Korvaamishakemus perustuen aiemmin suoritettuun opintoon
Korvaamishakemus perustuen aiemmin suoritettuun opintoon.mp4

Tämä video on ohje korvaamishakemuksen tekemiseen aiemmin suoritetun opinnon perusteella. Korvaaminen tarkoittaa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) olevan opintojakson korvaamista yhdellä tai useammalla aiemmin suoritetulla opinnolla. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta HOPSissa olevan opintojakson osaamistavoitteiden kanssa.

Videolla näkyy Pepin opiskelijan työpöydän etusivu. Opiskelijan työpöydän näkymä ja toiminnallisuudet koskevat aina tiettyä opiskeluoikeutta. Sinulla voi olla useita opiskeluoikeuksia. Aloita korvaamisen hakeminen valitsemalla opiskeluoikeus, jolle haluat hakea hyväksilukua. Klikkaa työpöydän oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa omaa nimeäsi. Näin saat avattua valikon, johon on listattuna opiskeluoikeutesi. Valitse valikosta klikkaamalla opiskeluoikeus, jolle haet hyväksilukua. Työpöydän näkymään vaihtuu tämän opiskeluoikeuden tiedot.

Siirry hakemaan hyväksilukua klikkaamalla osaamisen tunnustamisen kuvaketta työpöydän yläosan navigaatiopalkissa tai vie osoitin navigaatiopalkissa kuvakkeen kohdalle, jolloin sinulle aukeaa valikko, josta voit valita klikkaamalla osaamisen tunnustamisen. Aloita hakemuksen täyttäminen klikkaamalla Uusi hakemus -painiketta. Jos sinulla on HOPSissasi useita opintoja, joita haluavat korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla, tulee jokaisesta korvattavasta opinnosta tehdä oma hakemus. Klikattuasi Uusi hakemus -painiketta, avautuu näkymä opiskeluoikeutesi tiedoista ja ohjauskeskustelusta. Voit keskustella hyväksilukemisesta esimerkiksi omaopettajasi, opintojakson opettajan, tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijan tai muun opintoneuvontaa antavan tahon kanssa. Ohjauskeskustelussa tarkistetaan, että osaamisesi on hyväksiluettavissa. Näkymässä on kentät ohjauskeskustelun päivämäärälle, kenen kanssa ohjauskeskustelu on käyty sekä lisätiedoille. Jos olet käynyt ohjauskeskustelussa, lisää keskustelun tiedot. Voit halutessasi kirjata keskustelun sisältöä tai keskustelussa sovittua lisätietoja -kenttään. Jos et käynyt ohjauskeskustelussa, jätä keskustelun tiedot tyhjäksi. Klikkaa painiketta Tallenna luonnos ja aloita hakemuksen täyttäminen.

Seuraavaksi lisää hakemukselle suorituspaikka klikkaamalla ruudulla painiketta Lisää suorituspaikka. Täytä avautuneeseen ikkunaan suorituspaikan tiedot. Valitse tyypiksi oppilaitos. Valitse suorituspaikan tyyppi ja suorituspaikka avautuvista valikoista. Kirjoita Koulutuksen nimi -kenttään suorittamasi koulutusohjelman nimi tai jätä kenttä tyhjäksi. Halutessasi voit kirjoittaa tarkemmat kuvaukset kenttiin Kuvaus ja Saamani osaamisen kuvaus suhteessa osaamistavoitteisiin. Ikkunan alaosassa on paikka liitteiden lisäämiselle. Lisää hakemukselle tarvittavat liitteet, kuten opintosuoritusote. Klikkaa lopuksi Tallenna-painiketta.

Jos olet suorittanut korvaavia opintoja useissa korkeakouluissa, lisää tässä vaiheessa uusi suorituspaikka klikkaamalla Lisää suorituspaikka -painiketta.

Seuraavaksi lisää suorittamasi opinnon tiedot klikkaamalla ruudun vasemmassa reunassa painiketta Muualla suoritettu opinto. Klikkaa auki valikko kohdassa Haettavan hyväksiluvun tyyppi ja valitse valikosta korvaaminen. Tämän jälkeen klikkaa auki valikko kohdassa Valitse käsittelijä ja kirjoita avautuneeseen kentään korvattavan opintojakson vastuuhenkilön nimi. Vahvista valinta klikkaamalla nimeä. 

