Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ristiinopiskeluhanke järjestää verkossa toteutettavia kyselytunteja vuoden 2020 ajan tukemaan verkostoja uusien käytäntöjen käyttöönoton valmistelussa.

Kyselytunnit pidetään kuukausittain teemoittain

16.3.2020 klo 15-16 Sopimuksiin liittyvät peruskysymykset

20.4.2020 klo 15-16 Verkostoyhteyshenkilön rooli ja tehtävät, käyttöönottojen eriaikaisuus

18.5.2020 klo 15 - 16 Pilottisuunnittelun työpajasta terveisiä! Verkostoyhteyshenkilöiden listaus ja yhteydenpito

16.6.2020 klo 15-16 Ristiinopiskelun tuotantoversion (MVP) valmistuminen, Pilottisuunnittelun työpajasta terveisiä!

24.8.2020 klo 15-16 Verkostoyhteyshenkilön kartoituksen tuloksia (Aino Nordling, Tampereen yliopisto)

28.9.2020 klo 15-16 Tilannekatsaus hankkeeseen ja käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä.

26.10.2020 klo 15-16 Tilannekatsaus hankkeeseen ja Ristiinopiskelupalvelun ohjeet eDuunissa

30.11.2020 klo 15-16 Tilannekatsaus hankkeeseen

25.1.2021 klo 15-16 Tilannekatsaus, hankkeen päätös

Muita tunnistettuja teemoja ovat:

  • Toimintatavat, hyvät käytännöt, koordinointi
  • Suunnittelu ja resursointi
  • Opiskelijoiden tuki (digivalmiudet ym.)


16.6.2020 klo 15-16

24.8.2020 klo 15-16

28.9.2020 klo 15-16

26.10.2020 klo 15-16

30.11.2020 klo 15-16

25.1.2021 klo 15-16

Huom. Paikkatieto muuttunut!

Paikka: https://tuni.zoom.us/j/63877694674

  • No labels