Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PAS-yhteistyöryhmän kokous 27.9.2019 - Muistio

Aika:27.9.2019 klo 9:30 – 10:45
Paikka: Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus, Kanervikkotie 4, 01380 Vantaa.
Läsnä:Terhi Aho, Museovirasto

Tuomas Alaterä, FSD

Miikka Haimila, Museovirasto

Juha Hakala, Kansalliskirjasto

Heikki Helin, sihteeri, CSC

Juha Henriksson, Musiikkiarkisto

Jari Kettunen, Museovirasto

Kimmo Koivunen, puheenjohtaja, CSC

Pekka Korhonen, Suomen museoliitto

Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto

Johan Kylander, CSC

Tapani Lahti, LUOMUS

Juha Lehtonen, CSC

Markus Merenmies, Kansallisarkisto

Mikko Merioksa, Kansalliskirjasto

Janne Pulkkinen, Museovirasto

Jussi Rusi, KOTUS

Kare Salonvaara, Kansallisarkisto

Susanna Sääskilahti, Kansallisgalleria

Jari Vihtari, KOTUS

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:37 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. PAS-palvelusopimuksen uudistuksen tilanne

Kimmo Koivunen kertoi, että OKM:n ja CSC:n välinen PAS-sopimuksen uudistus on saatu valmiiksi kesäkuussa ja uusittu sopimus on allekirjoitettu 26.6.2019. Samalla valmistuivat myös Kulttuuriperintö-PAS- ja Fairdata PAS-palvelusopimukset, jotka on julkaistu digitalpreservation.fi:ssä.


Kimmo Koivunen kertoi, missä vaiheessa allekirjoitusprosessi on kunkin hyödyntävän organisaation kanssa.

3. Määritysten päivittämien 2019

Heikki Helin kertoi määritysten päivittämiseen saaduista vastauksista ja esitteli CSC:n ehdotukset määrityksiin karkealla tasolla (ks. pdf). Muutosehdotukset hyväksyttiin sellaisinaan.

Sovittiin, että CSC toimittaa päivitetyt määritykset PAS-yhteistyöryhmän kommentoitavaksi marraskuun loppuun mennessä.

4. Loogisen tason säilyttäminen - etenemissuunnitelma

Ajanpuutteesta johtuen, tämä kohta jätettiin käsittelemättä.

5. PREMIS tapahtumatyyppien määrittelyiden tarkentaminen

Todettiin, että tapahtumatyyppien kontrolloidulle sanastolle on kaivattu läpikäyntiä. Sovittiin, että palautetta sanastoon kerätään organisaatiolta 25.10.2019 mennessä.

6. PAS-palvelun uudet ominaisuudet Q3/2019

Juha Lehtonen esitteli PAS-palvelun uudet ominaisuudet Q3/2019.

7. PAS-palvelun säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Todettiin, että säilytyksessä on tällä hetkellä (20.9.2019) 436,36 teratavua (1351417 säilytyspakettia).

8. Ilmoitusasiat

Todettiin, että syksyllä järjestetään kaksi PAS-palveluiden koulutusta:

  • PAS-palvelun rajapinnat: 29.10
  • Paketointikomponentti: 26.11

9. Muut asiat

Juha Hakala kertoi, että Kansalliskirjasto on päivittämässä URN resolveri ohjelmistoaan.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 13.12.2019 klo 9:30 CSC:llä

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:47.

Kokouksen jälkeen osallistujat tutustuivat Museoviraston 3D-projektiin ja Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskukseen yleisesti.


  File Modified
Microsoft Word Document tapahtumatyypit.docx Sep 26, 2019 by Heikki Helin
PDF File 2019-09-27.pdf Dec 02, 2019 by Heikki Helin

  • No labels