Palvelun tilaaminen 

Korkeakoulu voi tilata Ristiinopiskelupalvelun CSC:ltä korkeakoulujen ja CSC:n välisen Puitesopimuksen mukaisella tilauksella. 

Tilaus koostuu kahdesta dokumentista; korkeakoulun puitesopimukseen lisättävistä Palvelukuvauksesta ja Palvelutilauksesta. Niissä on on kuvattu mm. palvelun sisältö sekä palveluun littyvät ehdot, vastuut ja roolit.

Kun korkeakoulu on kiinnostunut tilaamaan Ristiinopiskelupalvelun:

 • Lähetä viesti palveluosoitteeseemme ristiinopiskelupalvelu@postit.csc.fi.
 • Kerro viestissä
  • korkeakoulu, joka haluaa tilata Ristiinopiskeluopalvelun (Ripa),
  • henkilö, josta tulee Tilaajan sopimusyhteyshenkilö Palvelutilaukseen sekä hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa
  • henkilö, joka on Tilaajan puolelta Ripan toiminnallinen pääkäyttäjä ja hänen yhteystietonsa
  • henkilö, joka on Tilaajan puolelta Ripan tekninen pääkäyttäjä ja hänen yhteystietonsa
  • korkeakoulun laskutusviite

Kun olemme saaneet tilausviestin, laadimme CSC:llä palvelutilausdokumentin ja palvelukuvausdokumentin, jotka lähetetään CSC:n puitesopimusyhteyshenkilön toimesta tilaajakorkeakoulun puitesopimusyhteyshenkilölle hyväksyttäväksi. Kun tilaus on molemmin puolin hyväksytty, liitetään se osaksi tilaajakorkeakoulun ja CSC:n välistä puitesopimusta.

Lisätietoja korkeakoulujen ja CSC:n välisestä puitesopimuksesta: Puitesopimukset keskinäisen yhteistyön järjestämisessä

Ristiinopiskelupalvelun Palvelutilaus

Palvelutilaus on samasisältöinen kaikille korkeakouluille, lukuun ottamatta korkeakoulun, tilauksen yhteyshenkilön ja laskutuksen tietoja. Tilauksen sisältöön voi tutustua alla olevasta linkistä.


 • No labels