Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PAS-yhteistyöryhmän kokous 19.6.2019 - Muistio


Aika:19.6.2019 klo 12:30 – 15:00
Paikka: CSC, Keilaranta 14, Espoo
Läsnä:Tuomas Alaterä, FSD
Jouni Eerola, Musiikkiarkisto
Jussi Rusi, Kotus
Miikka Haimila, Museovirasto
Aija Vahtola, Kansalliskirjasto
Susanna Sääskilahti, Kansallisgalleria
Juha Hakala, Kansalliskirjasto
Markus Merenmies, Kansallisarkisto
Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
Kare Salonvaara, Kansallisarkisto
Jari Kettunen, Museovirasto
Niklas Liljestrand, SLS
Kimmo Koivunen, CSC, puheenjohtaja
Heikki Helin, CSC, sihteeri
Juha Lehtonen, CSC
Johan Kylander, CSC

1.  Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:33 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2.  PAS-palvelusopimuksen uudistuksen tilanne

Kimmo Koivunen kertoi sopimusmallin uudistuksesta; mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen.

Todettiin, että organisaatioita on pyydetty tarkistamaan yhteystietonsa ja täyttämään tarvittaessa käsittelytoimien kuvaus. Tilanne näiden osalta (17.9)

  • Sopimus OK ja toimittaneet käsittelytoimien kuvauksen: Celia, Musiikkiarkisto ja Kotus
  • Sopimus OK ja pyytäneet aikaa käsittelytoimien kuvaukseen: Kansallisarkisto, FSD, KAVI
  • Muut ei ole vastanneet (eli työstävät asiaa): Kansalliskirjasto, Museovirasto, SLS

Todettiin, että OKM-CSC sopimus on tarkoitus allekirjoittaa ennen heinäkuuta..

Todettiin, että PAS-palvelusopimus julkaistaan lähiaikoina digitalpreservation.fi:ssä.

3.  Määritysten päivittäminen 2019

Heikki Helin esitteli aikataulun vuosikellon mukaiselle määritysten päivityskierrokselle tälle vuodelle. Todettiin, että organisaatioiden palautetta pyydetään Webropol –kyselyn kautta 30.8.2019 mennessä. Muutosehdotuksia käsitellään PAS-yhteistyöryhmän kokouksessa syyskuussa.

4.  EARK3 projektin esittely (Markus Merenmies)

Markus Merenmies esitteli EARK3 projektia, joka jatkaa EARK4ALL projektin työtä. ERAK3 on EU-projekti (budjetti 2,1M€) joka toimii ajalla 1.6.2019 – 31.5.2021.

5.  PAS-palvelun uudet ominaisuudet Q2/2019

Juha Lehtonen esitteli mitä uusia ominaisuuksia PAS-palveluun on toteutettu Q2/2019.

Todettiin, että PAS-palvelun ISO27001-auditointi on suoritettu hyvillä arvosanoilla.

6.  PAS-palvelun säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Todettiin säilytyksen nykyinen tilanne.

Todettiin, että muutamat käyttöönottovaiheessa olevat organisaatiot voisivat siirtyä tuotantoon nopeastikin, mutta sopimusmallin uudistamisen hyväksynnän viivästyminen estää tämän.

7.   Ilmoitusasiat

Paketointikomponentti koulutus järjestettiin 16.4.2019. Todettiin, että tämän ja rajapinnat koulutuksen uusintaa on toivottu. Pyritään järjestämään nämä syksyllä.

Todettiin, että päivitetyt määritykset on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi.

Todettiin, että SAPA-kokonaisarkkitehtuuri on julkaistu avoindata.fi:ssä.

Save-the-date: Digitaalinen kulttuuriperintömme 2019 -seminaari 6.9.2019 Oodissa

8.   Muut asiat

Juha Hakala kertoi, että PAS-palveluiden käyttäjät haluaisivat perustaa käyttäjäryhmän keskusteluja varten jonka tarkoitus olisi tukea PAS-yhteistyöryhmän työtä. Kimmo Koivunen toivoi, että myös CSC pyydettäisiin mukaan.

9.   Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 27.9.2019 klo 9:30. Paikka mahdollisesti Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus; tämä vahvistetaan lomien jälkeen.

10.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05.


  File Modified
PDF File 2019-06-19.pdf Jun 19, 2019 by Heikki Helin
PDF File EARK3 hanke-esittely.pdf Jun 19, 2019 by Heikki Helin

  • No labels