Klikkaa seuraavaksi painiketta Lisää opinto. Täytä auenneeseen ikkunaan aiemmin suorittamasi opinnon tiedot. Tarkista opinnon koodi opintosuoritusotteelta. Kirjoita suorittamasi opinnon alkuperäinen nimi ja englanninkielinen nimi. Kiinnitä huomio oikeinkirjoitukseen, sillä nimet tallennetaan ilmoittamassasi muodossa Peppiin. Kirjoita perustelut -kenttään lyhyesti ja selkeästi, miksi hyväksiluku tulisi hyväksyä. Esimerkiksi mitä osaamistavoitteita suorittamissasi opinnoissa oli suhteessa korvattavan opintojakson osaamistavoitteisiin. Tallenna tiedot hakemukselle klikkaamalla ikkunan alaosassa Lisää -painiketta.

Jos haluat korvata HOPSissa olevan opinnon useilla aiemmilla opinnoilla, lisää tässä vaiheessa uuden opinnon tiedot klikkaamalla Lisää opinto -painiketta. Täytä avautuneeseen ikkunaan opinnon tiedot ja valitse suorituspaikka. Voit myös lisätä uuden suorituspaikan klikkaamalla Lisää -painiketta. Täytä suorituspaikan tiedot, liitä mukaan tarvittavat liitteet ja klikkaa Tallenna -painiketta. Kun olet täyttänyt suorittamasi opinnon tiedot ja mahdolliset perustelut, tallenna opinnon tiedot hakemukselle klikkaamalla Lisää -painiketta.

Ruudun vasemmalla puolella näkyy aiemmin suorittamasi opinnon tiedot, keskiosassa näkyy HOPSisi ja oikealle puolelle tulee opinto, joihin haet hyväksilukua. Klikkaa ruudun keskiosassa HOPSistasi korvattavan opinnon rivin lopussa olevaa plus-painiketta ja siirrä raahaamalla opinto ruudun oikealla sijaitsevaan laatikkoon nimeltä Hakemukseen valitut opinnot. Voit poistaa siirtämäsi opinnon sen rivin lopussa olevasta ruksi -painikkeesta. Tässä näkymässä voit myös muokata aiemmin suorittamasi opinnon tietoja. Muokkaustilaan pääset klikkaamalla ruudun oikealla puolella sijaitsevaa kynä -painiketta. Kun olet valinnut opinnon, johon haet hyväksilukua, klikkaa ikkunan oikeassa alakulmassa Tallenna -painiketta.

Ruudun vasemmalla puolella näkyy aiemmin suorittamasi opinnon tiedot. Voit muokata tietoja vielä klikkaamalla vasemmassa reunassa sijaitsevaa kynä-painiketta. Ruudun oikealla puolella näkyy tiedot opinnosta, johon haet hyväksilukua. Kun hakemus on valmis, klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa painiketta Lähetä hakemus. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa järjestelmä varmistaa haluatko lähettää hakemuksen. Klikkaa OK ja tämän jälkeen hakemus siirtyy opintojakson vastuuhenkilölle. 


Korvaamishakemus aiemman hankitun osaamisen perusteella
Korvaamishakemus perustuen aiemmin hankittuun osaamiseen.mp4

Tämä video on ohje korvaamishakemuksen täyttämiseen aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Korvaaminen tarkoittaa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) olevan opintojakson korvaamista aiemmalla osaamisella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta HOPSissa olevan opintojakson osaamistavoitteiden kanssa. Tässä esimerkissä aiempi osaaminen perustuu työkokemukseen.

Videolla näkyy Pepin opiskelijan työpöydän etusivu. Opiskelijan työpöydän näkymä ja toiminnallisuudet koskevat aina tiettyä opiskeluoikeutta. Sinulla voi olla useita opiskeluoikeuksia. Aloita korvaamisen hakeminen valitsemalla opiskeluoikeus, jolle haluat hakea hyväksilukua. Klikkaa työpöydän oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa omaa nimeäsi. Näin saat avattua valikon, johon on listattuna opiskeluoikeutesi. Valitse valikosta klikkaamalla opiskeluoikeus, jolle haet hyväksilukua. Työpöydän näkymään vaihtuu tämän opiskeluoikeuden tiedot.

