TÄSSÄ KREODIN LOPULLISET JUTUT

Omasta päästä, HRA

Anita Vartiainen: Oppimiskeskus Fellmannia – monien ihmisten kohtaamispaikka

Sanna Savolainen: Hynttyyt yhteen Lappeenrannassa

Minna Marjamaa: Sirkku Blinnikka: AMKIT-konsortion tehtävänä yhteistyö

Marjo Ylikarjula ja Marke Paavola: Valmistumishautomo ja tietoverstas yhteistyö

Sanna Savolainen: Kake-tapaaminen 18.8.2011

Kati Vänttinen: Kiikarilla konsortioon

Tiina Mäntylä:Marja WIdenius

Ulrika Wikström: Liten blir stor – många blir få? biblioteken inom yrkesutbildningen – som jag sett dem

Riitta Kokko: Oamkin kirjastoyksikön virkistys- ja koulutusmatka Lontoossa 23.-26.5.2011

Pirjo Kangas: Erasmus-vaihdossa Bedfordshiressä

Kirsti Karttunen: Älykäs itsensä johtaminen

Tässä Kreodin 3/2011 alustavat suunnitelmat

Tähän saa lisätä toiveita ja ideoita ja ajatuksia, laita myös "kuka tekis" tai "kuka kysyis" vastuita.

Kuvia tarvitaan paljon, koska TÄMÄ LEHTI ILMESTYY MYÖS PAPERISENA! SIIS PAINETTU KREODI. Osa sisällöstä ilmestyy myös verkkolehtenä, jonka tavoitteena on, että alusta olisi jo uusi.

SISÄLTÖ: TYÖTEEMANIMI: "Aina samat jutut"

JUTUT JOTKA TULLEET:

HYNTTYYT YHTEEN LAPPEENRANNASSA valmis paitsi kuvat puuttuu

LOntoonmatka valmis

Fellmannia valmis

Valmistumishautoma ja tietoverstas valmis

ERASMUSvaihodssa Bedfordissa valmis

Kake tapaaminen

Älykäs itsensä johtaminen valsmi

JOTAIN HISTORIAA

 • Kati Vänttinen, vois kirjoittaa jotain, HR kysyi ROGER
 • Sirkku B. haastatellaan, HR kysyy jos vaikka Minna M. haastattelis HR ROGER
 • (Tarja Koskimiehen näkemyksiä)
 • (Ulla Ohvon ajatuksia,)
 • Meri Kuula-Bruun, kirjoittaisko ite vai haastatellaanko HR lähettää haastattelukysymyksiä, saa nähdä tuleeko juttu
 • Maria Widenius, HR siirtää Tiina Mäntylälle kysytty ROGER
 • Iris karppinen, jotain Voyagerista? HR hoitaa
 • Graafikkokuvitusta, Sirkulta kysyy HR, olisko Lahdessa
 • ainakin två juttuna på svenska??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 • Tyrväinen ja Arja, miksi lähdit pois, kaduttaako? HR tekee
 • OPM
 • Arene

TULEVAISUUTTA:

 • Ken siitä tietää vois?

NYKYISTÄ:

 • Olisko se Sinikka, kun tähän  laittas jotain, HR kysyi ROGER

 • No labels