Palauteraportti

Kun vastausaika on päättynyt, avautuu sinulle automaattisesti mahdollisuus lukea annettujen palautteiden koosteraportti. Näet vastausten koosteraportin, mikäli vastauksia on tullut yhteensä vähintään kolme (3) ja mikäli olet itse vastannut loppupalautekyselyyn. Pääset katsomaan koosteraportin opintojaksopalautteiden etusivulta, ko. opintojakson riviltä valitsemalla Näytä raportti. Opintojakson rivillä lukee myös, kuinka kauan koosteraportti on luettavissasi. (Kuva 1)


Raportin oikeasta yläkumasta näet palautetta antaneiden lukumäärän sekä vastausprosentin. (Kuva 2)


Näet jokaisen valintatyyppisen kysymyksen kohdalla vastaajien lukumäärät sekä prosenttiosuudet väittämittäin. Lisäksi näet kysymyskohtaisesti vastausten keskiarvon sekä keskihajonnan. Vastaukset on esitetty myös pylväsdiagrammina. (Kuva 3)


Raportti sisältää ainoastaan keskiarvot kaikista annetuista numeerista arvioista. Muiden opiskelijoiden antamat kirjalliset vastaukset eivät tule mukaan koosteraporttiin.

Vastapalaute

Kun vastausaika on päättynyt, opintojakson opettajilla on 21 päivää aikaa vastata palautteeseen eli antaa loppupalautekyselyyn vastanneille opiskelijoille vastapalaute.  

Kun opettajat ovat kirjoittaneet ja julkaisseet vastapalautteen, pääset lukemaan palautteen valitsemalla opintojaksopalautteiden etusivulta ko. opintojakson rivillä Näytä raportti ja vastaus palautteeseen. (Kuva 4) Opintojakson rivillä lukee myös, kuinka kauan vastaus palautteeseen on luettavissa. 

Opettajan / opettajien kirjoittama vastaus palautteeseen on heti sivun alussa ennen koosteraporttia.


Huomaathan, että mikäli et itse antanut palautetta vastausaikana, et näe palauteraporttia, etkä opettajan antamaa vastapalautetta. 

Kuva 1: Näytä raportti

.

Kuva 2: Vastanneiden määrä ja vastausprosentti

.

Kuva 3: Pylväsdiagrammi

.

Kuva 4: Näytä raportti ja vastaus

.