Siirry hakemaan hyväksilukua klikkaamalla osaamisen tunnustamisen kuvaketta työpöydän yläosan navigaatiopalkissa tai vie osoitin navigaatiopalkissa kuvakkeen kohdalle, jolloin sinulle aukeaa valikko, josta voit valita klikkaamalla osaamisen tunnustamisen. Aloita hakemuksen täyttäminen klikkaamalla Uusi hakemus -painiketta. Jos sinulla on HOPSissasi useita opintoja, joita haluavat korvata aiemmin hankitulla osaamisella, tulee jokaisesta korvattavasta opinnosta tehdä oma hakemus. Klikattuasi Uusi hakemus -painiketta, avautuu näkymä opiskeluoikeutesi tiedoista ja ohjauskeskustelusta. Voit keskustella hyväksilukemisesta esimerkiksi omaopettajasi, opintojakson opettajan, tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijan tai muun opintoneuvontaa antavan tahon kanssa. Ohjauskeskustelussa tarkistetaan, että osaamisesi on hyväksiluettavissa. Näkymässä on kentät ohjauskeskustelun päivämäärälle, kenen kanssa ohjauskeskustelu on käyty sekä lisätiedoille. Jos olet käynyt ohjauskeskustelussa, lisää keskustelun tiedot. Voit halutessasi kirjata keskustelun sisältöä tai keskustelussa sovittua lisätietoja -kenttään. Jos et käynyt ohjauskeskustelussa, jätä keskustelun tiedot tyhjäksi. Klikkaa painiketta Tallenna luonnos ja aloita hakemuksen täyttäminen.

Seuraavaksi lisää hakemukselle suorituspaikka klikkaamalla ruudulla painiketta Lisää suorituspaikka. Täytä avautuneeseen ikkunaan suorituspaikan tiedot. Valitse tyypiksi työkokemus. Klikkaa auki valikko nimeltä Suorituspaikan tyyppi ja valitse valikosta Yritykset tai organisaatiot. Työnantaja/muu -valikon alla, laita ruksi kohtaan Työnantajaa/paikkaa ei löydy valikosta. Kirjoita avautuviin Työnantajan nimi/muu osaaminen -kenttiin suomeksi ja englanniksi työnantajan nimi. Kirjoita Työnimike/muu osaaminen -kenttiin suomeksi ja englanniksi, mikä työnimike tai titteli sinulla oli työpaikassa. Esimerkiksi Projektipäällikkö/Project manager tai Harjoittelija/Trainee. Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen, koska nimet tallennetaan Peppiin hakemuksella ilmoittamasi tietojen perusteella. Halutessasi voit kirjoittaa tarkemmat kuvaukset kenttiin Kuvaus ja Saamani osaamisen kuvaus suhteessa osaamistavoitteisiin. Ikkunan alaosassa on paikka liitteiden lisäämiselle. Lisää hakemukselle tarvittavat liitteet, kuten opintosuoritusote, kuten työtodistus. Klikkaa lopuksi Tallenna-painiketta.

Seuraavaksi lisää osaamisesi tiedot klikkaamalla painiketta Lisää aiemmin hankittu muu osaaminen. Klikkaa auki valikko kohdassa Haettavan hyväksiluvun tyyppi ja valitse valikosta korvaaminen. Tämän jälkeen klikkaa auki valikko kohdassa Valitse käsittelijä ja kirjoita avautuneeseen kentään korvattavan opintojakson vastuuhenkilön nimi. Vahvista valinta klikkaamalla nimeä. 

Klikkaa seuraavaksi painiketta Lisää aiemmin suoritettu osaaminen. Tämä aukaiseen ikkunan, johon tulee täyttää aiemmin suorittamasi osaamisen tiedot. Kirjoita arviointi -kenttään hyv tai jätä kenttä tyhjäksi. Kun klikkaat Suorituspaikat -kenttää, järjestelmä ehdottaa sinulle aiemmin hakemukselle lisäämäsi suorituspaikan. Lisää suorituspäivämäärä. Sinun tulee esittää hakemuksessa osaamisesi ja perustella se suhteessa korvattavan opintojakson osaamistavoitteisiin Perustelut -kentässä. Päätöksentekijä kertoo päätöksessään, mikäli sinun tulee täydentää osaamistasi. Tallenna tiedot hakemukselle klikkaamalla ikkunan alaosassa Lisää -painiketta.

