Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Opiskelija käyttää kotikorkeakoulunsa omaa opintotietojärjestelmää, josta ilmoittautumiseen liittyvät tiedot välitetään palveluväylän kautta kohdekorkeakoulun opintotietojärjestelmään ilmoittautumisen rekisteröimiseksi.
  • Kohdekorkeakoulu käsittelee ilmoittautumisen omassa opintotietojärjestelmässään.
  • Kohdekorkeakoulu kirjaa opintosuorituksen omaan opintotietojärjestelmäänsä, josta suoritus välitetään palveluväylän kautta opiskelijan kotikorkeakouluun.

Tiedonkulku järjestelmien välillä näkyy seuraavassa kuvassa:
  File Modified
PNG File Ripa kaavio kaikki.png Apr 27, 2022 by Olli Lyytinen
Microsoft Powerpoint Presentation Ristiinopiskelun_palveluvayla.pptx Apr 27, 2022 by Olli Lyytinen


  • No labels