Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PAS-yhteistyöryhmän kokous 3.4.2020 - Muistio

Aika:3.4.2020 klo 9:30 – 12:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:

Tuomas Alaterä, FSD

Jouni Eerola, Musiikkiarkisto

Miikka Haimila, Museovirasto

Juha Hakala, Kansalliskirjasto

Heikki Helin, CSC, sihteeri

Jukka Kervinen, Kansalliskirjasto

Jari Kettunen, Museovirasto

Kimmo Koivunen, CSC, puheenjohtaja

Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto

Johan Kylander, CSC

Tapani Lahti, LUOMUS

Juha Lehtonen, CSC

Niklas Liljestrand, SLS

Erik Lindholm, Kansalliskirjasto

Markus Merenmies, Kansallisarkisto

Jani Nordström, Celia

Kari Peiponen, Kansallisgalleria

Janne Pulkkinen, Museovirasto

Jussi Rusi, KOTUS

Susanna Sääskilahti, Kaansallisgalleria

Kare Salonvaara, Kansallisarkisto

Pekka Tähtinen, KAVI

Aija Vahtola, Kansalliskirjasto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:32 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Laaturaportti 2019

Kimmo Koivunen esitteli PAS-palvelun laaturaportin vuodelta 2019. Laaturaportti on julkaistu digitalpreservation.fi –sivustolla

Raportin mukaisesti PAS-palveluissa säilytettävien aineistojen määrä nousi vuoden 2019 loppuun mennessä noin 580 TT:hen. Lisäksi bittitason säilytyksessä tapahtuneista levy/nauharikoista toivuttiin kaikissa tapauksissa normaalina palvelutoimintana.

3. Vuosikalenteri 2020

Heikki Helin esitteli päivitetyn vuosikalenterin vuodelle. Todettiin, että kaikki tapahtumat ovat siirtyneet tai muuttuneet virtuaalisiksi johtuen koronaepidemiasta.

Päätettiin siirtää keväälle suunnitellut PAS-koulutukset syksyyn. Toivottiin kuitenkin, että suunniteltu työpaja loogisesta säilyttämisestä järjestettäisiin (virtuaalisena) ennen kesälomia.

4. PREMIS tapahtumatyyppien määrittelyiden tarkentaminen

Todettiin, että PREMIS tapahtumatyyppien määrittelyiden tarkentamisestä järjestettiin työpaja 6.2.2020. Heikki Helin kertoi lyhyesti miten tapahtumatyyppejä on päivitetty työpajan saadun palautteen perusteella.

CSC toivoi organisaatioilta konkreettisia esimerkkejä tapahtumien käytöstä.

5. PAS-viestintä organisaatioiden tukemiseksi (digitalpreservation.fi)

Todettiin, että useissa palautekyselyissä on toivottu ohjeistuksen parantamista. Jakauduttiin kolmeen virtuaaliryhmään keskustelemaan (1) millaista tukea ja ohjeistusta organisaatiot tarvitsevat/toivovat ja (2) mitä sisältöä organisaatiot toivovat digitalpreservation.fi sivustolle.

Todettiin, että Musiikkiarkisto on siirtämässä oleellisen sisällön digiwikistä digitalpreservation.fi sivustolle.

CSC käsittelee sisäisesti ryhmien tuotokset myöhemmin ja pyrkii viemään saadut ajatukset toteutukseen.

6. PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q1/2020

Juha Lehtonen esitteli mitä uusia ominaisuuksia PAS-palveluun on toteutettu Q1/2020.

7. PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Läsnä olleet organisaatiot esittelivät oman tilanteeseensa.

Todettiin, että säilytykseen on tulossa kaksi uuttaa aineistokokonaisuutta:

  • Kansallisarkiston massadigitointi-hankkeen aineistot (OKM:n myöntämä kapasiteetti 24 teratavua)
  • Kansallisarkiston digitaaliarkistosta siirrettävät aineistot ja takautuvan digitoinnin aineistot (OKM:n myöntämä kapasiteetti 565 teratavua)

8. Ilmoitusasiat

  • Määritykset julkaistu ja niissä huomioitu saavutettavuus mahdollisimman pitkälle
  • Sopimuspohjissa huomioitu saavutettavuus
  • OPFCONiin hyväksytty CSC:n esitys teemalla "Tools for Creating and Validating SIPs - Reducing the Technological Know-How of Preparing Content for Digital Preservation"
  • OPF-webinaari scraperista ja siptoolsista on sovittu järjestettäväksi 10.9.2020.

9. Muut asiat

Miikka Haimila kertoi vaihtavansa työnantajaa, eikä siten jatkossa osallistu yhteistyöryhmän toimintaan. Kiitettiin Miikan panosta yhteistyöryhmän toimintaan ja ylipäätään PAS-palveluiden kehittämiseen, ja toivotettiin onnea uusiin haasteisiin.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 17.6.2020 klo 12:30 (todennäköisesti virtuaalisena).

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:46  File Modified
Microsoft Word Document tapahtumat.docx Mar 30, 2020 by Heikki Helin
PDF File 2020-04-03.pdf Apr 20, 2020 by Heikki Helin

  • No labels