Jos haluat korvata HOPSissa olevan opinnon usealla aiemmalla osaamisella, lisää tässä vaiheessa uuden osaamisen tiedot klikkaamalla Lisää aiemmin suoritettu osaaminen -painiketta. Täytä avautuneeseen ikkunaan osaamisen tiedot. Jos et ole hakemuksen alussa lisännyt toista suorituspaikkaa, voit tehdä sen nyt klikkaamalla suorituspaikan yhteydessä olevaa Lisää -painiketta. Täytä suorituspaikan tiedot, liitä mukaan tarvittavat liitteet ja klikkaa Tallenna -painiketta. Kun olet täyttänyt osaamisen tiedot ja mahdolliset perustelut, tallenna osaamisen tiedot hakemukselle klikkaamalla Lisää -painiketta ikkunan oikeassa alakulmassa. 

Ruudun vasemmalla puolella näkyy aiemmin hankkimasi osaamisen tiedot, keskiosassa näkyy HOPSisi ja oikealle puolelle tulee opinto, joihin haet hyväksilukua. Klikkaa ruudun keskiosassa HOPSistasi korvattavan opinnon rivin lopussa olevaa plus-painiketta ja siirrä raahaamalla opinto ruudun oikealla sijaitsevaan laatikkoon nimeltä Hakemukseen valitut opinnot. Voit poistaa siirtämäsi opinnon sen rivin lopussa olevasta ruksi -painikkeesta. Tässä näkymässä voit myös muokata aiemmin hankkimasi osaamisen tietoja. Muokkaustilaan pääset klikkaamalla ruudun oikealla puolella sijaitsevaa kynä -painiketta. Kun olet valinnut opinnon, johon haet hyväksilukua, klikkaa ikkunan oikeassa alakulmassa Tallenna -painiketta.

Ruudun vasemmalla puolella näkyy aiemmin hankkimasi osaamisen tiedot. Voit muokata tietoja vielä klikkaamalla vasemmassa reunassa sijaitsevaa kynä-painiketta. Ruudun oikealla puolella näkyy tiedot opinnosta, johon haet hyväksilukua. Kun hakemus on valmis, klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa painiketta Lähetä hakemus. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa järjestelmä varmistaa haluatko lähettää hakemuksen. Klikkaa OK ja tämän jälkeen hakemus siirtyy opintojakson vastuuhenkilölle. 


Yhden tai useamman aiemmin suoritetun opinnon sisällyttäminen
Sisällyttäishakemus.mp4

Tämä video on ohje aiemmin suoritetun opinnon sisällyttämiselle. Sisällyttäminen tarkoittaa toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa. Opinnot eivät vastaa HOPSissa minkään opintojakson osaamistavoitteita, mutta vastaavat tutkinnon osaamistavoitteita ja voisivat sisällöllisesti kuulua tutkintoon.

Videolla näkyy Pepin opiskelijan työpöydän etusivu. Opiskelijan työpöydän näkymä ja toiminnallisuudet koskevat aina tiettyä opiskeluoikeutta. Sinulla voi olla useita opiskeluoikeuksia. Aloita sisällyttämisen hakeminen valitsemalla opiskeluoikeus, jolle haluat hakea hyväksilukua. Klikkaa työpöydän oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa omaa nimeäsi. Näin saat avattua valikon, johon on listattuna opiskeluoikeutesi. Valitse valikosta klikkaamalla opiskeluoikeus, jolle haet hyväksilukua. Työpöydän näkymään vaihtuu tämän opiskeluoikeuden tiedot.

Siirry hakemaan hyväksilukua klikkaamalla osaamisen tunnustamisen kuvaketta työpöydän yläosan navigaatiopalkissa tai vie osoitin navigaatiopalkissa kuvakkeen kohdalle, jolloin sinulle aukeaa valikko, josta voit valita klikkaamalla osaamisen tunnustamisen. Aloita hakemuksen täyttäminen klikkaamalla Uusi hakemus -painiketta. Klikattuasi Uusi hakemus -painiketta, avautuu näkymä opiskeluoikeutesi tiedoista ja ohjauskeskustelusta. Voit keskustella hyväksilukemisesta esimerkiksi omaopettajasi, opintojakson opettajan, tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijan tai muun opintoneuvontaa antavan tahon kanssa. Ohjauskeskustelussa tarkistetaan, että osaamisesi on hyväksiluettavissa. Näkymässä on kentät ohjauskeskustelun päivämäärälle, kenen kanssa ohjauskeskustelu on käyty sekä lisätiedoille. Jos olet käynyt ohjauskeskustelussa, lisää keskustelun tiedot. Voit halutessasi kirjata keskustelun sisältöä tai keskustelussa sovittua lisätietoja -kenttään. Jos et käynyt ohjauskeskustelussa, jätä keskustelun tiedot tyhjäksi. Klikkaa painiketta Tallenna luonnos ja aloita hakemuksen täyttäminen.

