Tervetuloa Avoin TKIO -verkoston wikiin.

​​​​​​​Uutta! Mikä on Avoin TKIO -verkosto?
Avoin TKIO -verkosto on avoimen TKI:n ja oppimisen verkosto, joka tukee
siirtymistä kohti avoimempaa toimintakulttuuria. Verkoston tehtävänä on tiedon, hyvien käytänteiden ja osaamisen liikkumisen tukeminen asiantuntijoiden kesken sekä yhteisen kehittämistyön edistäminen
. Lisäksi tavoitteena on osallistua kansallisen tason yhteistyöhön ja sitä kautta vaikuttaa myös laajemmin avoimen toimintakulttuurin muotoutumiseen.  Kuka tahansa avoimuudesta kiinnostunut voi liittyä mukaan.

Yhteydenotot listan kautta: AvoinTKIO-toimisto@lists.metropolia.fi
Hankkeen eDuuni-työtilan löydät täältä.

Verkoston toimintamalli 

Verkoston ydin muodostuu asiantuntijoiden ympärille. Verkostossa on mahdollista toimia esimerkiksi seuraavissa rooleissa: 

  • Jäsenet ovat avoimen toimintakulttuurin asiantuntijoita tai sen kehittämisestä kiinnostuneita. Jäsenet voivat toimia työryhmissä tai ilmoittautua asiantuntijoiksi, joita voidaan tarvittaessa konsultoida. 
  • Työryhmät kootaan tietyn teeman ympärille tarpeen mukaan. Ryhmä raportoi saamansa tulokset ja hajoaa kun työ valmis. 
  • Ohjaamo ohjaa verkoston toimintaa strategisella tasolla ja pohtii mm. toiminnan suuntaamistaja erilaisten työryhmien tarpeellisuutta. 
  • Avoin TKIO -toimisto koordinoi verkoston toimintaa käytännössä, mm. organisoi webinaareja javiestii toiminnasta. 

Haku

Tilan sivurakenneSivustosta vastaavat: Minna Marjamaa (Laurea), Tiina Tolonen (Oulun yliopisto) ja Antti Nyqvist (Haaga-Helia)


  • No labels