Child pages
  • ISBD-konversio huhtikuussa 2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DIY ISBD-konversion siivous Voyager-tietokannoissa

Tähän tulee erinäisiä vinkkejä ja ohjeita, joista voisi olla apua oman tietokannan siivoamisessa 4.4.2012 toteutettavaa ISBD-konversiota silmällä pitäen. Nämä ovat yksittäisten amkien tarpeisiin tehtyjä, eivät täydellisesti hiottuja ratkaisuja. ISBD-konversiosta löytyy parhaiten taustatietoa Kansalliskirjaston wikistä https://wiki.helsinki.fi/display/ISBDkonversio/ISBD-konversio ja Amkit-luetteloijien kohdalta Amkit-wikistä.

SAMKin tapa tutkia bib-tietueita.

Ainakin sellainen asia on selvinnyt, että Usemarconilla kun tekee konversion, niin siitä syntyy error.txt -tiedosto Usemarcon-kansioon. Tuota listaa kannattaa käydä läpi, vaikka ei varsinaisia erroreita tulisikaan. Vääriä kenttiä ja muuta mielenkiintoista paljastuu myös warningseista.

*****************************

SAMKin ohjeessa olevien Access -kyselyiden yhdistetty oracle -versio (23.2.2012PF) :

SELECT bib_data.bib_id AS bib_id,
BIB_TEXT.TITLE_BRIEF AS title,
LAHTIDB.GETBIBSUBFIELD(bib_data.bib_id, '245','h'),
BIB_TEXT.BIB_FORMAT AS bib_format,
LAHTIDB.GETALLBIBTAG(bib_data.bib_id, '006'),
LAHTIDB.GETALLBIBTAG(bib_data.bib_id, '007'),
SubStr(bib_text.field_008, 24,1),
SubStr(bib_text.field_008, 34,1),
LAHTIDB.GETALLBIBTAG(bib_data.bib_id, '256'),
LAHTIDB.GETALLBIBTAG(bib_data.bib_id, '300')
FROM BIB_TEXT, bib_data
WHERE bib_text.bib_id = bib_data.bib_id
AND Length(LAHTIDB.GETBIBSUBFIELD(bib_data.bib_id, '245','h')) > 0
ORDER BY LAHTIDB.GETBIBSUBFIELD(bib_data.bib_id, '245','h'), SubStr(bib_text.field_008, 24,1), SubStr(bib_text.field_008, 34,1)

  • No labels