rakenteiseen modulaariseen muotoon. Palvelu on otettu käyttöön osana Opintopolku.fi -portaalia 2014 lopulla.
 • ePerusteet-palvelukokonaisuus on laajentunut kehitetty tästä lähtien ja laajentunut perusteiden hallinnan lisäksi paikallisen opetussuunnitelman työn tueksi. ePerusteet-palvelusta löytyvät kaikki opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä vapaaseen sivistyöhön. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät julkaisevat palvelussa myös paikallisia opetussuunnitelmia ja tutkintojen toteutussuunnitelmia. 
 • Palvelukokonaisuus sisältää tällä hetkellä pääosin voimassa olevat tutkintojen ja koulutusten perusteet sekä opetussuunnitelmien perusteet Varhaiskasvatuksesta Vapaaseen sivistystyöhän.  Tutkinnon perusteiden yhteydestä on mahdollista ladata myös ns. tutkintokohtainen KV-liite, joka toteutettu kolmikielisenä, ja joka hyödyntää perusteista tulevia sisältötietoja mm. kuvauksissa.
 • Perusteiden lisäksi palvelukokonaisuus tarjoaa paikallisen opetussuunnitelma tuen (Ops-työkalu) varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen, aikuisten perusopetukseen, lukion opetussuunnitelmien laadintaan ja taiteen perusopetukseen, VST-työkalun vapaan sivistystyön opetussuunnitelmien laadintaan, TUVA -työkalun Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen toteutussuunnitelmien laadintaa sekä KOTO-työkalun Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten perusteita tukemaan. 
 • Ammatilliseen koulutukseen on toteutettu tukemaan toteutuksen suunnittelua AMOSAA -työkalu, jolla voidaan tuottaa tutkinnon ja koulutusten perusteisiin perustuen tutkintokohtaisia toteutussuunnitelmia ja kuvata suorituspolkuja. Lisäksi työkalusta löytyy tuki Osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelmien laadintaan.  
 • ePerusteet palvelu on vakiinnuttanut asemansa Opetushallituksen palvelutarjonnassa, ja https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ kerää kuukausittain yli 200 000 käyttäjää. ja vuoden 2021 jälkeen palvelun vuosittainen kävijämäärä on ollut yli 2,3 miljoonaa kävijää.


 


  • No labels