Yleistä

Opintojaksopalautejärjestelmänä toimii Spark-palautepalvelu, joka on osa Peppiä.

Palautejärjestelmä toimii Pepin opintojaksoilmoittautumisten perusteella ja luo automaattisesti jatkuvan palautteen ja loppupalautteen kyselyt opintojaksoille ja niiden eri toteutuksille.

Pepin työpöydälläsi näet listan niistä palautekyselyistä, joiden vastausaika on menossa lähiaikoina umpeen. (Kuva 1)

Siirry opintojaksopalautejärjestelmään navigaatiovalikon puhekuplakuvakkeesta (Kuva 2).

Näet palautejärjestelmässä ainoastaan niiden opintojaksojen ja toteutusten aktiiviset palautekyselyt, joille olet ilmoittautunut.

Toimintaohjeet ja periaatteet

Tutustu tämän sivun ohjeistuksen lisäksi myös opintojaksopalautteen toimintaohjeisiin ja periaatteisiin (klikkaa tästä). Sivulta löydät vastaukset muun muuassa seuraaviin kysymyksiin:

Miksi opintojaksopalautteen antaminen on tärkeää - Mihin palautetta hyödynnetään?
Onko antamani palaute anonyymiä?
Ketkä kaikki näkevät annetut opintojaksopalautteet? 

Opiskelijan tärkeimmät tehtävät palautejärjestelmässä

 1. Palautteen antaminen 
 2. Koontiraportin eli vastausten lukeminen toteutuksen loppupalautteen osalta (mahdollista ainoastaan silloin, jos on itse antanut palautetta ja vastauksia on tullut yhteensä vähintään kolme)
 3. Opettajan vastauksen eli vastapalautteen lukeminen (koskee ainoastaan loppupalautetta)

Kyselytyypit

Opintojaksopalaute koostuu kolmesta eri kyselytyypistä, joita ovat jatkuva palaute, välipalaute ja loppupalaute. Voit antaa jatkuvaa palautetta koko opintojakson ajan, niin monta kertaa kuin haluat. Jatkuvan palautteen kyselyt luodaan automaattiesti jokaiselle toteutukselle. Jos jätät opintojakson jostakin syystä kesken, voit antaa siitä palautetta jatkuvan palautteen avulla, kertoa esimerkiksi syyt opintojakson keskeyttämiselle. Opettaja voi pyytää sinua antamaan välipalautetta esimerkiksi opintojakson puolivälissä luomalla välipalautekyselyn. Loppupalaute kerätään automaattisesti kaikista toteutuksista. Loppupalautteen kysymykset rakentuvat kaikille yhteisistä (14 kpl) kysymyksistä sekä mahdollisista opettajan lisäkysymyksistä, jotka opettajat voivat lisätä palautekyselyyn kysymyspankista.

Kielivalinta ja selaimet

Palautetyökalu toimii sillä kielellä, millä käytät Peppiä muutenkin. Voit vaihtaa kielivalinnan Pepissä. Palautetyökalu toimii seuraavissa selaimissa: Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Edge. Voit käyttää Spark-palautepalvelua myös mobiilissa.

Tietosuojailmoitus

Katso Tietosuojailmoitukset henkilötietojen käsittelystä Oulun yliopistossaSivulta löydät tarkemmat kuvaukset henkilö-/asiaryhmäkohtaisesti siitä, mitä tarkoitusta varten ja millä oikeusperusteella käsittelemme Oulun yliopistossa henkilötietoja. Sivulta löydät myös kuvaukset rekisteröityjen oikeuksista ja muista kyseiseen käsittelyyn liittyvistä asioista. Toimintaohjeista ja periaatteista näet, ketkä kaikki näkevät antamasi palautteen. 

Ongelmatilanteet

 • Tutustu aina ensin tältä sivustolta löytyviin ohjeistuksiin.
 • Jos palautepalvelu ei toimi ohjeistetulla tavalla,
  • kirjaudu ulos Pepistä, sulje selain ja kirjaudu takaisin Peppiin
  • tarkista Internet- ja VPN-yhteys
  • kokeile kirjautumista tarvittaessa toisella selaimella
  • tyhjennä selaimen välimuisti ja yritä sitten uudestaan
 • Jos mikään yllä mainituista toimenpiteistä ei auta, ilmoita virheestä osoitteeseen palaute@oulu.fi. 
 • Mikäli sinulla ei näy palautejärjestelmästä sellaista opintojaksoa/toteutusta/toteutuskokonaisuutta, mikä pitäisi, on todennäköisin syy se, että ole ole ilmoittautunut Pepissä kyseiselle toteutukselle. 
 • Jos etsimäsi palaute ei näy valitun opiskeluoikeuden alla, voit vaihtaa opiskeluoikeutta valitsemalla sivun oikeasta yläkulmasta oman nimen ja klikkaamalla toista opiskeluoikeutta. Näkymä päivittyy valitun opiskeluoikeuden mukaan.

Kuva 1: Opintojaksopalaute Pepin työpöydällä

Kuva 2: Siirry navigaatiovalikosta opintojaksopalautteeseen