Yleistä

Näet palautejärjestelmän pääsivun koosteesta ainoastaan niiden opintojaksojen ja toteutusten aktiiviset palautekyselyt, joille olet ilmoittautunut.

Jokaisella rivillä näet opintojakson lyhenteen (koodi+toteutuksen tunnus) ja nimen sekä palautekyselyn nimen ja tyypin (esim. loppupalaute).

Opintojaksopalaute koostuu kolmesta eri kyselytyypistä, joita ovat jatkuva palaute, välipalaute ja loppupalaute. Opintojaksopalautteet otsikon alta löydät kaikki loppupalaute- ja välipalautekyselyt ja Jatkuva palaute-otsikon alta löydät kaikki jatkuvan palautteen kyselyt. (Kuva 1)

Koosteesta näet myös palautelomakkeiden tilan: 

 • sininen puhekuplaikoni + ANNA PALAUTE tarkoittaa, että vastausaika on käynnissä ja voit antaa palautetta/vastata palautekyselyyn
 • vihreät palkit + NÄYTÄ RAPORTTI palautteen koontiraportti on luettavissa tiettyyn päivämäärään saakka, mutta opettaja ei ole vielä vastannut palautteeseen/antanut vastapalautetta
 • vihreät puhekuplat+ NÄYTÄ RAPORTTI palautteen koontiraportti on luettavissa ja opettaja on vastannut palautteeseen eli antanut vastapalautetta. Sekä koontiraportti että opettajan vastaus ovat luettavissa tiettyyn päivämäärään saakka. 

Jos etusivun näkymässä ei näy kyselyitä opintojaksosta (Kuva 2), se tarkoittaa, että sinulla

 • ei ole aktiivisia kyselyitä joihin voisi vastata
 • ei ole vastattuja kyselyitä, joihin olisi luettavissa vastausten koontiraporttia tai opettajan vastausta palautteeseen.

Mikäli et antanut palautetta vastausaikana, huomaathan, että

 • palautekysely poistuu listalta heti vastausajan päätyttyä
 • mikäli kyse on loppupalautekyselystä, et näe vastausten koontiraporttia
 • mikäli kyse on loppupalautekyselystä, et näe mahdollista opettajan vastausta annettuun palautteeseen

Jatkuva palaute

Jatkuva palaute on käytössä jokaisella toteutuksella.

Jatkuva palaute aktivoituu, kun opintojakso alkaa, ja sulkeutuu, kun opintojakso päättyy. Voit antaa jatkuvaa palautetta koko opintojakson ajan, niin monta kertaa kuin haluat.

Jatkuva palaute sisältää yhden avoimen kysymyksen ”Anna opintojaksosta palautetta. Mikä opintojaksolla on ollut toimivaa? Missä olisi kehitettävää?”.

Jos jätät opintojakson kesken, voit antaa siitä palautetta jatkuvan palautteen avulla, kertoa esimerkiksi syyt opintojakson keskeyttämiselle.

Jatkuvaan palautteeseen ei anneta vastapalautetta

. Jatkuvasta palautteesta ei näytetä koontiraporttia opiskelijoille, sillä palaute sisältää ainoastaan avoimia vastauksia, eikä toisten antamia avoimia vastauksia näytetä koskaan opiskelijoille. 

Pääset antamaan toteutuksesta jatkuvaa palautetta, valitsemalla rivin oikeasta reunasta Anna palautetta. (Kuva 3)

Mikäli toteutuksella useampi opetuskieli, tulee sinun ensin valita kieli, jolla haluat palautekyselyyn vastata. Kielivalinnan jälkeen, ruutuun avautuu palautekysely. 

Palautelomakkeen sivulla näet opintojakson koodin ja nimen, opettajien sekä palautetyypin nimen. Näet myös, kuinka monta päivää vastausaikaa on jäljellä. Pääset tarkastelemaan opintojakson tietoja valitsemalla Näytä opintojakson tiedot. Voit halutessasi kohdistaa jatkuvan palauteen tietylle/tietyille toteutuksen opettajille valitsemalla opettajan/t alasvetovalikosta kohdasta Kohdista palaute tietyille opettajille. Huom! Jatkuva palaute näkyy kuitenkin aina vastuuopettajalle, vaikka kohdistaisitkin palautteen yhdelle tietylle opettajalle, joka ei ole vastuuopettaja.

Kirjoita palautteesi sille varattuun tekstikenttään ja valitse sitten Lähetä palaute (Kuva 4). Saat kiitosviestin, kun palautteesi on lähetetty. Palautteen lähettämisessä kestää hetken aikaa, joten ethän sulje selainta ennen kuin olet saanut kiitosviestin. 

Kiitosviestin saamisen jälkeen, voit sulkea selaimen tai palata palautelistaukseen valitsemmalla sivun oikeasta yläkulmasta Takaisin listaukseen.

Palaamalla listaukseen, näet, että jatkuvan palauteen kyselyyyn, johon juuri vastasit, on saatavilla raportti. Raportista näet ainoastaan oman palautteesi sillä toisen opiskelijoiden antamaa avointa palautetta ei koskaan näytetä toisille opiskelijoille. (Kuva 5)


Välipalaute

Välipalautekyselyitä ei luoda automaattisesti, vaan opettaja voi pyytää sinua antamaan välipalautetta esimerkiksi opintojakson puolivälissä luomalla välipalautekyselyn.

Opettaja määrittelee välipalautekyselyn kysymykset sekä sekä asetukset kuten voimassaoloajan.

