Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PAS-yhteistyöryhmän kokous 13.3.2019 - Muistio

Aika:13.3.2019 klo 9:30 – 12:00
Paikka: CSC, Keilaranta 14, Espoo
Läsnä:

Aija Vahtola, Kansalliskirjasto

Erik Lindholm, Kansalliskirjasto

Juha Hakala, Kansalliskirjasto

Jussi Rusi, Kotus

Markku Leino, CELIA

Markus Merenmies, Kansallisarkisto

Mikko Merioksa, Kansalliskirjasto

Niklas Liljestrand, SLS

Niko Partanen, Kotus

Pekka Tähtinen, KAVI

Tapani Lahti, LUOMUS

Tapani Sainio, OKM

Heikki Helin, CSC, sihteeri

Kimmo Koivunen, CSC, puheenjohtaja

Susanna Sääskilahti, Kansallisgalleria

1.   Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:34 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2.   Uudistettu PAS-sopimusmalli

Kimmo Koivunen kertoi sopimusmallin uudistuksesta: Mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään. Todettiin, että monet organisaatiot ovat lähettäneet yksityiskohtaisia ehdotuksia tammikuussa päättyneellä kommenttikierroksella. Nämä on nyt huomioitu sopimuksen viimeistelyssä ja CSC kiittää organisaatioita kontribuutiosta. Lisäksi todettiin, että CELIA ja musiikkiarkisto ovat tilanteessa, jossa he odottavat sopimusuudistuksen etenemistä voidakseen aloittaa aineistojen säilyttämisen.

Kokouksessa käsiteltiin erityisesti keskeisiä muutoksia sopimuksen kohtiin, joissa huomioidaan tietosuojan vaatimukset ja määritellään sopimuksen muutostenhallinnasta.

Keskustelussa organisaatiot nostivat esille kysymyksen hyödyntäville organisaatiolle sopimuksella varattavien tukipalveluiden riittävyydestä. Lopputuloksena todettiin, että organisaatioilla on hyvin erilaisia tarpeita, mutta sopimuksessa mainitut henkilötyökuukaudet kuitenkin ovat keskimäärin riittäviä. Lisäksi todettiin, että tämä kohta ei ole muuttunut ja on siis mukana voimassa olevissa sopimuksissa.

Keskusteltiin liitteen 4 (Kulttuuriperintö-PAS-palvelun palvelukuvaus) sisällöstä. Osallistujat esittivät kommentteja liittyen muutamiin yksityiskohtiin (terminologia, epäselvyydet mitä tietyllä termillä tarkoitetaan, jne.). Muutamia ehdotuksia tehtiin koskien migraatioiden selkeämpää mainitsemista palvelukuvauksessa. Todettiin, etteivät nämä ole ristiriidassa olemassa olevan palvelukuvauksen kanssa vaan olisivat hyviä täsmennyksiä tekstiin. Todettiin, että korjausehdotukset pyritään viemään sopimuksen liitteeseen, kuitenkin selkeästi erottaen sopimuksen liite ja PAS-palvelun tekniset määritykset. 

3.   Laaturaportti 2018

Kimmo Koivunen esitteli PAS-palvelun laaturaportin vuodelta 2018. Laaturaportti on julkaistu digitalpreservation.fi –sivustolla

Raportin mukaisesti PAS-palveluissa säilytettävien aineistojen määrä nousi vuoden 2018 loppuun mennessä noin 220 TT:hen. Lisäksi bittitason säilytyksessä tapahtuneista insidenteistä toivuttiin kaikissa tapauksissa normaalina palvelutoimintana.

4.   Loogisen säilyttämisen vaatimukset

Heikki Helin esitteli CSC:n laatiman ehdotuksen loogisen tason säilyttämisen etenemissuunnitelmaksi. Sovittiin, että ensimmäinen versio etenemissuunnitelmasta toimitetaan PAS-yhteistyöryhmälle syksyn ensimmäiseen kokoukseen mennessä. Lopullinen etenemissuunnitelma hyväksytään PAS-yhteistyöryhmän vuoden 2019 viimeisessä kokouksessa.

Sovittiin, että jostakin etenemissuunnitelman luvusta (esim. säilytyssuunnitelmat) järjestetään työpaja vuoden 2019 aikana.  

5.   PAS-palvelun uudet ominaisuudet Q1/2019

Kimmo Koivunen esitteli mitä uusia ominaisuuksia PAS-palveluun on toteutettu Q1/2019.  

6.   PAS-palvelun säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Todettiin säilytyksen nykyinen tilanne.

Todettiin, että muutamat käyttöönottovaiheessa olevat organisaatiot voisivat siirtyä tuotantoon nopeastikin, mutta sopimusmallin uudistamisen hyväksynnän viivästyminen estää tämän.  Toivottiin, että uudistettu sopimusmalli saadaan hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti.

7.   Ilmoitusasiat 

 • Paketointikomponentti koulutus järjestetään CSC:llä 16.4.2019
 • CSC liittynyt OPF:ään
 • Päivitetyt määritykset julkaistaan huhtikuun huoltokatkon jälkeen (jolloin määrityksien muutokset ovat tuotannossa)
 • PAS-johtoryhmän päätöksen mukaisesti PAS-palveluiden nimien käännökset ovat
  • Kulttuuriperintö-PAS-palvelu
   • Englanniksi: Digital Preservation Service for Cultural Heritage
   • Ruotsiksi: LDB-tjänsten för digitala kulturarv
  • Fairdata PAS-palvelu
   • Englanniksi: Digital Preservation Service for Research Data
   • Ruotsiksi: LDB-tjänsten för forskningsdata

8.   Muut asiat

Ei muita asioita

9.   Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään CSC:llä 19.6.2019 klo 12:30

10.   Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:04
 • No labels