Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ristiinopiskeluhanke järjestää verkossa toteutettavia kyselytunteja kevään 2020 aikana tukemaan verkostoja uusien käytäntöjen käyttöönoton valmistelussa.

Ensimmäinen kyselytunti 16.3.2020 klo 15-16 (teemana sopimuksiin liittyvät peruskysymykset).

Muita tunnistettuja teemoja ovat:

  • Toimintatavat, hyvät käytännöt, koordinointi
  • Suunnittelu ja resursointi
  • Opiskelijoiden tuki (digivalmiudet ym.)

Seuraavat kyselytunnit järjestään huhtikuun puolivälissä ja toukokuun puolivälissä. Tarkemmat ajat päivitetään sivuille maaliskuun loppuun mennessä. 


  • No labels
Write a comment…