Välipalautekyselyyn vastaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin jatkuvaan- ja loppupalautekyselyynkin.

Antamasi välipalaute näkyy opettajille vasta sitten, kun vähintään kolme (3) opiskelijaa on antanut palautetta.

Välipalautteeseen ei anneta vastapalautetta. Voit vastata ainoastaan kerran välipalautekyselyyn. Välipalautteesta ei muodosteta opiskelijoille lainkaan raporttia. 

Loppupalaute

Loppupalaute kerätään automaattisesti kaikista toteutuksista. Loppupalautteen kysymykset rakentuvat kaikille yhteisistä kysymyksistä (14 kpl) ja mahdollisista opettajan omista lisäkysymyksistä. 

Loppupalautekyselyn asetuksia: 

 • Loppupalautekyselyt aktivoituvat eli vastausaika alkaa seitsemän (7) päivää ennen toteutuksen päättymistä.
 • Saat muistutusviestin sähköpostiisi palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli et ole vielä antanut palautetta.
 • Sinulla on 31 päivää aikaa antaa loppupalaute toteutuksen päättymisestä.
 • Sinulla on 60 päivää aikaa (palauteajan päättymisen jälkeen) nähdä raportti eli palautekoonti annetuista palautteista, mutta vain mikäli olet itse antanut palautetta ja mikäli vähintään kaksi (2) muuta opiskelijaa on antanut palautetta (N-raja: 3). 
 • Opettaja näkee annettujen loppupalautteiden koonnit, kun vähintään kolme (3) opiskeljaa on antanut palautetta.

Pääset antamaan toteutuksesta loppupalautetta, valitsemalla rivin oikeasta reunasta ANNA PALAUTE. Huom! Voit vastata ainoastaan kerran loppupalautekyselyyn. Huom! Kirjautumisessa on aikarajoite, eli istunto umpeutuu, mikäli olet toimettomana sivulla pitkän aikaa. Palautekyselyssä ei ole automaattitallennusta, eli jos et lähetä palautettasi, luonnostellut vastaukset häviävät ja sinun tulee aloittaa alusta. (Kuva 6)

Mikäli toteutuksella useampi opetuskieli, tulee sinun ensin valita kieli, jolla haluat palautekyselyyn vastata. Kielivalinnan jälkeen, ruutuun avautuu palautekysely. 

Palautelomakkeen sivulla näet opintojakson koodin ja nimen, opettajien sekä palautetyypin nimen. Näet myös, kuinka monta päivää vastausaikaa on jäljellä. Pääset tarkastelemaan opintojakson tietoja valitsemalla Näytä opintojakson tiedot. Voit halutessasi kohdistaa loppupalauteen avointen kysymysten vastaukset tietylle/tietyille toteutuksen opettajille valitsemalla opettajan/t alasvetovalikosta kohdasta Kohdista palaute tietyille opettajille. HUOM! Loppupalautteen avoimet vastaukset näkyvät kuitenkin aina vastuuopettajalle, vaikka kohdistaisitkin palautteen yhdelle tietylle opettajalle, joka ei ole vastuuopettaja.

Loppupalautekysely sisältää 14 yhteistä kysymystä, jotka on jaoteltu viiden eri aihealueen alle ja ne koskevat kaikkia opintojaksoja. Arvioi väittämät asteikolla "Täysin samaa mieltä", "Jokseenkin samaa mieltä", "Jokseenkin eri mieltä", "Täysin eri mieltä". Joidenkin valintakysymysten väittämien alla on kysymykseen liittyviä apukysymyksiä, jotka voivat auttaa sinua vastaamaan väittämään. Sinulla on mahdollisuus perustella ja tarkentaa vastauksiasi avoimiin tekstikenttiin jokaisen valintakysymyksen jälkeen. Kyselyn lopussa voit antaa yleistä palautetta opintojaksosta avoimeen tekstikenttään. Anna lopuksi yleisarvosana opintojaksolle asteikolla "Erittäin hyvä", "Hyvä", "Tyydyttävä", "Välttävä". Kaikki valintakysymykset ovat pakollisia ja kaikkia avoimet kysymykset ovat valinnaisia. Pakolliset kysymykset on merkitty tähdillä. (Kuva 7)

Kirjoita palautteesi sille varattuun tekstikenttään ja valitse sitten Lähetä palaute.

Kirjoita palautteesi sille varattuun tekstikenttään ja valitse sitten Lähetä palaute (Kuva 4). Saat kiitosviestin, kun palautteesi on lähetetty. Palautteen lähettämisessä kestää hetken aikaa, joten ethän sulje selainta ennen kuin olet saanut kiitosviestin. 

Kiitosviestin saamisen jälkeen, voit sulkea selaimen tai palata palautelistaukseen valitsemmalla sivun oikeasta yläkulmasta Takaisin listaukseen.

Palaamalla listaukseen, näet, että jatkuvan palauteen kyselyyyn, johon juuri vastasit, on saatavilla raportti. Raportista näet ainoastaan oman palautteesi sillä toisen opiskelijoiden antamaa avointa palautetta ei koskaan näytetä toisille opiskelijoille. (Kuva 5)


Kuva 1: Opintojaksopalaute koostuu kolmesta eri kysymystyypistä

.

.

Kuva 2: Opintojaksopalaute Pepin työpöydällä

Kuva 3: Anna jatkuva palaute

.

Kuva 4: Palautteen täyttäminen ja lähettäminen

.

Kuva 5: Raportti saatavilla

.

Kuva 6: Loppupalaute

.

Kuva 7: Loppupalautteen täyttäminen

.