Seuraavaksi lisää hakemukselle suorituspaikka klikkaamalla ruudulla painiketta Lisää suorituspaikka. Täytä avautuneeseen ikkunaan suorituspaikan tiedot. Valitse tyypiksi oppilaitos. Valitse suorituspaikan tyyppi ja suorituspaikka valikoista. Kirjoita Koulutuksen nimi -kenttään suorittamasi koulutusohjelman nimi tai jätä kenttä tyhjäksi. Halutessasi voit kirjoittaa tarkemmat kuvaukset kenttiin Kuvaus ja Saamani osaamisen kuvaus suhteessa osaamistavoitteisiin. Ikkunan alaosassa on paikka liitteiden lisäämiselle. Lisää hakemukselle tarvittavat liitteet, kuten opintosuoritusote. Klikkaa lopuksi Tallenna-painiketta.

Jos olet suorittanut opintoja useissa korkeakouluissa, lisää tässä vaiheessa uusi suorituspaikka klikkaamalla Lisää suorituspaikka -painiketta.

Seuraavaksi lisää suorittamasi opinnon tiedot klikkaamalla ruudun vasemmassa reunassa painiketta Muualla suoritettu opinto. Klikkaa auki valikko kohdassa Haettavan hyväksiluvun tyyppi ja valitse valikosta sisällyttäminen. Tämän jälkeen klikkaa auki valikko kohdassa Valitse käsittelijä ja kirjoita avautuneeseen kentään tutkinto-ohjelmasi vastuuhenkilön nimi. Vahvista valinta klikkaamalla nimeä. Mikäli et tiedä tutkinto-ohjelmasi vastuuhenkilöä, tarkista nimi Patiosta Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön nimeäminen -sivulta.

Klikkaa seuraavaksi painiketta Lisää opinto. Täytä auenneeseen ikkunaan aiemmin suorittamasi opinnon tiedot. Tarkista opinnon koodi opintosuoritusotteelta. Kirjoita suorittamasi opinnon alkuperäinen nimi ja englanninkielinen nimi. Kiinnitä huomio oikeinkirjoitukseen, sillä nimet tallennetaan ilmoittamassasi muodossa Peppiin. Kirjoita perustelut -kenttään lyhyesti ja selkeästi, miksi hyväksiluku tulisi hyväksyä ja esimerkiksi mitä osaamistavoitteita suorittamassasi opinnossa oli. Tallenna tiedot hakemukselle klikkaamalla ikkunan lopussa Lisää -painiketta.

Ruudun vasemmalla puolella näkyy aiemmin suorittamasi opinnon tiedot. Voit muokata opintojen tietoja tässä näkymässä. Muokkaustilaan pääset klikkaamalla kynä -painiketta. Ruudun vasemmalla puolella opinnot sijoitetaan HOPSiin. Voit tarkastella ensin HOPSiasi klikkaamalla HOPS-esikatselu -painikkesta. Sulje esikatseluikkuna ruksi -painikkesta oikeassa yläkulmassa. Avaa klikkaamalla Valise opintokokonaisuus -valikko ja klikkaa kokonaisuutta johon haluat sijoittaa suorittamasi opinnon. Mikäli haluat lisätä toisen sisällytettävän opinnon, klikaa Lisää opinto -painiketta. Näkymään avautuu ikkuna opinnon tiedoista. Täytä suorittamasi opinnon tiedot. Tässä ikkunassa on mahdollista myös lisätä uusi suorituspaikka klikkaamalla Lisää -painiketta suorituspaikan tietojen yhteydessä. Kun olet täyttänyt suorittamasi opinnon tiedot, klikkaa ikkunan alaosassa Lisää -painiketta.

Lisäämäsi opinnot näkyvät hakemuksella vasemmalla puolella alekkain. Sijoita myös toinen suorittamasi opinto HOPSiisi. Lopuksi klikkaa Tallenna -painiketta ruudun oikeassa alakulmassa.

