Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkoston ylläpidettävät tiedot ristiinopiskelupalvelussa

Verkoston luominen tapahtuu erillisessä ylläpitokäyttöliittymässä, jossa ylläpitäjä voi ylläpitää verkoston tietoja ja koodistoja. Alkuvaiheessa (2021) verkostojen ylläpitäjänä RIPAssa toimii vain CSC. Verkostoa koordinoiva korkeakoulu lisää verkoston RIPAan ilmoittamalla sen tiedot (vähintään pakolliseksi merkityt) sekä verkostoa koordinoivan korkeakoulun yhteyshenkilön nimen CSC:lle sähköpostiosoitteeseen ristiinopiskelupalvelu(at)postit.csc.fi

Kun ylläpitäjän käyttöliittymällä luodaan uusi verkosto ja merkitään se julkaistavaksi, lähtee kaikkien verkostoon kuuluvien organisaatioiden opintotietojärjestelmään tieto luodusta verkostosta. Viesti sisältää kaikki verkostoon liittyvät tiedot. Kun ylläpitäjän käyttöliittymällä päivitetään julkaistua verkosta, lähtee siitä kaikille verkostoon kuuluville organisaatioille ilmoitus, joka sisältää uudet verkoston tiedot.

Verkoston tiedot ylläpitokäyttöliittymää varten

Tähdellä* merkityt tiedot ovat pakollisia

Verkoston tyyppi*

 • Valinnanvapaus
 • Opintosuunnitelmataso (mahdollinen jatkokehitystyö)

Lyhenne*

Verkoston nimi*

 • suomi, ruotsi, englanti (nimi pitää antaa vähintään yhdellä kielellä)

Verkoston kuvaus

 • suomi, ruotsi, englanti

Lisätietoja

 • suomi, ruotsi, englanti

Verkoston organisaatiot:

Organisaation tunniste (tulee automaattisesti järjestelmästä)

Koordinoiva korkeakoulu? (onko koordinoiva korkeakoulu)

Alkupäivämäärä*

Loppupäivämäärä (pakollinen, jos kiinteä voimassaolo)

Jatkuvuus*

 • toistaiseksi voimassaoleva
 • kiinteä voimassaolo

Voimassaolo (koko verkoston voimassaolo)

Alkupäivämäärä*

Loppupäivämäärä

Jatkuvuus*

 • toistaiseksi voimassaoleva
 • kiinteä voimassaolo

Kohderyhmät (ei tarvita vielä)

Rajoitteet (ei tarvita vielä)

Kulut

 • Maksuton/maksullinen
 • Hinnoittelun pohja
  • euroa/opintopiste
  • muu maksullisuuden peruste
 • Hinta (pakollinen, jos maksullinen)

Sopimukset

Puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa on raamisopimus - tahdonilmaus opetusyhteistyölle ja Sopimus opetusyhteistyöverkostosta - pohja on mallisopimus, jolla voidaan tarvittaessa solmia uusia sopimuksia tai päivittää vanhoja verkostokohtaisia sopimuksia. Ristiinopiskelupalvelun ohjaus huolehtii ylläpidon sopimuksesta palvelun tuottajan CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy kanssa ja korkeakoulut sopivat palveluun liittymisestä palvelun ohjauksen kanssa.

 • Yhteistyöverkostokohtaisen sopimuksen laatiminen, mikäli kyseessä on uusi verkosto tai verkostosopimus halutaan uusia kokonaan
 • Yhteistyöverkostokohtaisen sopimuksen päivittäminen siten, että se ei ole ristiriidassa allekirjoitetun "Puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa" kanssa
 • Ristiinopiskelupalvelun palvelutilauksen tekeminen

Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeessa on kehitetty toimintamallia ja teknisiä ratkaisuja, joiden avulla opiskelijoiden liikkuvuuden prosesseja pystytään tukemaan aikaisempaa suoraviivaisemmin ja automaattisemmin. Toimintamalli perustuu yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien opetusyhteistyötä koskeviin pykäliin sekä Puitesopimukseen opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa. Näissä kuvataan tavoitetilaa koskevat periaatteet, joiden mukaiseen toimintatapaan siirrytään niin hallinnollisessa mielessä kuin teknisten ratkaisujen osalta vaiheittain. Verkostojen päättävien elinten kokoontumisaikataulut ja verkostojen sopimussisällöt saattavat vaikuttaa ristiinopiskelupalvelun käyttöönoton aikatauluihin.


 • No labels