• Verkostotiedot: Verkostojen tiedot syötetään Ristiinopiskelupalveluun ylläpitoliittymän kautta. Verkoston yhteyshenkilö lähettää tiedot CSC:lle ja CSC:n ylläpitäjä syöttää ne järjestelmään.
  • Koulutustarjonta: Koulutustarjontaa syötetään kohdekorkeakoulun opintotietojärjestelmään ja opintojaksot kohdistetaan ristiinopiskeluverkostolle, jolloin tiedot niistä välittyvät keskitetyn palveluväylän kautta verkoston muille korkeakouluille.
  • Ilmoittautumiset: Opiskelija käyttää kotikorkeakoulunsa omaa opintotietojärjestelmää, josta ilmoittautumiseen liittyvät tiedot välitetään palveluväylän kautta kohdekorkeakoulun opintotietojärjestelmään ilmoittautumisen rekisteröimiseksi.
    • Kohdekorkeakoulu käsittelee ilmoittautumisen omassa opintotietojärjestelmässään. Opiskelijalle välittyy tieto siitä, onko ilmoittautuminen hyväksytty.
  • Opiskelija suorittaa opinnot kohdekorkeakoulussa (ei esitetty kuvassa)
  • Suoritukset: Kohdekorkeakoulu kirjaa opintosuorituksen omaan opintotietojärjestelmäänsä, josta suoritus välitetään palveluväylän kautta opiskelijan kotikorkeakouluun.
    • Suoritusmerkinnät siirtyvät myös VIRTA:an.
  File Modified
PNG File Ripa kaavio kaikki.png Apr 18, 2023 by Olli Lyytinen
Microsoft Powerpoint Presentation Ristiinopiskelun_palveluvayla.pptx Aug 15, 2023 by Olli Lyytinen  • No labels