Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PAS-yhteistyöryhmän kokous 15.12.2020 - Muistio


Aika:15.12.2020 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:

Alaterä Tuomas, FSD
Eerola Jouni, Musiikkiarkisto
Hakala Juha, Kansalliskirjasto
Helin Heikki, CSC, sihteeri
Koivunen Kimmo, CSC, puheenjohtaja
Kylander Johan, CSC
Lehtonen Juha, CSC
Lindholm Erik, Kansalliskirjasto
Merenmies Markus, Kansallisarkisto
Nordström Jani, Celia
Rajakangas Jukka-Pekka, Kansalliskirjasto
Rusi Jussi, KOTUS
Sääskilahti Susanna, Kansallisgalleria
Tähtinen Pekka, KAVI
Vahtola Aija, Kansalliskirjasto

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Määritysten päivittäminen

Heikki Helin esitteli lyhyesti määrityksiin tehdyt muutokset; erityisesti muutokset joista ei oltu sovittu edellisessä kokouksessa. Muutokset määrityksiin hyväksyttiin. 

Päivitetyt määritykset julkaistaan, kun tarvittavat muutokset on saatu tuotantoon.

3. Looginen säilyttäminen

Kimmo Koivunen esitteli päivitettyä vaatimusmäärittelyä.

Käytiin yhdessä läpi luvun 2 (”yleiset vaatimukset”) vaatimukset ja keskusteltiin niistä. CSC päivittää yleiset vaatimukset ryhmän huomioiden perusteella.

Organisaatioilta toivotaan palautetta vaatimusmäärittelyyn 29.1.2021 mennessä. Erityisesti toivotaan vastausta organisaatioilta ”Kattaako vaatimukset organisaationne tarpeet loogiselle säilyttämiselle?” ja jos eivät kata, niin toivottiin nykyisten vaatimusten muotoilua siihen muotoon, että kaikki puutteet tulisivat huomioiduksi.

4. NDSA säilyttämisen tasot matriisin kääntäminen

Todettiin, että CSC päättänyt kääntää NDSA:n säilyttämisen tasot matriisin ja sopinut asiasta NDSA:n kanssa. Ensimmäinen versio käännöksestä toimiteen yhteistyöryhmälle kokouksen jälkeen, johon toivotaan kommentteja 8.1.2021 mennessä. Tavoite julkaista matriisi tammikuun 2021 aikana. 

5. Asiakastyytyväisyyskysely 2020 & digitalpreservation.fi -sivuston tilastot

Esiteltiin asiakastyytyväisyyskyselyn ja digitalpreservation.fi –sivuston tilastot. Todettiin, että merkittäviä muutoksia ei ole tullut vuoden 2019 vastaaviin numeroihin.

6. PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q4/2020

Juha Lehtonen esitteli PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q4/2020. Todettiin, että uudet ominaisuudet eivät vaikuta suoraan hyödyntäviin organisaatioihin. Todettiin, että Python2->Python3 migraatio vaikuttaa paketointikomponenttia käyttäviin asiakkaisiin myöhemmin, mutta sovittiin että tähän palataan myöhemmin.

7. PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Läsnä olleet organisaatiot esittelivät oman tilanteeseensa.

Todettiin, että PAS-palveluissa säilytyksessä oleva aineistojen määrä ylitti petatavun rajan 4.12.2020.

8. Ilmoitusasiat

Todettiin, että vuosikalenteria ei poikkeusoloissa kannata tehdä, koska asiat elävät huomattavasti.

9. Muut asiat

Ei muita asioita.

10. Seuraava kokous

Sovittiin, että kevään kokoukset sovitaan Doodlella ennen joululomia.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:55


  File Modified
Microsoft Word Document looginen-sailyttaminen-0.93.docx Dec 08, 2020 by Heikki Helin
PDF File 2020-12-15-draft.pdf Dec 08, 2020 by Heikki Helin

  • No labels