PAS-yhteistyöryhmän kokous 31.3.2022 - MuistioAika:31.3.2022 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:Alaterä Tuomas, FSD
Eerola Jouni, Musiikkiarkisto 
Etelävuori Reko, Kansallisarkisto
Hakala Juha, Kansalliskirjasto
Helin Heikki, CSC
Koivunen Kimmo, CSC
Kylander Johan, CSC
Laukkanen Mikko, CSC
Lehtonen Juha, CSC
Liljestrand Niklas, SLS
Lindholm Erik, Kansalliskirjasto
Merenmies Markus, Kansallisarkisto
Nordström Jani, Celia
Rajakangas Jukka-Pekka, Kansalliskirjasto
Rusi Jussi, Kotus
Salonvaara Kare, Kansallisarkisto
Sääskilahti Susanna, Kansallisgalleria
Tähtinen Pekka, KAVI
Vahtola Aija, Kansalliskirjasto

1.   Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:32 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2.   Kokemuksia Digitaaliarkisto migraatiosta 

Reko Etelävuori esitteli Kansallisarkiston tekemää digitaaliarkiston migraatiota.

3.   SAPA-alusta valmisteluvaiheen työkaluna

Mikko Laukkanen ja Johan Kylander esittelivät SAPA-alustaa valmisteluvaiheen välineenä.

4.   Yhteistyöryhmän vuoden 2022 toiminnan suunnittelu

CSC esitteli mahdollisiksi aiheiksi tämän vuoden toimintaan:

  • Vuosikellon mukaiset asiat
  • Kokemukset ensimmäisestä laajasta migraatiosta (case: arc/warc-migraatio)
  • Paikkatietoon liittyvät kysymykset 
  • Kokonaisarkkitehtuuri
  • Aineiston poistaminen PAS-palvelusta
  • Kestävä kehitys/säilyttämisen hiilijalanjälki
  • Rajapinta uudistus
  • METS2
  • Tulevien kokouksien suunnittelu/paikat
  • Kesä- tai joulujuhlat

Kaikki aiheet koettiin tärkeiksi, mutta erityisen tärkeiksi koettiin aineiston poistaminen PAS-palvelusta, kestävä kehitys/säilyttämisen hiilijalanjälki ja kesä- tai joulujuhlat.

5.    PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q1/2022

Juha Lehtonen esitteli PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q!/2022. 

6.    PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Läsnä olleet organisaatiot esittelivät oman tilanteeseensa. 

7.    Ilmoitusasiat

8.    Muut asiat

Ei muita asioista.

9.    Seuraava kokous

14.6.2022 klo 12:30-15:00 (sovittu doodlella aiemmin).

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää kokous kasvokkain, mutta kuitenkin mahdollistaen etäyhteydet. Sovittiin, että palataan asiaan lähempänä ajankohtaa.

10.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:43.


  File Modified
PDF File SAPA-YTR-2022-03-31_final.pdf Mar 31, 2022 by Heikki Helin
PDF File 2022-03-31.pdf Mar 31, 2022 by Heikki Helin
PDF File Migraatio_PAS_YTR.pdf Mar 31, 2022 by Heikki Helin

PAS-yhteistyöryhmän kokous 31.3.2022 - EsityslistaAika:31.3.2022 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous

1.   Kokouksen avaus 

2.   Kokemuksia Digitaaliarkisto migraatiosta (Reko Etelävuori, Kansallisarkisto)

3.   SAPA-alusta valmisteluvaiheen työkaluna

4.   Yhteistyöryhmän vuoden 2022 toiminnan suunnittelu

5.    PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q1/2022

6.    PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

7.    Ilmoitusasiat

8.    Muut asiat

9.    Seuraava kokous

 • 14.6.2022 (sovittu doodlella aiemmin)

10.    Kokouksen päättäminen


  File Modified
PDF File SAPA-YTR-2022-03-31_final.pdf Mar 31, 2022 by Heikki Helin
PDF File 2022-03-31.pdf Mar 31, 2022 by Heikki Helin
PDF File Migraatio_PAS_YTR.pdf Mar 31, 2022 by Heikki Helin

 • No labels