Kun hakemus on valmis, klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa painiketta Lähetä hakemus. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa järjestelmä varmistaa haluatko lähettää hakemuksen. Klikkaa OK ja tämän jälkeen hakemus siirtyy tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.


Vapautushakemuksen tekeminen kieliopinnoista
Vapautushakemus.mp4

Tämä video on ohje vapautushakemuksen tekemiseen

Videolla näkyy Pepin opiskelijan työpöydän etusivu. Opiskelijan työpöydän näkymä ja toiminnallisuudet koskevat aina tiettyä opiskeluoikeutta. Sinulla voi olla useita opiskeluoikeuksia. Aloita vapautuksen hakeminen valitsemalla opiskeluoikeus, jolle haluat hakea vapautusta. Klikkaa työpöydän oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa omaa nimeäsi. Näin saat avattua valikon, johon on listattuna opiskeluoikeutesi. Valitse valikosta klikkaamalla opiskeluoikeus, jolle haet vapautusta. Työpöydän näkymään vaihtuu tämän opiskeluoikeuden tiedot.

Siirry hakemaan vapautusta klikkaamalla osaamisen tunnustamisen kuvaketta työpöydän yläosan navigaatiopalkissa tai vie osoitin navigaatiopalkissa kuvakkeen kohdalle, jolloin sinulle aukeaa valikko, josta voit valita klikkaamalla osaamisen tunnustamisen. Aloita hakemuksen täyttäminen klikkaamalla Uusi hakemus -painiketta. Klikattuasi Uusi hakemus -painiketta, avautuu näkymä opiskeluoikeutesi tiedoista ja ohjauskeskustelusta. Voit keskustella vapautuksen hakemisesta esimerkiksi omaopettajasi, opintojakson opettajan, tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijan tai muun opintoneuvontaa antavan tahon kanssa. Ohjauskeskustelussa tarkistetaan, että vapautus on hyväksyttävissä. Näkymässä on kentät ohjauskeskustelun päivämäärälle, kenen kanssa ohjauskeskustelu on käyty sekä lisätiedoille. Jos olet käynyt ohjauskeskustelussa, lisää keskustelun tiedot. Voit halutessasi kirjata keskustelun sisältöä tai keskustelussa sovittua lisätietoja -kenttään. Jos et käynyt ohjauskeskustelussa, jätä keskustelun tiedot tyhjäksi. Klikkaa painiketta Tallenna luonnos ja aloita hakemuksen täyttäminen.

Klikkaa seuraavaksi Lisää suorituspaikka -painiketta. Valitse tyypiksi muu. Laita ruksi kohtaan Työnantajaa/paikkaa ei löydy valikosta. 
Kirjoita työnantajan nimi/muu osaaminen -kenttään Vapautus (tai jokin muu vapaavalintainen hakemukseesi tai vapautuksesi syyhyn liittyvä nimi). Kirjoita nimi myös englanniksi. Ikkunan alaosassa on paikka liitteiden lisäämiselle. Lisää hakemukselle tarvittavat liitteet, esimerkiksi todistus siitä, että olet vapautettu toisen kotimaisen kielen opinnoista alemmissa koulutusasteissa. Klikkaa lopuksi Tallenna-painiketta.

Klikkaa painiketta Hae vapautusta opinnosta. Täytä auenneeseen ikkunaan vapautettavan opinnon tiedot. Valitse valikosta opinto, johon haet vapautusta. Valitse valikosta vapautuksen syy. Voit halutessasi kirjoittaa perustelut vapautukselle Perustelut -kenttään. Klikkaa auki valikko kohdassa Valitse käsittelijä ja kirjoita avautuneeseen kentään korvattavan opintojakson vastuuhenkilön nimi. Vahvista valinta klikkaamalla nimeä. Klikkaa lopuksi Tallenna -painiketta.

Ruudun vasemmalla puolella näkyy opinto, johon haet vapautusta. Voit muokata vapautuksen tietoja tässä näkymässä. Muokkaustilaan pääset klikkaamalla kynä -painiketta vasemmassa reunassa. Pääset muokkaamaan opintoa, johon haet vapautusta, klikkaamalla kynä -painiketta. Kun hakemus on valmis, klikkaa oikeassa yläkulmassa painiketta Lähetä hakemus. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa järjestelmä varmistaa haluatko lähettää hakemuksen. Klikkaa OK ja tämän jälkeen hakemus siirtyy opintojakson vastuuhenkilölle.

  • No labels